ΜΙΚΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ και ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Πολιτιστικό Πρόγραμμα:
ΜΙΚΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ και ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
Δημιουργική Γραφή – Φιλαναγνωσία

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 23 ΑΓΟΡΙΑ: 12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 11

ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ: αμιγές τμήμα Β1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Ονοματεπώνυμο: Τσίντζας Δημήτριος Ειδικότητα: ΠΕ 70
ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1) Βαΐτση Γεωργία-Μαρία – Μουσικής ΠΕ 16.01
2) Κωνσταντίνου Καλλιόπη – Φυσικής Αγωγής ΠΕ 11

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Φιλαναγνωσία
– ανάγνωση βιβλίων (αναγνωστικός μαραθώνιος)
– βιβλιοπαρουσιάσεις
– λέσχη ανάγνωσης (λειτουργία βιβλιοθήκης)
– πρόσκληση συγγραφέα στην τάξη
Δημιουργική γραφή
– γραφή διαφόρων ειδών κειμένων (παραμύθια, ποιήματα κλπ)
– λειτουργία ιστολογίου και χρήση λογισμικών για παραγωγή κειμένων
Άλλες δράσεις
– δημιουργία τραγουδιών
– δραματοποίηση και παρουσίαση έργων μαθητών/τριών
Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (τι επιδιώκετε να μάθουν, έως 100 λέξεις )
● εξοικείωση με τη λειτουργία ομάδων – δημιουργία κοινότητας αναγνωστών.
● γραφή και παρουσίαση διαφόρων ειδών κειμένων.
● γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά της δημιουργικής γραφής.
● ανάπτυξη της γενικής γλωσσικής έκφρασης μέσω της ανάγνωσης λογοτεχνικών κειμένων και της δημιουργικής γραφής,
● εξοικείωση με το βιβλίο και την ανάγνωση και σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με το λογοτεχνικό βιβλίο μέσω του παιχνιδιού, της τέχνης και άλλων βιωματικών δραστηριοτήτων.
● καλλιέργεια της ικανότητας κριτικής αποτίμησης διαφόρων ειδών κειμένων.
● να καταστούν ικανά τα παιδιά να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες κατά τη διαδικασία της παραγωγής και δημοσιοποίησης του γραπτού τους λόγου.
Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : (έως 100 λέξεις)
Βιωματική μάθηση
Παιγνιώδεις δραστηριότητες
Κατά μόνας ανάγνωση – Ανάγνωση κατά ζεύγη – Ομαδική ανάγνωση
Μέθοδος project
Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ:
(Τουλάχιστον) 5 μήνες (καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους)
Έναρξη: Νοέμβριος 2016
Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων: 2
1) Επίσκεψη σε θέατρο για παρακολούθηση παράστασης με θέμα ένα παραδοσιακό παραμύθι (Το σκλαβί)
2) Επίσκεψη στο θεματικό πάρκο παραμυθιών του Ευγένιου Τριβιζά
1) Πρόσκληση για επίσκεψη συγγραφέα, έργο ή έργα του οποίου έχουμε διαβάσει και επεξεργαστεί στην τάξη μας

 

ΣΤ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)
1. Γλώσσα (ανάγνωση, παραγωγή γραπτού λόγου)
2. Μουσική (τραγούδι, στίχοι)
3. Φυσική Αγωγή (κίνηση, χορός)
4. ΤΠΕ
5. Εικαστικές τέχνες (θέατρο, κινηματογράφος, ζωγραφική)
Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:
● Δημιουργία εντύπου με κείμενα των παιδιών.
● Λειτουργία ιστολογίου στο οποίο αναρτώνται και ανακοινώνονται οι εργασίες των παιδιών στη διεύθυνση: https://kidblog.org/class/B1-2021 (κωδικός guest: simmwwy ).
● Δραματοποίηση κειμένων των παιδιών και παρουσίασή τους σε εκδήλωση ή/και ανάρτησή τους στο διαδίκτυο (π.χ. μαύρο θέατρο, stop motion animation).
● Δημοσίευση κειμένων στην εφημερίδα του σχολείου.

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ).
1ος ΜΗΝΑΣ
Προετοιμασία Έναρξη λειτουργίας βιβλιοθήκης
Γνωριμία με τη δημιουργική γραφή
2ος ΜΗΝΑΣ
Παραγωγή διαφόρων ειδών κειμένων
Βιβλιοπαρουσιάσεις
Προετοιμασία και επίσκεψη σε πάρκο παραμυθιών
3ος ΜΗΝΑΣ
Παραγωγή διαφόρων ειδών κειμένων
Βιβλιοπαρουσιάσεις
Επίσκεψη σε θέατρο (προετοιμασία και κριτική αποτίμηση)
4ος ΜΗΝΑΣ
Παραγωγή διαφόρων ειδών κειμένων
Βιβλιοπαρουσιάσεις
Πρόσκληση, προετοιμασία και συνάντηση με συγγραφέα
5ος ΜΗΝΑΣ
Κριτική αποτίμηση – αξιολόγηση παραχθέντων κειμένων/προγράμματος
Προετοιμασία και παρουσίαση αποτελεσμάτων