Αυλαία και πάμε!

Συμμετέχοντες/ουσες στον όμιλο:

 

α/α    Ονοματεπώνυμο

 1.   ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ
 2.   ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
 3.  Ξενοφώντας Ακριβόπουλος
 4.   ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 5.  ΓΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
 6.   ΛΑΖΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
 7.   Ευμορφία Σαμαρά
 8.   Καρακατσούλη Δέσποινα
 9.   Νικολετα Καρακατσουλη
 10.   ΓΚΟΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑΤΙΝΑ
 11.   ΜΑΡΙΑ ΛΑΠΑΤΑ