Διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών

1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών Σχολείων Δυτικής Θεσσαλονίκης

Περιγραφή δράσης

Το 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου και το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ευόσμου, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν διαγωνισμό πειραμάτων, κατασκευών και θεατρικών δρώμενων Φυσικών Επιστημών, για μαθητές και μαθήτριες της 5η και 6ης τάξης των Δημοτικών Σχολειών της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Φόρμα συμμετοχής

 Σκοποί

·      Άνοιγμα του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου προς την τοπική κοινωνία και ανάδειξή του ως χώρου καινοτομίας και δημιουργικών δράσεων.

·      Ανάπτυξη δικτύου ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των Δημοτικών Σχολείων της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

·      Ανάδειξη της δημιουργικότητας των νεαρών μαθητών και μαθητριών μέσα από την ενασχόληση με τις Φυσικές Επιστήμες.

·      Ανάπτυξη θετικών στάσεων των μαθητών προς τις Φυσικές Επιστήμες.

·      Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων στις υποβαθμισμένες συνοικίες της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

 Πορεία δράσης:

● Πρόσκληση συνεργασίας προς το Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόσμου και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

● Έγκριση της ΔΕΠΠΣ.

● Έγκριση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

● Προκήρυξη του 1ου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών Επιστημών με τίτλο: «1ο Πανηγύρι Φυσικών Επιστημών» και ενημέρωση όλων των Σχολικών Μονάδων της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Καθορισμός των όρων συμμετοχής, του τρόπου συμμετοχής, των κριτηρίων διάκρισης. Ορισμός της κριτικής επιτροπής, ανακοίνωση των σημαντικών ημερομηνιών.

 Γενικές πληροφορίες για το διαγωνισμό

·      Ο διαγωνισμός αφορά σε μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ και της Στ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων.

·      Οι αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους/τις εκπαιδευτικούς των ενδιαφερόμενων σχολείων με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόσμου μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014.

·      Πληροφορίες και ειδήσεις σχετικά με το διαγωνισμό θα αναρτώνται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://ekfe-evosmou.blogspot.gr/ και http://3dim-evosm.web.auth.gr/ μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων.

·      Οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων θα κληθούν να ενημερώσουν και να βοηθήσουν τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου τους ώστε να συμμετάσχουν στην εκδήλωση :

α.) με πείραμα ή

β.) κατασκευή ή

γ.) θεατρικό δρώμενο μικρής διάρκειας ή

β.) οπτικοακουστική παραγωγή (π.χ βίντεο, animation) διάρκειας έως 5 λεπτά.

 Η θεματική των παρουσιάσεων μπορεί να σχετίζεται με τις ενότητες του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, χωρίς όμως κατ’ ανάγκη να περιορίζεται σε αυτές.

·      Τουλάχιστον ένας/μία εκπαιδευτικός θα συντονίζει εθελοντικά, και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, την εργασία μιας ή περισσότερων ομάδων μαθητών/τριών του σχολείου του. Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με δύο (2) το πολύ τριμελείς ομάδες. Σε περίπτωση που σε κάποιο σχολείο υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον συμμετοχής εκ μέρους των μαθητών/τριών, σε συνεργασία με το Ε.Κ.Φ.Ε. Εύοσμου και το 3ο ΠΠΣ θα διοργανωθεί ενδοσχολικός προκριματικός διαγωνισμός, σε ώρες που δεν εμποδίζουν την ομαλή σχολική λειτουργία, για την επιλογή των δύο ομάδων που θα το εκπροσωπήσουν.

·      Από το πλήθος των δηλώσεων συμμετοχής θα εξαρτηθεί και ανακοινωθεί την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου το ακριβές χρονοδιάγραμμα ενδεχόμενης διοργάνωσης προκριματικού γύρου κατά γεωγραφικό διαμέρισμα (π.χ Εύοσμος, Αμπελόκηποι, Κορδελιό).

·      Η τελική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του 3ου Πειραματικού Δημοτικού Εύοσμου στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Ο ακριβής αριθμός των ομάδων που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση θα εξαρτηθεί επίσης από το πλήθος των δηλώσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Η μετάβαση των παιδιών στους χώρους της εκδήλωσης θα γίνει με ευθύνη των Σχολικών Μονάδων και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. Οι ομάδες θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό/ούς του σχολείου τους.

·      Όλες οι μαθητές των μαθητών/τριών θα βραβευτούν με έπαινο για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Επιπλέον, θα απονεμηθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο και 3ο) για κάθε τάξη (σύνολο έξι βραβεία) με ενδεικτικά κριτήρια: την πρωτοτυπία της εργασίας, την ποιότητα της παρουσίασης, την κατανόηση του φυσικού μηχανισμού της εργασίας (όπως θα προκύψει από τις απαντήσεις που θα τεθούν από μέλη της κριτικής επιτροπής) και την ευκολία διάχυσης/αναπαραγωγής της εργασίας από τρίτους μαθητές. Βεβαίωση συμμετοχής θα λάβουν και οι εκπαιδευτικοί που θα είναι οι υπεύθυνοι των ομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και τις δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε να απευθυνθείτε:

► στο Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόσμου:

Πληροφορίες: Θοδωρής Πιερράτος

Ιστολόγιο: http://ekfe-evosmou.blogspot.gr/

e-mail: mail@ekfe-evosm.thess.sch.gr

Τηλέφωνο: 2310706463

► στο  3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Πληροφορίες: Οδυσσέας Κνάβας

Ιστοσελίδα: http://3dim-evosm.web.auth.gr/

e-mail: 3dimevos@sch.gr

Τηλέφωνο : 2310703788

 

Φορείς

3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου,

Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ευόσμου.

Αιγίδα: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

 

Οργανωτική – κριτική επιτροπή

Ταξίδης Χρήστος, διευθυντής 3ου Π.Π.Σ. Εύοσμου

Πιερράτος Θεόδωρος, υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Εύοσμου

Κνάβας Οδυσσέας, ΠΕ70, εκπαιδευτικός 3ου Π.Π.Σ. Εύοσμου