Δραστηριότητες εκμάθησης ορθογραφίας στη Γ΄Δημοτικού

Τίτλος δράσης/προγράμματος:

 Δραστηριότητες εκμάθησης ορθογραφίας στη Γ΄Δημοτικού

 

Κατηγορία δράσης/προγράμματος:

Παραγωγή διδακτικού υλικού

 

Περιγραφή δράσης/Προγράμματος:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διδακτική της θεωρίας των ορθογραφικών φαινομένων και την εφαρμογή τους μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων. Οι θεματικές των φαινομένων αναφέρονται παρακάτω στη διαδικασία.

 

Διάρκεια (χρόνος υλοποίησης από-εως):

Νοέμβριος 2016-Μάιος 2017

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:

 Αλέξανδρος Μιχαήλ (ΠΕ 70), Παναγιώτα Παπαδημητρίου (ΠΕ70)

 

Αριθμός συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη:

22 (τμήμα Γ1)

 

Στόχοι:

Οι μαθητές και μαθήτριες επιδιώκεται να είναι σε θέση να:

 1.  Αντιλαμβάνονται ότι η σωστή ορθογραφία είναι ένας τρόπος επικοινωνίας.
 2. Ανακαλύπτουν ότι η λέξη είναι μια ολότητα που απαρτίζεται από γράμματα.
 3. Αναλύουν την ορθογραφία των λέξεων, για να μάθουν τη δομή τους.
 4. Καταλαβαίνουν τη δομή των λέξεων.
 5. Βιώνουν την ανάγνωση και τη γραφή σαν επικοινωνία.
 6. Πειραματίζονται σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει στο να μη φοβούνται την αυθόρμητη ορθογραφία.
 7. Αντιλαμβάνονται ότι η σημασία και το είδος μιας λέξης επηρεάζει την ορθογραφία της.
 8. Ανακαλύπτουν την ιστορική προέλευση των λέξεων που σχετίζονται διαμέσου της σημασίας.
 9. Αναγνωρίζουν ότι οι λέξεις που προκύπτουν από την ίδια ρίζα (θέμα) γράφονται παρόμοια, ακόμα κι όταν προφέρονται διαφορετικά.
 10. Αντιλαμβάνονται ότι κάποιοι συνδυασμοί γραμμάτων επιτρέπονται και κάποιοι όχι.

 

 Διαδικασία:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων με τα βασικά ορθογραφικά φαινόμενα της Γ΄ δημοτικού και τη θεωρία τους. Συγκεκριμένα, τα φαινόμενα τα οποία διδάσκονται είναι τα εξής:

 1. Ρήματα: είμαι, -εύω-ίζω-ώνω-αίνω
 2. Ουσιαστικά: αρσενικά, θηλυκά, ουδέτερα
 3. Επίθετα: διαφορετικές καταλήξεις

Για τη διδασκαλία κάθε ορθογραφικού φαινομένου υπάρχουν δραστηριότητες ελέγχου και επανελέγχου.

 

Αποτελέσματα:

Τα αποτελέσματα θα είναι η κατάκτηση της στοχοθεσίας που ετέθη και η παραγωγή διδακτικού υλικού για μελλοντική χρήση.

 

 Παραδοτέα:

Εγχειρίδιο εκμάθησης ορθογραφίας, αφού έχει προηγηθεί η έκδοσή του από εκδοτικό οίκο.

 

Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.:

Συνεργασία με τον καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε του Α.Π.Θ. Αϊδίνη Αθανάσιο