Η κινητικότητα σε ένα διαπολιτισμικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον: το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα στην Ευρώπη

Περιγραφή δράσης/Προγράμματος:

Η απότομη αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην Ευρώπη έχει προκαλέσει μια πολιτισμική κρίση (πέρα από την πολιτική και οικονομική) τόσο στους ντόπιους κατοίκους όσο και στους μετακινούμενους πληθυσμούς. Όλοι καλούνται να προσαρμοστούν σεένα νέο τρόπο ζωής που αγγίζει όλες τις πτυχές της καθημερινότητας, του συστήματος αξιών και πεποιθήσεων, του πολιτισμικού συγκείμενου που γνώριζαν μέχρι πρόσφατα.

Σκοπός του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τις αλλαγές που επίκεινται τόσο στο συγκείμενο μέσα στο οποίο μεγαλώνουν όσο και στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται και να προσαρμοστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτές, δημιουργώντας και δρώντας σε ένα περιβάλλον αμοιβαίας αλληλεγγύης, σεβασμού, δημιουργικότητας και παραγωγικότητας.

 

Διάρκεια (χρόνος υλοποίησης από-έως): Νοέμβριος 2016- Μάιος 2017

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:

Κουκλατζίδου Μαρία, Δασκάλα Δ2 – Λυκουροπούλου Δέσποινα, Δασκάλα Δ1


Αριθμός συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη:

Δ2: Αγόρια: 12 Κορίτσια: 12

Δ1: Αγόρια:  12Κορίτσια: 13

 

Στόχοι:

Γνωστικοί:

 1. Συνειδητοποίηση και ορθή χρήση των όρων «μετανάστης» και «πρόσφυγας»
 2. Γνωριμία με το νομικό πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 3. Κατανόηση της πολιτισμικής ταυτότητας και της διαφορετικότητάς τους
 4. Συνειδητοποίηση της πολιτισμικής κρίσης που βιώνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι
 5. Επαφή με την 9η τέχνη και εμβάθυνση στη χρήση της και τους σκοπούς που εξυπηρετεί

Δεξιότητες:

 1. Χειρισμός Η/Υ, πλοήγηση στο διαδίκτυο
 2. Δημιουργία κόμικς και ψηφιακών ιστοριών
 3. Καλλιτεχνική έκφραση μέσα από διάφορες μορφές τέχνης

Στάσεις/συμπεριφορές:

 1. Σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 2. Ανάπτυξη αισθημάτων αποδοχής, αλληλεγγύης και αρμονικής συνύπαρξης

Διαδικασία:

Οι μαθητές/τριες θα προσεγγίσουν με πολλά μέσα πολλές πτυχές του θέματος.

Συγκεκριμένα θα μελετήσουν το μεταναστευτικό/προσφυγικόζήτημα μέσα από:

 1. Βιωματικές δραστηριότητες
 2. Λογοτεχνικά κείμενα (π.χ. Μικρές Οδύσσειες παιδιών).
 3. Ταινίες (π.χ. Persepolis)
 4. Καρτούν και κόμικς (π.χ. Γκουντούμα, 2016)
 5. Διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων (π.χ. Το ταξίδι της φυγής http://www.taxidifygis.org.cy/)
 6. Πίνακες ζωγραφικές/έργα τέχνης

Οι θεματικές που θα μελετήσουν θα αφορούν:

 1. Νομικά ζητήματα-ορισμοί μετανάστη/πρόσφυγα κτλ.
 2. Η πολιτισμική κρίση των λαών
 3. Έμφυλες ταυτότητες και μεταναστευτικό/προσφυγικό
 4. Τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών
 5. Θρησκείες και μεταναστευτικό/προσφυγικό
 6. Η καθημερινότητα των μεταναστών/προσφύγων εν κινήσει

 

Αποτελέσματα:

Μέσα από το πλήθος των ποικίλων δράσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν το μεταβαλλόμενο συγκείμενο μέσα στο οποίο ζουν και καλούνται να προσφέρουν στο μέλλον ως ενήλικες ενεργοί πολίτες. Αναμένεται οι μαθητές να βελτιώσουν ή μεταβάλλουν τη στάση τους και τη συμπεριφορά τους απέναντι στους μετανάστες/πρόσφυγες αλλά και να τοποθετούνται με μεγαλύτερη προσοχή και υπευθυνότητα απέναντι σε ζητήματα που προκύπτουν στη σχολική κοινότητα.

 

Παραδοτέα:

Μεταξύ άλλων επιδιώκεται οι μαθητές να δημιουργήσουν αφίσα, κόμικς ή καρτούν και υλικό ψηφιακής αφήγησης (παραμύθι, ιστορία κτλ.).


Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.:

Επιδιωκόμενες συνεργασίες:

Ίδρυμα Ρόζα Λούξενμπεργκ-παράρτημα Ελλάδας

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ-παράρτημα Ελλάδας (Θεσσαλονίκη)

Γκουντούμα Μαρία, MA, MSc, Ερευνήτρια σε θέματα επικοινωνίας και αναπτυξιακών πολιτικών (ειδίκευση σε θέματα μετανάστευσης)

 

Ενδεικτικό υποστηρικτικό υλικό:

Ίδρυμα Ρόζα Λουξενμπουργκ. (2016). Το πιο κρύο καλοκαίρι. Αθήνα: Ίδρυμα Ρόζα Λουξενμπουργκ.

UNCHR. (2014). Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαιώματα των προσφύγων. Αθήνα: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Bundesministerium fur familie, senioren, fraun und jugend&Kreisau Initiative (2015). Histoire Croisee as a perspective for non-formal education: A methodological handbook.Krzyzowa: Krzyzowakreisau.

Gkountouma,  M. (2016). Cartoon representations of the migrant crisis in Greek new media.Student thesis, Malmo University, Sweden.

Council of  Europe. (2004). Education pack:ideas, resources, methods and activities for informal intercultural education with young people and adults. Budapest: Directorate of Youth and Sport, CoE.

Council of  Europe. (2007). Compasito: manual on human rights education for children. Budapest: Directorate of Youth and Sport, CoE.

Council of  Europe. (2012). Compass: manual on human rights education for young people. Strasbourg: Council of Europe Publishing.