Ταξιδεύοντας με ένα βιβλίο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Χατζή Παρασκευή, ΠΕ70

ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1) Γεωργία-Μαρία Βαΐτση, ΠΕ16.01-Μουσικής

2)Αλέξανδρος Μιχαήλ, ΠΕ 70

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 22     ΑΓΟΡΙΑ:11 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 11

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  :

Υποθέματα – Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του προγράμματος

1.Ανάγνωση λογοτεχνικών  βιβλίων.

2.Ανάλυση, ερμηνεία (τόπος, χρόνος, χαρακτήρες, σύμβολα, πλοκή, ιδέες, μηνύματα).

3.Προσέγγιση του πλαισίου του λογοτεχνικού βιβλίου (συγγραφέας, εικονογράφος)

4.Υλοποίηση δραστηριοτήτων καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας με αφορμή το περιεχόμενο του κάθε βιβλίου. .

5.Σύνδεση λόγου-μουσικής με βασικό εργαλείο τη μελοποίηση κειμένων-στίχων εμπνευσμένων από τα βιβλία που θα μελετηθούν

6. Μελέτη διαφορών και ομοιοτήτων ανάμεσα στη λογοτεχνική και κινηματογραφική αφήγηση. Βιβλία που έγιναν ταινίες – Ταινίες που έγιναν βιβλία.

 Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Παιδαγωγικοί Στόχοι:

– Να γνωρίσουν οι μαθητές συγγραφείς  και  να διαβάσουν αβίαστα λογοτεχνικά βιβλία

– Να αναπτύξουν  δεξιότητες προσέγγισης λογοτεχνικών κειμένων.

– Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργική έκφρασή τους.

– Να προσανατολίσουν το ενδιαφέρον τους σε διάφορες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας με έμφαση στο λόγο, τις αναπαραστάσεις (ζωγραφική, κολάζ, ψηφιακή δημιουργία /δραματοποίηση, θεατρική έκφραση) και τη μουσική  (πεζό κείμενο και ποίημα, μετατροπή τους σε τραγούδι).

-Να ευαισθητοποιηθούν σε αξίες ζωής και συναισθήματα (αγάπη, φιλία, ισότητα και διάφορές θεμελιώδεις αξίες των βιβλίων που θα διαβαστούν)

– Να αναπτύξουν μεταξύ τους  δεξιότητες καλής επικοινωνίας και συνεργασίας και να αξιοποιήσουν την καλλιτεχνική δημιουργία στην ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος, την καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων και τη γενικότερη κοινωνικο-συναισθηματική ωρίμανσή τους.

 Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

– Θεμελίωση της παιδαγωγικής θεωρίας του εποικοδομητισμού (έμφαση στην αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων μερών δηλαδή του μαθητή, δάσκαλου, βιβλίου, συγγραφέων) καθώς και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον,  στο οποίο συντελείται η μαθησιακή διαδικασία.

νεργητική μάθηση: Μαθητές και διδάσκον με καταιγισμό ιδεών και συνσχεδιασμό δημιουργούν το παραγόμενο σενάριο και μαθαίνουν μέσα από την πράξη τα πολλαπλά οφέλη της λογοτεχνίας .

ιωματική προσέγγιση: Οι μαθητές  διαβάζουν οι ίδιοι τα λογοτεχνικά βιβλία, δοκιμάζουν, πειραματίζονται, τα δίνουν ζωή με τις φωνές τους και τέλος  πλάθουν το δικό τους σενάριο και το δραματοποιούν ζωντανά. Ακόμα να παράγουν σύντομα κείμενα ή στίχους σχετικούς με τη θεματολογία των βιβλίων, προχωρούν στη μελοποίησή τους και ερμηνεύουν οι ίδιοι τα έργα τους (φωνητικά και οργανικά).

υνεργατική-εργασία σε ομάδες/ project: Επιμερισμός εργασιών (σκηνές του συνολικού σεναρίου) και συνεργατική συνεισφορά στο τελικό προϊόν.

Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ:

Από  1 -10-2016 έως 30 -3-2017

 Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

·       Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων

·       Συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την οργάνωση έκθεσης παιδικού βιβλίου

·       Σχολικό Σύμβουλο

·       Δημοτική Βιβλιοθήκη

·       Στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς

 ΣΤ.ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

Γλώσσα: Καλλιέργεια  της αναγνωστικής δεξιότητας και του προφορικού λόγου, εμπλουτισμός  λεξιλογίου και βελτίωση της γραπτής έκφρασης . Καταγραφή  και σχολιασμός  λογοτεχνικών βιβλίων.

Μαθηματικά :Αναφορά  σε διαφορές μαθηματικές  έννοιες .

Εικαστικά: Εικαστικές δημιουργίες από τους μαθητές .

Θεατρική Αγωγή : Δραματοποίηση- κουκλοθέατρο του λογοτεχνικού βιβλίου  .

Μουσική :Μελοποίηση και ερμηνεία πρωτότυπων έργων των μαθητών, Μουσική επένδυση της θεατρικής παράστασης – κουκλοθέατρο.

Νέες Τεχνολογίες: Δημιουργία ψηφιακών αρχείων με έργα των μαθητών (ηχητικά, οπτικά κλπ) και δημιουργία comics και διαδραστικού flipbook.

 
Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

·       Παρουσίαση – αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος μέσω εκδήλωσης, στην οποία οι μαθητές παρουσιάσουν τη δουλειά τους με τους παρακάτω τρόπους:

α) έκθεση των εικαστικών δημιουργημάτων

β) αναγνώσεις των κειμένων

γ) θεατρικές παραστάσεις

δ) κουκλοθέατρο (συνοδεία μουσικής ή βίντεο-προβολών)

ε) μελοποιημένα ποιήματα τραγούδια.

·       Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης

·       Συνεντεύξεις με μαθητές

·       Ανάρτηση τελικών προϊόντων και βίντεο στην ιστοσελίδα της Β τάξης

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

 (20- 25 ΔΙΩΡΑ). Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος (διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1ος
ΜΗΝΑΣ
– Δημιουργία θετικού κλίματος απέναντι στα βιβλία.

– Διερεύνηση πρότερης γνώσης /  χαρτογράφηση γνώσεων

– Ανάλυση αναγκών

 

 

 

2ος

ΜΗΝΑΣ

– Ανάγνωση και ανάλυση των  βιβλίων με συνοδευτικές δημιουργικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες (όπως η ακρόαση ηχογραφημένων κειμένων με μουσική επένδυση κλασικών αριστουργημάτων).

 

3ος ΜΗΝΑΣ

·       Θα γίνει γνωριμία του τρόπο δημιουργίας και παραγωγής λογοτεχνικών κειμένων και εικαστικών δημιουργιών με  πρόσκληση του/της συγγραφέα ή /και εικονογράφου στο χώρο του σχολείου, προκειμένου να παρουσιάσει το έργο του/της και να εμψυχώσει τους μαθητές. Γνωριμία με γνωστά μελοποιημένα ποιήματα, δημιουργία πρωτότυπων έργων από τους μαθητές στα πρότυπα των παραπάνω, μελοποίηση αυτών.

 

4ος

ΜΗΝΑΣ

– Καταιγισμός ιδεών

– Δημιουργία ομάδων και αναθέσεις ρόλων

·         Συγκέντρωση εικαστικού υλικού, σχετικού με τις θεματολογίες  των βιβλίων (φωτογραφίες από περιοδικά, ζωγραφιές δικές τους, κατασκευές με χαρτί γλασέ ή γκοφρέ), με σκοπό τη δημιουργία ελεύθερων απεικονίσεων σχετικών με τη θεματολογία τους (κολάζ, συνθέσεις με άλλα υλικά, ψηφιακές συνθέσεις)

– Παραγωγή μουσικού υλικού (ηχογράφηση των έργων των μαθητών).

 

5ος

 ΜΗΝΑΣ

– Παραγωγή ιστοριών

– Κυκλικές ανατροφοδοτήσεις σε ομάδες και ολομέλεια

– Παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού

– Παρουσίαση- διάχυση αποτελεσμάτων του προγράμματος