Προγράμματα και Έρευνες 2013-2014

α/α Τίτλος Έρευνας/Προγράμματος Τάξεις Εκπαιδευτικοί Κατηγορία
1 What is growing there? Flower seeds are being mailed throughout Europe Ε2, Ε3 Ζιώγα Χρυσούλα, Κυριατζάκου Κωνσταντίνα, Τσίντζας Δημήτρης eTwinning
2 Let’s learn our rights Γ Κουταλακίδου Βαρβάρα, Ζαπουνίδης Θωμάς, Ζιάκα Ιωάννα eTwinning
3 Go Green e-Magazine Ε Λασκαρίδου Χρύσα, Καϊκτσή Αικατερίνη, Τσιαδήμος Νικόλαος, Κασιακόγια Βάσω eTwinning
4 European Calendar 2014 Γ1 Αγγλικών Μπαλασοπούλου Νικολέτα eTwinning
5 All school days are extraordinary ΣΤ3 Αγγλικών Καρακίτσου Χρυσή eTwinning
6 Environmental Studies Δ3 Ζιάκα Ιωάννα Καινοτόμο Πρόγραμμα
7 Εκμάθηση ξένης γλώσσας και επιστημονικός γραμματισμός σε τρισδιάστατο περιβάλλον Ε Ταξίδης Χρήστος, Κνάβας Οδυσσέας, Νεοφώτιστος Βασίλης, Ζαπουνίδης Θωμάς, Ζιάκα Ιωάννα Έρευνα Πεδίου
8 Ολυμπιάδα Ανάγνωσης Αγγλικών Λογοτεχνικών Βιβλίων ΣΤ1 Αγγλικών Κατερίνα Καϊκτσή Καινοτόμο Πρόγραμμα
9 Σκάκι μέσω CLIL Α2 Ζαπουνίδης Θωμάς, Χατζή Παρασκευή Καινοτόμο Πρόγραμμα
10 Μέθοδος CLIL ΣΤ1, ΣΤ2 Λασκαρίδου Χρύσα, Κνάβας Οδυσσέας Έρευνα Πεδίου
11 Μέθοδος CLIL Ε2, Ε3 Λασκαρίδου Χρύσα, Ζιώγα Χρυσούλα Έρευνα Πεδίου
12 Kidblog: Δημιουργία ψηφιακής κοινότητας μάθησης και επικοινωνίας ΣΤ2 Κνάβας Οδυσσέας Καινοτόμο Πρόγραμμα
13 Σχολική και Κοινωνική ζωή ΣΤ2 Κνάβας Οδυσσέας, Τσίντζας Δημήτρης, Βαΐτση Γεωργία – Μαρία Καινοτόμο Πρόγραμμα
14 Το πανηγύρι των Φυσικών Επιστημών ΣΤ2 Κνάβας Οδυσσέας Καινοτόμο Πρόγραμμα
15 Εικαστικά εργαλεία Web 2.0 και ψηφιακά παιχνίδια ΣΤ2 Κνάβας Οδυσσέας Καινοτόμο Πρόγραμμα
16 Διδακτική φυσικών επιστημών και ψηφιακές αφηγήσεις ΣΤ2 Κνάβας Οδυσσέας Έρευνα Πεδίου
17 Γεωγραφία χωρίς βιβλίο ΣΤ2 Κνάβας Οδυσσέας Έρευνα Πεδίου
18 Ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης ΣΤ2 Κνάβας Οδυσσέας, Νεοφώτιστος Βασίλης, Δρούγκας Αργύρης Έρευνα Πεδίου
19 Ομάδα ρομποτικής παιδιά από Ε και ΣΤ Νεοφώτιστος Βασίλης, Τσίντζας Δημήτρης, Βογιατζή Κυριακή Καινοτόμο Πρόγραμμα
20 Μαθηματικά και Φυσική Αγωγή: Μια διαθεματική διδακτική προσέγγιση στη Β’ τάξη Β’ Εμμανουηλίδου Κυριακή, Ευαγγέλου Ευθυμία, Παπαδημητρίου Παναγιώτα, Ταξίδης Χρήστος Έρευνα Πεδίου
21 Διαδικτυακό Μαθητικό ραδιόφωνο / Radio Experimental Όλες οι τάξεις Σύλλογος Διδασκόντων Καινοτόμο Πρόγραμμα
22 Μαθαίνω τη γλώσσα επιχειρηματολογώντας Ε2, Ε3 Ζιώγα Χρυσούλα, Κυριατζάκου Κωνσταντίνα, Νεοφώτιστος Βασίλης Έρευνα Πεδίου
23 Εκμάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων σύμφωνα με τη ρεαλιστική μαθηματική εκπαίδευση στην Ε’ Δημοτικού Ε2, Ε3 Ζιώγα Χρυσούλα, Κυριατζάκου Κωνσταντίνα, Νεοφώτιστος Βασίλης Έρευνα Πεδίου
24 Έρευνα Παραγωγής Γραπτού Λόγου Δ, Ε, ΣΤ Παπαδημητρίου Παναγιώτα, Ευαγγέλου Ευθυμία Έρευνα Πεδίου
