Διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο

      3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τάξη: Πρωτοβουλία της ΣΤ2 – συμμετοχή όλων των τάξεων του σχολείου

Εκπαιδευτικοί: Σύλλογος Διδασκόντων

Οργανωτική Επιτροπή: Κνάβας Οδυσσέας

ΘΕΜΑ: «Διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο»

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, αξιολόγηση)

Γενικός στόχος:

Το σχολείο ως χώρος συμμετοχικής δημιουργίας και έκφρασης μέσω ενός δυναμικού και ευέλικτου εκπαιδευτικού εργαλείου που διευκολύνει την άμεση επαφή των μαθητών και μαθητριών με το σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

 

Ειδικότεροι στόχοι:

╬ Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

–          Να αναπτύξουν συνεργατικές διαλογικές και συγγραφικές δεξιότητες.

–          Να αυξηθεί η συνεκτικότητα μεταξύ των μελών της ομάδας.

–          Να αναπτύξουν κριτική σκέψη ώστε να είναι σε θέση να κρίνουν τις πληροφορίες που δέχονται.

–          Να βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τους άλλους.

 

╬ Ταυτόχρονα μέσω του μαθητικού ραδιοφώνου επιδιώκονται:

–          Ενδοσχολική επικοινωνία και συνεργασία.

–          Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη.

–          Προαγωγή θετικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον.

 

╬ Προέκταση δράσης:

–          Δικτύωση Σχολείου – Κοινωνίας

–          Δικτύωση Σχολείων

 

Θεματικές ενότητες ηχογραφημένων εκπομπών

–          Δράσεις σχολικής κοινότητας : ανακύκλωση, εθελοντισμός, σχολικές γιορτές, εκπαιδευτικά προγράμματα τμημάτων, δραματοποίηση λογοτεχνικών έργων.

–          Πολιτιστικά δρώμενα της τοπικής κοινωνίας αλλά και του νομού.

–                      Σχολική και κοινωνική ζωή : ενδοσχολική βία, ασφάλεια διαδικτύου, διατροφή, διαχείριση ελεύθερου χρόνου, αγωγή υγείας, παιδί και αθλητισμός.

 

Το μαθητικό ραδιόφωνο Radio Experimental λειτουργεί στη διεύθυνση: http://radioexperimental3.wixsite.com/radioexperimental