Διδασκαλία της μουσικής στη γαλλική γλώσσα μέσω της μεθόδου clil/emile

Περιγραφή δράσης/Προγράμματος:

«Το CLIL είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση με διπλό στόχο, κατά την οποία χρησιμοποιείται επιπρόσθετη γλώσσα για τη διδασκαλία και την εκμάθηση τόσο της γλώσσας όσο και του περιεχομένου». (Euro CLIC 1994)

Προτείνεται η συνέχεια του προγράμματος για δεύτερη χρονιά κατά το οποίο οι μαθητές που έχουν επιλέξει τα γαλλικά σαν δεύτερη ξένη γλώσσα, διδάσκονται  επιλεγμένες ενότητες (οργανογνωσία, ρυθμική αγωγή, μουσικοκινητική, τραγούδι εκμάθηση τραγουδιών στο μεταλλόφωνο-glockenspiel music) του μαθήματος της  μουσικής στα γαλλικά.

Το έργο που επιλέχτηκε ως βασικό εργαλείο για τη μελέτη είναι το «Les Carnaval des Animaux» (1886) του Γάλλου συνθέτη Camille Saint-Saens (1835-1921).


Διάρκεια (χρόνος υλοποίησης από-έως):

1 Νοεμβρίου 2016 έως 30 Μαΐου 2017


Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:

 Θεοδωρίδου Ευσταθία ΠΕ05,  Γεωργία Μαρία Βαΐτση ΠΕ16.01

 

Αριθμός συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη:

ΣΤ 1  του τμήματος των γαλλικών 11 παιδιά / 3 αγόρια, 8 κορίτσια

 

Στόχοι:

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων  στη γλώσσα στόχο (γαλλικά) και εκμάθηση του περιεχομένου των επιλεγμένων ενοτήτων του μαθήματος της μουσικής.

 

Διαδικασία:

Με τη  δημιουργία από τους διδάσκοντες  οπτικοακουστικού υλικού καθώς και φύλλων εργασίας (κείμενα, ασκήσεις, απλοποιημένες παρτιτούρες για φωνή και μουσικά όργανα)  οι μαθητές εισάγονται στα επιμέρους θέματα της μουσικής παιδείας και μέσα από δημιουργικά παιχνίδια και βιωματικές δράσεις, καλούνται να επικοινωνήσουν μέσω της μουσικής και να οικοδομήσουν μια δημιουργική σχέση με αυτή.

 

Αποτελέσματα:

Αναμένεται να κατακτήσουν οι μαθητές τους στόχους που ορίστηκαν.

 

 Παραδοτέα:

 Οπτικοακουστικό υλικό με τις δημιουργικές δράσεις των παιδιών (τραγούδι, αφήγηση, παίξιμο οργάνων κα).

Μουσική παράσταση βασισμένη στο έργο «Les Carnaval des Animaux» που είναι και το βασικό εργαλείο μελέτης.