ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΠΑΙΔΕΣ’ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ

ΤΑΞΗ: Δ’ (και τα τρία τμήματα)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΡΩΣΣΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ,  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,  ΒΟΓΙΑΤΖΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΤΟΧΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)

ΘΕΜΑ

Αφορμή για την εκπόνηση του καινοτόμου προγράμματος αποτέλεσε η εκπαιδευτική επίσκεψη της τάξης μας στη Βεργίνα στις 3 Απριλίου 2014, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος ‘’Βασιλικοί Παίδες’’. Εκεί οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τους Βασιλικούς Τάφους των Αιγών και  τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου, καθώς επίσης και να γνωρίσουν τις ασχολίες «παίδων» και «εφήβων» στη βασιλική αυλή, την εκπαίδευσή τους, την αμφίεσή τους, το γυμνάσιο και τον οίκο.

Η επιλογή του θέματος έγινε εξαιτίας των δυνατοτήτων και των επιπλέον ευκαιριών μάθησης που προσφέρουν οι νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, παρέχουν πληθώρα ιστορικών πηγών.

 

ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γνωστικοί Στόχοι :

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές την αρχαιολογική θέση της περιοχής της Βεργίνας και να δουν από κοντά τον τόπο όπου βρίσκονταν τα παλάτια των αρχαίων Μακεδόνων στις Αιγές.
 • Να κατανοήσουν ότι η Βεργίνα ταυτίζεται με τις αρχαίες Αιγές, την πρωτεύουσα του πρώτου κράτους που ίδρυσαν οι Μακεδόνες.
 • Να μάθουν για τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας και να  ανακαλύψουν τα κυριότερα μνημεία και ευρήματα που ανακαλύφθηκαν εκεί.
 • Να καταλάβουν τη σημασία αυτών των ευρημάτων για τον τόπο μας.
 • Να μάθουν για τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή μέχρι να ανακαλυφθούν οι αρχαίου τάφοι των Αιγών.
 • Να γνωρίσουν τις νέες  Τεχνολογίες και τα εργαλεία που προσφέρει η Πληροφορική και το Διαδίκτυο, καθώς επίσης να εξοικειωθούν με τη χρήση τους.
 • Να προετοιμαστούν για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘’Βασιλικοί Παίδες’’ που θα εκπονηθεί κατά την επίσκεψη της τάξης μας στους Βασιλικούς Τάφους των Αιγών.

 

Ψυχοκινητικοί Στόχοι

 • Να συνεργαστούν στο πλαίσιο μιας ομάδας.
 • Να ασκηθούν στην παρατήρηση και στην επίλυση προβλημάτων.
 • Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και υπεύθυνες στάσεις.
 • Να εξασκηθούν στη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, καθώς επίσης και στην κριτική σκέψη.
 • Να αποκτήσουν κίνητρα για μάθηση.

 

Συναισθηματικοί Στόχοι:

 • Να αγαπήσουν τον τόπο τους και να αισθανθούν υπερήφανοι για την ιστορία του.
 • Να εκτιμήσουν την αξία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.
 • Να νιώσουν τη χαρά της ανακάλυψης και της δημιουργίας.
 • Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας.
 • Να  αγαπήσουν τους συμμαθητές τους και το σχολείο.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Αξιοποιώντας προγράμματα γραφικής απεικόνισης της Γης, διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας, μηχανών αναζήτησης, λογισμικών παρουσίασης και επεξεργασίας κειμένου οι μαθητές θα κατακτήσουν μόνοι τους τη γνώση και θα προετοιμαστούν για την εκπαιδευτική αυτή επίσκεψη. Θα μάθουν να συλλέγουν πληροφορίες από το Διαδίκτυο, να τις αξιολογούν και να τις οργανώνουν.

Συγκεκριμένα, θα χωριστεί η τάξη σε τέσσερις ομάδες και η κάθε μια ομάδα θ’ αναλάβει να φέρει εις πέρας κάποιες δραστηριότητες. Στο τέλος θα συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες και θα επεξεργαστούν στο Λογισμικό Επεξεργασίας Κειμένου και θα παρουσιαστούν στην ολομέλεια της τάξης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Η αξιολόγηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κατά την επίσκεψή μας στο Μουσείο των Βασιλικών Τάφων. Θα μοιραστούν στους μαθητές φύλλα εργασίας και θα τους ζητηθεί να φέρουν εις πέρας κάποιες δραστηριότητες. Στο τέλος,  θα πραγματοποι-ηθεί και ένα θεατρικό δρώμενο.