Σώμα γερό με υγιεινό φαγητό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Ονοματεπώνυμο: Προύτσου  Αρετή                                    Ειδικότητα:ΠΕ70

ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1) Ζαπουνίδης Θωμάς-ΠΕ06

2)Καρακίτσου Χρύσα-ΠΕ06

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 23    ΑΓΟΡΙΑ:12   ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 11

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Κατηγοριοποίηση τροφίμων, γνωριμία μεσογειακής διατροφής, τρόποι διατήρησης καλής σωματικής υγείας, πυραμίδα μεσογειακής διατροφής, κίνδυνοι της κακής διατροφής

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Υιοθέτηση υγιεινής διατροφικής  συμπεριφοράς.

Η συνειδητοποίηση της σημασίας της υγιεινής  συμπεριφοράς στην ποιότητα της ζωής.

Απόκτηση γνώσεων γύρω από τις τροφές και τις επιπτώσεις των διατροφικών συνηθειών

Κατανόηση της Μεσογειακής διατροφής.

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και τροποποίηση λανθασμένων στάσεων και συμπεριφορών.

Ανάπτυξη όλων των παραπάνω στόχων στα αγγλικά: Εμπλουτισμός  λεξιλογίου/Μελέτη διατροφικών συνηθειών άλλων χωρών.

Διαμόρφωση συνεργατικού κλίματος.

 

 

 Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με άξονα τη βιωματική διδασκαλία.

Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες:

·         Ανάγνωση παραμυθιών με θέμα τα φρούτα, τα λαχανικά και τα φαγητά.

·         Δημιουργία κολάζ, με σκοπό το διαχωρισμό των υγιεινών και βλαβερών τροφίμων για τον οργανισμό μας.

·         Συλλογή φωτογραφιών από έντυπο υλικό και κατασκευή της διατροφικής πυραμίδας.

·         Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού με τα είδη τροφών.

·         Ομαδικές κατασκευές των ομάδων τροφών.

·         Εκπαιδευτικά παιχνίδια στον υπολογιστή για ψυχαγωγία και εμπέδωση των διατροφικών συνηθειών.

·         Μαθήματα μαγειρικής μέσα στην τάξη (κέικ, κουλουράκια, κ.τ.λ.).

·         Φρουτοπάρτυ.

·         Συνεργασία με διατροφολόγο στο χώρο του σχολείου.

·         Μουσικοκινητικά παιχνίδια με θέμα τις ομάδες τροφών.

·         Εκπομπές στο ραδιόφωνο του σχολείου.

·         Εκμάθηση και εμπέδωση των διατροφικών συνηθειών στην αγγλική γλώσσα.

 

 Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ:

Δεκέμβριος-Απρίλιος

 Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

1)Εκπαιδευτικό κέντρο «Μικροί ήρωες»

2)Εκπαιδευτικό κέντρο «NOUVELLE»

 ΣΤ.ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

Γλώσσα, Μαθηματικά, Εικαστικά, Μουσική, Πληροφορική, Μελέτη Περιβάλλοντος, Θέατρο, Αγγλικά, Φιλαναγνωσία

 

 Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

Έκθεση μαθητικών έργων στο χώρο του σχολείου, δημιουργία ιστοσελίδας και ανάρτηση δραστηριοτήτων σε αυτή, εκπομπές στο ραδιόφωνο του σχολείου, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (εντύπου,DVD)

 


Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

 (20- 25 ΔΙΩΡΑ). Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος (διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1ος
ΜΗΝΑΣ
 

Διαχωρισμός προϊόντων – ομάδες τροφίμων (Δεκέμβριος)

 

2ος ΜΗΝΑΣ  

Παιχνίδια – θέατρο – μουσική – ανάγνωση βιβλίων – κατασκευές σχετικά με τη διατροφή (Ιανουάριος)

3ος ΜΗΝΑΣ  

Παιχνίδια – θέατρο – μουσική – ανάγνωση βιβλίων –  κατασκευές σχετικά με τη διατροφή (Φεβρουάριος)

4ος ΜΗΝΑΣ  

Μαγειρική – προετοιμασία πρωινού στην τάξη –επίσκεψη διατροφολόγου(Μάρτιος)

5ος ΜΗΝΑΣ  

Προετοιμασία  παρουσίασης από τους μαθητές (Απρίλιος)

Αξιολόγηση