25 Ιστορία Γ’ Δημοτικού μέσω CLIL Γ’ Κουταλακίδου Βαρβάρα Καινοτόμο Πρόγραμμα
26 Δημιουργία Σωμάτων Κειμένου (corpora) βασισμένα σε λογοτεχνικά κείμενα που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της Αγγλικής στο 3ο ΠΠΣ Ευόσμου Τσιαδήμος Νικόλαος Έρευνα Πεδίου
27 Φυσική Αγωγή μέσω CLIL Β’ Λασκαρίδου Χρυσάνθη, Εμμανουηλίδου Κυριακή, Τσιαδήμος Νικόλαος Έρευνα Πεδίου
28 Συμμετοχή στο διαγωνισμό Comic του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ευρώπη» Γ2-Γ3 Αγγλικών Κουταλακίδου Βαρβάρα, Ζαπουνίδης Θωμάς, Ζιάκα Ιωάννα Καινοτόμο Πρόγραμμα
29 Συμμετοχή στο δίκτυο «Face to Faith» Ε2, ΣΤ1 Τσιαδήμος Νικόλαος, Δρούγκας Αργύρης, Κνάβας Οδυσσέας, Κυριατζάκου Κωνσταντίνα Καινοτόμο Πρόγραμμα
30 Εγγραμματισμός στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα στην πρώϊμη ηλικία: Η προσέγγιση μέσω της μεθόδου Phonics συγκρινόμενη με άλλες προσεγγίσεις
ολιστικού χαρακτήρα
Γ Τσιαδήμος Νικόλαος Έρευνα Πεδίου
31 Η γλωσσική ανάπτυξη στη μητρική γλώσσα ως παράγοντας πρόβλεψης της γλωσσικής ανάπτυξης στην ξένη γλώσσα Α Σωφρονιάδου Ελένη, Τσιαδήμος Νικόλαος Έρευνα Πεδίου
32 Διδασκαλία Μαθηματικών εννοιών μέσα από την Ιστορία Γ Κουκλατζίδου Μαρία, Μιχαήλ Αλέξανδρος Έρευνα Πεδίου
33 Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας με χρήση ΤΠΕ Γ2-Γ3 Αγγλικών Κουκλατζίδου Μαρία Έρευνα Πεδίου
34 Συμμετοχή στο Διαγωνισμό Comic  του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο « Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα στο σχολείο »  Δύο από τα τρία τμήματα αγγλικών της Γ Κουταλακίδου Βαρβάρα, Ζαπουνίδης Θωμάς Συμμετοχή σε διαγωνισμό
35 Ο Μίλτος και η Νεφέλη Στο Βυζάντιο Ε2-Ε3 Κυριατζάκου Κων/να, Ζιώγα Χρυσούλα Καινοτόμο Πρόγραμμα
36 European postcards Δ1 Αγγλικών Σωφρονιάδου Ελένη etwinning
37 Η επίδραση της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας μέσω παιδικής λογοτεχνίας στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με μητρική την Ελληνική Γ1 Αγγλικών Μπαλασοπούλου Νικολέττα Καινοτόμο Πρόγραμμα
38 Δημιουργική Γραφή:  Γλωσσικά παιχνίδια φαντασίας και e-στορίες παιδιών  Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής & Δ΄ τάξη  Τσίντζας Δημήτρης, Ρώσσου Αγγελική, Βασιλειάδου Αναστασία, Βογιατζή Κορίνα Καινοτόμο Πρόγραμμα
39

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ‘ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΠΑΙΔΕΣ’  ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ

 

Δ΄ ΤΑΞΗ

ΡΩΣΣΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ,  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,  ΒΟΓΙΑΤΖΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ

Καινοτόμο Πρόγραμμα
40 Itchy feet  Δ1-Δ2 Αγγλικών  Ioanna Ziaka, Sofroniadou Elena  E-Twinning
41