Όταν ο POSS έμαθε για τον εκφοβισμό……….. Παραγωγή μιας αφίσας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Εργαστήρι κατασκευής αφίσας, σε όλες τις τάξεις και από όλους τους εκπαιδευτικούς, που αποσκοπεί στην οριοθέτηση του προβλήματος της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, στην κατανόηση των χαρακτηριστικών και της έκτασης του φαινομένου, στα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του.

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (τι επιδιώκετε να μάθουν, έως 100 λέξεις )

Οριοθέτηση του προβλήματος της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, κατανόηση των χαρακτηριστικών και της έκτασης του φαινομένου, μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : (έως 100 λέξεις)

Project / Ομάδες εργασίας

 Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ:

6 ΜΗΝΕΣ

 Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

 ΣΤ.ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

Ψυχοκοινωνική υγεία των μαθητών και  βελτίωση της αυτοπεποίθησής τους, συνδυασμός στοιχείων βιωματικής και συνεργατικής μάθησης, όπως η ενθάρρυνση και η ενσυναίσθηση, σε ένα κλίμα που προάγει την αποδοχή και την αλληλεγγύη.

 Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

Θεατρικά δρώμενα, ομιλίες, συνεργασίες, επαφές και προγράμματα με οργανώσεις (Άρσις), με αποκορύφωμα την παραγωγή μιας 25λεπτης ταινίας, στην οποία παίρνουν μέρος μαθητές και εκπαιδευτικοί, και προβολή της με την οποία ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.

 

 Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

 (20- 25 ΔΙΩΡΑ). Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος (διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1ος
ΜΗΝΑΣ
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΦΙΣΑΣ-ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

2ος ΜΗΝΑΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΦΙΣΑΣ-ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3ος ΜΗΝΑΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΦΙΣΑΣ-ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

4ος ΜΗΝΑΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΦΙΣΑΣ-ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5ος ΜΗΝΑΣ  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ: ΑΦΙΣΑ-ΤΑΙΝΙΑ-ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