Κυκλοφορώ με ασφάλεια

Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
Παπαδημητρίου Παναγιώτα, Ρώσσου Αγγελική

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ:
Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων προσπαθήσαμε

·         να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα τα ζητήματα που αφορούν στην κυκλοφοριακή αγωγή των παιδιών,

·         να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε τις λάθος απόψεις και συμπεριφορές που παρουσίαζαν και

να γνωρίσουμε τους κανόνες που ισχύουν όταν κυκλοφορούμε στο δρόμο, είτε είμαστε οδηγοί είτε είμαστε πεζοί.

 

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ;

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Να δουν με σοβαρότητα τα θέματα της οδικής ασφάλειας τώρα (σε ηλικίες που )τα παιδιά χρειάζονται και απαιτούν την ανεξαρτησία τους και να αναγνωρίσουν τις κυριότερες καταστάσεις κυκλοφορίας που αντιμετωπίζουν στο περιβάλλον τους (στην καθημερινότητά τους ) και να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους της!

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

·         Να κατανοήσουν ότι στην κυκλοφορία ισχύουν κανόνες και να μάθουν να τους τηρούν με τη βοήθεια σημάτων/ διαγραμμίσεων!

·         Να μάθουν να αντιμετωπίζουν επικίνδυνες καταστάσεις κυκλοφορίας (διασταυρώσεις, στροφές, διαβάσεις δρόμου κ.λ.π.)

·         Να αντιληφθούν τις συνέπειες από την παράβαση κανόνων οδικής συμπεριφοράς(κανόνων κυκλοφορίας).

·         Να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις τους στο δρόμο και να διορθώσουν τις (τυχόν) λάθος συμπεριφορές αναπτύσσοντας συμπεριφορά υπεύθυνου πολίτη που εκτιμώντας την αξία της κυκλοφοριακής αγωγής για την ίδια τους τη ζωή(και των ανθρώπων που αγαπούν).

Να αναπτύξουν την ικανότητά τους για παρατήρηση

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Μέθοδος project

 1.       Συζήτηση με θέμα το πώς έρχονται από το σπίτι στο σχολείο. Καταγραφή διαδρομής. Σημάτων που συναντούν. Εντοπισμός ελλείψεων και προβλημάτων.

2.       Σχετικό ερωτηματολόγιο και πίνακας προς συμπλήρωση.

3.       Ζωγραφίζω τα σήματα: ζωγραφίζουμε και παρουσιάζουμε διάφορα σήματα που ήδη γνωρίζουμε.

4.       Μαθαίνω τα σήματα και τη σημασία τους.

5.       Ποίημα του ΚΟΚ

6.       Το παιδί με ποδήλατο: συζητάμε τους κανόνες του σωστού ποδηλάτη.

7.       Ερωτηματολόγιο.

8.       Χρωματίζω ζωγραφιές του ΚΟΚ.

9.       Κρυπτόλεξο:  Λύνω και φτιάχνω ένα δικό μου που το λύνει ο διπλανός μου.

  1. Φτιάχνω το δικό μου λεξικό κυκλοφοριακής Αγωγής
  2. Συνεχίζω την ιστορία.

Επίσκεψη στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής/ Κινητό Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

 

 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

  Γλώσσα- έκφραση, Εικαστικά, Μουσική, Νέες Τεχνολογίες, Ξένες Γλώσσες