Δημιουργική γραφή στο μάθημα των Γερμανικών με δημιουργική συνεργασία διαφορετικών τμημάτων, τάξεων και εκπαιδευτικών

Κατηγορία δράσης/προγράμματος:
Εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στο μάθημα των Γερμανικών, δημιουργική επεξεργασία έργων τέχνης, φωτογραφιών, ταινιών…, δημιουργική γραφή (π.χ, Μυθοπλασία, Ποιήματα, Κόμικς, Θεατρικό κείμενο, διαφημίσεις, Φωτοϊστορίες κλπ.), συνεργασία τμημάτων για συγγραφή και εικονογράφηση κοινού »κειμένου», φιλαναγνωστκές δράσεις.
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος:
Συνοπτική, κατανοητή περιγραφή δραστηριοτήτων.
Τα βήματα:
1. Με τη μέθοδο του πρότζεκτ παρουσίαση και επιλογή του θέματος
2. Αναζήτηση υλικού των επιλεγμένων θεμάτων
3. Παρουσίαση των πληροφοριών
4. Δημιουργία έργων δημιουργικής γραφής -ιδεογράμματα
5. Παρουσίαση των έργων στην τάξη για κάθε θεματική ενότητα μουσική,
αυτοκινητοβιομηχανία, φαγητό, πολιτισμός, γιορτές και έθιμα, πολιτική, επιστήμη και
λογοτεχνία, και στη συνέχεια επιπρόσθετη επεξεργασία τους με τη συμμετοχή σχολείων του δικτύου
6. Δημιουργία κοινού βιβλίου με τα έργα
7. Δημιουργία κοινής αφίσας
8. Αξιολόγηση
9. Τελική Παρουσίαση
Διάρκεια (χρόνος υλοποίησης από-έως) :
Δεκέμβριος – Διάρκεια 6 μήνες

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:
Γερμανικών, Γαλλικών, Μουσικής, Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής.
Αριθμός συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη:
Όλοι οι μαθητές των Γερμανικών 57 (25 αγόρια και 32 κορίτσια)
Στόχοι:
Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η συνεργασία τμημάτων και τάξεων του
σχολείου και διαφορετικών εκπαιδευτικών, για την από κοινού δημιουργία
προϊόντων δημιουργικής γραφής και εικονογράφησης.
Ειδικότερα επιδιώκεται οι μαθητές:
• Να προσεγγίσουν δημιουργικά κείμενα ή/και έργα τέχνης (ζωγραφικής,
φωτογραφίας, κινηματογράφου κλπ.)
• Nα αναπτύξουν την ικανότητα κατανόησης διαφορετικών κειμενικών ειδών
• Να καλλιεργήσουν την «αναγνωστική» απόλαυση αυτών
• Να καλλιεργήσουν τη γλωσσική έκφραση

Αξιολόγηση
• Να εξοικειωθούν με τεχνικές δημιουργικής γραφής
• Να κατανοήσουν τους τρόπους επικοινωνίας του γλωσσικού, σωματικού και
εικονικού κώδικα
• Να ανακαλύψουν μέσα από πρακτική εφαρμογή την συνεργασία γλωσσικού
και εικονικού κειμένου
• Να οξύνουν τη δημιουργική και κριτική σκέψη τους
• Να εμπλουτίσουν τη φαντασία τους
• Να καλλιεργήσουν την αισθητική τους αντίληψη
• Να αναπτύξουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη
• Να χρησιμοποιήσουν συνεργατικές και επικοινωνιακές ικανότητες
• Να εργαστούν ομαδικά και συλλογικά για την παραγωγή κοινού
αποτελέσματος
Διαδικασία:
Project, βιωματική – συνεργατική μάθηση
Συμμετέχουν καθηγητές διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων
Γλώσσα: Ανάγνωση, αφήγηση, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, ορθογραφία, ανάπτυξη λεξιλογίου
Αισθητική Αγωγή: εικονογράφηση, κατασκευές, ιστορία με εικόνες, δραματοποίηση,
θεατρικά παιχνίδια
Πληροφορική: έρευνα στο διαδίκτυο, συγγραφή ψηφιακού παραμυθιού
Αποτελέσματα:
Οι μαθητές να μάθουν να προσεγγίζουν κείμενα, να απολαμβάνουν την ανάγνωση, να
ανακαλύψουν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα πολιτισμού που αφορούν στη Γερμανία, να εξασκηθούν στην ομαδική συνεργασία για την επίτευξη κοινού αποτελέσματος, να εμπλουτίσουν τη φαντασία, την καλλιέργεια αισθητικής αντίληψης και επικοινωνιακής ικανότητας, συνεργασίας και με ιδεογράμματα να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα, ατομικά και ομαδικά, καθώς και να συνεργαστούν με άλλα τμήματα του σχολείου και τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς.
Παραδοτέα:
Τα έργα των παιδιών, Power Point παρουσίαση του προγράμματος, Εικονογράφηση έντυπης παρουσίασης, δρώμενα από την παρουσίαση, Αφίσα, παρουσίαση τελικού αποτελέσματος.
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.:
Ινστιτούτο Γκαίτε.