Έντυπα-Φόρμες

Χρήσιμα έντυπα για γονείς

Αίτηση εγγραφής στην Α΄ τάξη

Ερωτηματολόγιο Εγγραφής

Αίτηση μετεγγραφής μαθητή/τριας

Αίτηση βεβαίωσης φοίτησης

Αίτηση για πιστοποιητικό σπουδών

Βεβαίωση επίσκεψης γονέα στο σχολείο

Αίτηση γενικής χρήσης

Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599

Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή/τριας (ΑΔΥΜ)

Έντυπο γονικής συναίνεσης για ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στο διαδίκτυο

Δήλωση Επιλογής Β’ Ξένης Γλώσσας για Ε’ τάξη

Δήλωση Επιλογής Β’ Ξένης Γλώσσας για Α’ Γυμνασίου

Αίτηση – δήλωση γονέα για Ολοήμερο

 

Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και το είδος της βεβαίωσης/πιστοποιητικού που χρειάζεστε και θα σας ειδοποιήσουμε εμείς όταν είναι έτοιμο για να περάσετε από το σχολείο να το παραλάβετε!

[googleapps domain=”docs” dir=”forms/d/1JDXhUQ3jrent5y98tqKT3RQWVq4t5Nj_qr6KMCQF9ag/viewform” query=”embedded=true” width=”800″ height=”1500″ /]