Ημέρα γονέα

Η ημέρα γονέα είναι μία ημέρα (συνήθως λίγο πριν ή λίγο μετά τις διακοπές του Πάσχα) που το σχολείο ανοίγει τις πόρτες του για τους γονείς των παιδιών.

Οι γονείς μπορούν να εισέλθουν στις τάξεις των παιδιών τους και να παρακολουθήσουν συγκεκριμένα μαθήματα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τον τρόπο εργασίας και τη διαδικασία που ακολουθείται στο σχολείο.

Έτσι αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα της εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα παιδιά τους ώστε να μπορέσουν να τα βοηθήσουν – αν χρειαστεί – αποτελεσματικότερα.