Ημέρα γονέα

Η ημέρα γονέα είναι μία ημέρα (συνήθως λίγο πριν ή λίγο μετά τις διακοπές του Πάσχα) που πραγματοποιείται σχεδόν κάθε χρόνο, κατά την οποία το σχολείο ανοίγει τις πόρτες του για τους γονείς των παιδιών.

Οι γονείς εισέρχονται στις τάξεις των παιδιών τους και παρακολουθούν συγκεκριμένα μαθήματα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τον τρόπο εργασίας και τη μεθοδολογία που ακολουθείται στο σχολείο.

Έτσι, αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα της εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα παιδιά τους, ώστε να μπορέσουν να τα βοηθήσουν – αν χρειαστεί – αποτελεσματικότερα.