ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Ονοματεπώνυμο:   Λυκουροπούλου Δέσποινα

ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Κωνσταντίνου Καλλιόπη, ΠΕ 11

Τμήμα/τμήματα …………Δ 1………………..

Συνολικός αριθμός μαθητών……25

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ

Γνωριμία με τα Βότανα – Αρωματικά φυτά της Ελλάδας.

Ιδιότητες των Βοτάνων. Σύνδεση με τον τόπο και τον χρόνο.

Χρήσεις τους στη φαρμακευτική, στη μαγειρική κ.α.

 

  Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

οι μαθητές

  • να γνωρίσουν τα Βότανα – Αρωματικά φυτά της Ελλάδας
  • να συνδέσουν τα ονόματα και τις ιδιότητες των βοτάνων με τα τραγούδια της δημοτικής παράδοσης
  • να μελετήσουν για την ελληνική φύση
  • να γνωρίσουν βιωματικά την ελληνική φύση
  • να τραγουδήσουν, να χορέψουν, να παίξουν

 

  Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

1ος Μήνας: Αρωματικά φυτά – Βότανα στην Ελλάδα από την αρχαιότητα ως σήμερα. Γνωριμία με τα βότανα.

2ος Μήνας: Ομαδοσυνεργατικά τα παιδιά αναζητούν και μελετούν βότανα και ιδιότητες τους. Χρήσεις τους για τις ανθρώπινες ανάγκες.

3ος Μήνας: Μελέτη της σχέσης των Βοτάνων με τη φαρμακολογία, τις καλλιέργειες, το χρόνο, τον τόπο. Παιγνιώδεις  δραστηριότητες

Παραδοσιακοί χοροί σε τραγούδια για βότανα.

4ος Μήνας: Συνεργασίες, επισκέψεις (Βιωματικά).

5ος Μήνας: Φύτευση σε γλάστρες, σχολικό κήπο. Έκθεση

  

Δ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (2-5 ΜΗΝΕΣ) – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

           5 ΜΗΝΕΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ)


   Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ :

          ΚΠΕ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ


  ΣΤ. ΠΙΘΑΝΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

           ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΛΩΣΣΑ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

         

   Ζ. ΠΙΘΑΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

          παρουσίαση παραδοσιακών χορών σε τραγούδια για τα βότανα

  • συλλογή και έκθεση βοτάνων στο σχολείο
  • φύτευση στο σχολικό κήπο
  • σχολική εφημερίδα
  • σχολικό ραδιόφωνο