Φυσική Αγωγή μέσω CLIL στην Ε΄ δημοτικού

Κατηγορία δράσης/προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι η αποτελεσματική εφαρμογή της μεθόδου CLIL στη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Ε΄ τάξη. Οι μαθητές θα διδάσκονται 2 ώρες την εβδομάδα μέσω της μεθόδου CLIL το περιεχόμενο του μαθήματος σύμφωνα με τους στόχους και τις επιδιώξεις της Ε΄ τάξης που περιλαμβάνονται στο Νέο Πρόγραμμα  Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό (2011).

 

Διάρκεια (χρόνος υλοποίησης από-εως):

Από Σεπτέμβριο 2016-Ιούνιο 2017 (το σύνολο των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής της Ε2 τάξης)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:

 Εμμανουηλίδου Κυριακή ΠΕ11, Κουταλακίδου Βαρβάρα ΠΕ06

 

Αριθμός συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη:

 Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στο τμήμα Ε2 του σχολείου που αποτελείται από 24 μαθητές (15 κορίτσια και 9 αγόρια).

 

Στόχοι:

 α) η επίτευξη των επιθυμητών για τη Ε΄ τάξη δεικτών απόδοσης, του κινητικού, γνωστικού και κοινωνικού τομέα της ΦΑ σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (2011),

β) η κατανόηση και η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου στην αγγλική γλώσσα,

γ) η καταγραφή των απόψεων των μαθητών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής μέσω CLIL

 

Διαδικασία:

Το πρόγραμμα θα εφαρμόζεται δύο ώρες εβδομαδιαίως σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Φυσικής Αγωγής στη Ε2΄ τάξη του σχολείου.

Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνεται παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού  όπως πλάνα μαθημάτων, καρτέλες σταθμών εξάσκησης, φύλλα εργασίας, υλικό για τεχνικές συνεργατικής διδασκαλίας και αξιολόγησης, λίστες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των μαθητών, γνωστικά τεστ σε διάφορες μορφές και παρουσιάσεις PowerPoint.

Διαμορφωτική αξιολόγηση της κινητικής, γνωστικής και κοινωνικής απόδοσης των μαθητών θα εφαρμόζεται σε όλη  η διάρκεια του προγράμματος μέσω παρατήρησης και ανατροφοδότησης από την εκπαιδευτικό καθώς και αυτοξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των μαθητών με εργαλεία που προαναφέρθηκαν ως εκπαιδευτικό υλικό. Αθροιστική αξιολόγηση των γνώσεων και της κινητικής επίτευξης των μαθητών θα εφαρμόζεται στο τέλος κάθε ενότητας μαθημάτων (πχ. καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, παραδοσιακών χορών, φυσικής κατάστασης κλπ). Επίσης οι μαθητές θα καταγράφουν σε εβδομαδιαία βάση τις εντυπώσεις, τα συναισθήματα και τις απόψεις τους για το μάθημα και τη μέθοδο μέσω ημερολογίου που θα διατηρούν με αναρτήσεις τους σε προσωπικό ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων (padlet).

 

Αποτελέσματα:

Η επίτευξη των δεικτών απόδοσης των μαθητών όπως προτείνονται από το Πρόγραμμα Σπουδών για την Ε’ τάξη που θα διαπιστωθεί μέσω της διαμορφωτικής και αθροιστικής αξιολόγησης των μαθητών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης.

Η ενίσχυση της χρήσης και παραγωγής λόγου στην Αγγλική που θα περιλαμβάνει ορολογία και λεξιλόγιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.

Η παραγωγή υλικού του μαθήματος.

 

Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.:

Σε αθλητικούς χώρους (πχ. εγκαταστάσεις ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ)