Γεωγραφία χωρίς βιβλίο

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ

Τάξη: Στ2

Εκπαιδευτικοί: Κνάβας Οδυσσέας

ΘΕΜΑ: «Γεωγραφία χωρίς βιβλίο»

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, αξιολόγηση)

Επιλεγμένες θεματικές του Νέου Πιλοτικού Αναλυτικού Προγράμματος για τη Γεωγραφία διδάσκονται χωρίς τα παιδιά να έχουν το σχολικό εγχειρίδιο ή κάποιο εναλλακτικό. Η έρευνα τελεί υπό την εποπτεία του σχολικού συμβούλου κ. Κόπτση Αλέξανδρου.

 

Μεθοδολογία:

╬ Δημιουργία διδακτικού υλικού.

╬ Πληροφοριακό μαθησιακό υλικό και ασκήσεις ανατροφοδότησης μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος.

╬ Βιωματικές δράσεις.

Αξιολόγηση:

╬ Γραπτές δοκιμασίες.

╬ Ομαδικές εργασίες.

╬ Συνεντεύξεις.

╬ Αναρτήσεις στο ιστολόγιο του τμήματος.

╬ Διαγωνισμοί Γεωγραφίας με το τμήμα Στ1.