Δημιουργική Γραφή: Γλωσσικά παιχνίδια φαντασίας και e-στορίες παιδιών

 

Τάξεις: Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής & Δ΄ τάξη

Εκπαιδευτικοί: Τσίντζας Δημήτρης, Ρώσσου Αγγελική, Βασιλειάδου Αναστασία, Βογιατζή Κορίνα

Στα πλαίσια του καινοτόμου προγράμματος δημιουργικής γραφής οι μαθητές προσεγγίζουν με βιωματικό τρόπο τη γλώσσα και τον γραπτό λόγο συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη μάθηση. Η πρόσληψη της λογοτεχνίας, από αποκλειστικά παθητική, γίνεται ενεργητική και τα παιδιά, μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσής τους με συγγραφικές πρακτικές, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους με τρόπο τέτοιο που ως δημιουργοί δεν «περιγράφουν» απλώς το περιβάλλον τους, αλλά παρεμβαίνουν δυναμικά σε αυτό και το αναδημιουργούν.

Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες βασισμένες σε αφηγηματικά και λογοτεχνικά κείμενα (παραμύθια, ιστορίες, ποίηση, πεζογραφία) εξοικειώνονται με το λόγο και της δυνατότητές του, συμφιλιώνονται με τη γραφή, που συνήθως τα φοβίζει και παράγουν δικά τους λογοτεχνικά κείμενα, ενώ με τη σωστή και ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των ΤΠΕ καλλιεργούν τις ιδιότητες, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται στον 21ο αιώνα.

Στόχος του προγράμματος είναι η πρόσληψη της λογοτεχνίας από αποκλειστικά παθητική να γίνει ενεργητική και τα παιδιά, μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσής τους με συγγραφικές πρακτικές να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους με τρόπο τέτοιο που ως δημιουργοί δεν θα περιγράφουν απλώς το περιβάλλον τους, αλλά θα παρεμβαίνουν δυναμικά σε αυτό και το αναδημιουργούν. Να προσδώσει κίνητρα για να αγαπήσουν τα παιδιά τη διαδικασία του γραψίματος και της φιλαναγνωσίας και να αλλάξουν στάση απέναντι στα γραπτά τους. Να διευρύνει τη φαντασία τους, να απελευθερώσει τη σκέψη τους και να τους χαρίσει στιγμές δημιουργικής ευχαρίστησης.