Τα βότανα και οι θεραπευτικές τους ιδιότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Μαρία Κουκλατζίδου ΠΕ70

ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Εμμανουηλίδου Κυριακή ΠΕ11

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 24     ΑΓΟΡΙΑ: 12   ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 12

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

           Γνωριμία με τα βότανα – αρωματικά φυτά της Ελλάδας.

Ιδιότητες των βοτάνων. Σύνδεση με τον τόπο, το χρόνο και την ελληνική παράδοση.

Χρήσεις τους στη φαρμακευτική, στη μαγειρική κ.α.

 

 Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Oι μαθητές επιδιώκεται:

  • να γνωρίσουν τα βότανα – αρωματικά φυτά της Ελλάδας
  • να συνδέσουν τα ονόματα και τις ιδιότητες των βοτάνων με τα τραγούδια και τους χορούς της δημοτικής παράδοσης
  • να μελετήσουν για την ελληνική φύση
  • να γνωρίσουν βιωματικά την ελληνική φύση
  • να εκφραστούν μέσω τραγουδιών, χορών και παιχνιδιών

 

 Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος, λειτουργία σε ομάδες, βιωματική

 Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ:

5 μήνες – Δεκέμβριος 2016

 

Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

ΚΠΕ (εντός και εκτός εμβέλειας)

 ΣΤ.ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΛΩΣΣΑ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

 Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

 Δημιουργία εγχειριδίου, παρουσίαση  παραδοσιακών χορών σε τραγούδια για τα βότανα, συλλογή και έκθεση βοτάνων στο σχολείο, φύτευση στο σχολικό κήπο, σχολική εφημερίδα και σχολικό ραδιόφωνο

 

 Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

 (20- 25 ΔΙΩΡΑ). Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος (διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1ος
ΜΗΝΑΣ
Αρωματικά φυτά – βότανα στην Ελλάδα από την αρχαιότητα ως σήμερα. Γνωριμία με τα βότανα.
2ος ΜΗΝΑΣ Ομαδοσυνεργατικά τα παιδιά αναζητούν και μελετούν βότανα, ιδιότητες και χρήσεις τους για τις ανθρώπινες ανάγκες. Εύρεση δημοτικών τραγουδιών με θέμα τα βότανα.

 

3ος ΜΗΝΑΣ Μελέτη της σχέσης των Βοτάνων με τη φαρμακολογία, τις καλλιέργειες, το χρόνο, τον τόπο, την παράδοση. Παιγνιώδεις δραστηριότητες και εκμάθηση παραδοσιακών χορών με τα τραγούδια για τα βότανα.
4ος ΜΗΝΑΣ Συνεργασίες, επισκέψεις (Βιωματικά).
5ος ΜΗΝΑΣ Φύτευση σε γλάστρες, σχολικό κήπο, έκθεση, παρουσίαση παραδοσιακών χορών