Αχ, Ελλάδα, σ΄αγαπώ!!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Ονοματεπώνυμο: ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1 Παπαδημητρίου Παναγιώτα (ΠΕ 70)

2 Μιχαήλ Αλέξανδρος (ΠΕ 70)

Τμήμα/τμήματα:  Γ1, Γ2             Συνολικός αριθμός μαθητών: 46  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

       Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ

Ένα ταξίδι στην Ελλάδα : φυσικό περιβάλλον, χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα

–         Ορεινές περιοχές: δάσος, χλωρίδα και πανίδα, σχεδιασμός οικισμών, δραστηριότητες των κατοίκων και καθημερινές συνήθειες

–         Πεδινές περιοχές: γεωργία, κτηνοτροφία, διατροφή, αστικό περιβάλλον, δραστηριότητες και καθημερινές συνήθειες

–         Παράκτιες περιοχές: θάλασσια οικοσυστήματα, Λίμνες, υδροβιότοποι, απειλούμενα είδη στην Ελλάδα

–         Ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση, απορρίματα (διαχείριση και ανακύκλωση), πηγές ρύπανσης: γεωργικά, βιομηχανικά και αστικά λύματα, εναλλακτικές μορφές ενέργειας

  Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ:

 – Να προσεγγίσουν την ποικιλία του φυσικού τοπίου της Ελλάδας μέσα από φωτογραφίες, σκίτσα και προσωπικές εμπειρίες

– Να συγκρίνουν τον τρόπο διαβίωσης ανθρώπων σε διαφορετικά φυσικά περιβάλλοντα και να συγκρίνουν κατοικίες (αλληλεπίδραση ανθρώπου-περιβάλλοντος)

– Να διακρίνουν τα δημιουργήματα της φύσης από τα δημιουργήματα του ανθρώπου έτσι ώστε να εντοπίσουν τα θετικά και τα αρνητικά σημεία από την επέμβαση του ανθρώπου στην ισορροπία του οικοσυστήματος

– Να ευαισθητοποιηθούν μέσα από συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ζητήματα ώστε να αναπτύξουν στάσεις που θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να αποτελέσουν την αφετηρία για την επίλυσή τους

– Να βρουν τρόπους προστασίας και να εργασθούν για τη λύση των προβλημάτων που απορρέουν από την υποβάθμισή του.

– Να διακρίνουν και να περιγράφουν βασικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των φυτών

– Να κατατάσσουν τα φυτά με βάση ορισμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά

– Να μελετήσουν χαρακτηριστικά φυτά της Ελλάδας, όπως δημητριακά, εσπεριδοειδή, λαχανικά, την ελιά και το αμπέλι και να αναγνωρίσουν τη σημασία όλων αυτήν στην καθημερινή διατροφή

– Να αναγνωρίσουν τις αρχές της Μεσογειακής Διατροφής με στόχο να τις υιοθετήσουν

– Να περιγράψουν τις Ελληνικές θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια ως βιότοπους και να αναγνωρίσουν ζώα που ζουν στον κάθε βιότοπο

– Να συνειδητοποιήσουν την αλληλεξάρτηση των ζωντανών οργανισμών στις τροφικές πυραμίδες και να αξιολογήσουν την ανάγκη ύπαρξης όλων των ειδών για την ισορροπία στη φύση

– Να γνωρίσουν οι μαθητές το φυσικό περιβάλλον, να εξοικειωθούν με πρακτικές δεξιότητες και να αποκτήσουν τις ορθές στάσεις που απαιτεί η ζωή σε ένα κόσμο που χρειάζεται αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία

– Να αναπτύξουν οι μαθητές την παρατηρητικότητα,  την φαντασία τους, την συνεργασία και την κριτική σκέψη

– Να γνωρίσουν την ορολογία στην Αγγλική ώστε να μπορούν να συνεργάζονται με μαθητές του εξωτερικού στα πλαίσια διαφόρων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

  Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

          1. Βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία (μέθοδος Project)

2.  Περιβαλλοντικά μονοπάτια.

3. Μελέτες πεδίου

4. Πειράματα.

5. Παιχνίδια ρόλων, προσομοίωσης

6. Τεχνικές επίλυσης προβλήματος

Όλα τα παραπάνω έχουν τη βάση τους στη σύγχρονη παιδαγωγική μέθοδο της Ολιστικής και Διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης, στη Διαθεματικότητα και στη θεωρία του Δομητισμού.

Οι  βασικές αρχές που εφαρμόζονται είναι : η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.

  Δ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

                                              Οκτώβριος 2016- Ιούνιος 2017

   Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ :

            – Επίσκεψη στο Κέντρο Ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη

– Επίσκεψη στο ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών για συμμετοχή στο πρόγραμμα

«Έργα Θεού, έργα ανθρώπων: ο υδρότοπος Άγρα-Βρυττών-Νησίου»

 

  ΣΤ. ΠΙΘΑΝΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

          ΜΟΥΣΙΚΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ,  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ,

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ,ΑΓΓΛΙΚΑ

   Ζ. ΠΙΘΑΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

          – εργασίες παιδιών σε μορφή διαδραστικού flip book

– δημιουργίες μακετών

– συμμετοχή Στον εμπλουτισμό υλικού σε online πλατφόρμα ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+

– δημιουργία ψηφιακών ιστοριών τύπου cartoon από τους μαθητές μέσω της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας