Διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο / «radio – experimental»

Στόχοι της δράσης.

Γενικός στόχος:  Μετατροπή του σχολείου σε χώρο συμμετοχικής δημιουργίας και έκφρασης μέσω ενός δυναμικού και ευέλικτου εκπαιδευτικού εργαλείου που διευκολύνει την άμεση επαφή των μαθητών και μαθητριών με το σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Συμμετοχή του σχολείου στα πολιτιστικά δρώμενα της τοπικής κοινότητας. Επικοινωνία με άλλα σχολεία του εσωτερικού και εξωτερικού.

Ειδικότεροι στόχοι:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

–          Να αναπτύξουν συνεργατικές διαλογικές και συγγραφικές δεξιότητες.

–          Να αυξηθεί η συνεκτικότητα μεταξύ των μελών της ομάδας.

–          Να αναπτύξουν κριτική σκέψη ώστε να είναι σε θέση να κρίνουν τις πληροφορίες που δέχονται.

–          Να βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τους άλλους.

Ταυτόχρονα μέσω του μαθητικού ραδιοφώνου επιδιώκονται:

–          Ενδοσχολική επικοινωνία και συνεργασία.

–          Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη.

–          Προαγωγή θετικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον.

–          Διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας

Προέκταση δράσης:

–          Δικτύωση Σχολείου – Κοινωνίας

–          Δικτύωση Σχολείων

Μεθοδολογία

Το μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο λειτουργεί έως τον Ιούνιο του 2014 ως εξής:

1ο βήμα: αποτελεί το μέσο έκφρασης όλων των παιδιών του σχολείου που, με τη βοήθεια και επίβλεψη των εκπαιδευτικών της τάξης τους, ηχογραφούν ραδιοφωνικές εκπομπές και επιλέγουν σύντομα αποσπάσματα από μουσικές συνθέσεις που ταιριάζουν στη θεματική τους.

2ο βήμα: το ηχογραφημένο υλικό ελέγχεται και εγκρίνεται από πενταμελή επιτροπή που αποτελείται από τα μέλη του Ε.Π.Π.Ε.Σ. του σχολείου.

3ο βήμα: το ηχογραφημένο υλικό παίρνει την τελική ψηφιακή του μορφή και δημοσιεύεται από τους καλλιτεχνικούς υπευθύνους του ραδιοφώνου και διαχειριστές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εκπαιδευτικούς Κνάβα Οδυσσέα (εκπαιδευτικός ΠΕ70) και  Νεοφώτιστο Βασίλη (εκπαιδευτικός πληροφορικής).

4ο βήμα: το διαδικτυακό ραδιόφωνο είναι «ανοιχτό» καθημερινά για τους ακροατές με τη λήξη του σχολικού ωραρίου αλλά και κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

5ο βήμα: στο διαδικτυακό ραδιόφωνο φιλοξενείται και η Μαθητική Χορωδία του σχολείου υπό την καθοδήγηση της Γεωργίας Βαΐτση (εκπαιδευτικός Μουσικής αγωγής).

6ο βήμα: στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν επιτρέπεται ο σχολιασμός των εκπομπών, η δημοσίευση οπτικού υλικού και προσωπικών δεδομένων των μαθητών και μαθητριών.

Θεματικές ενότητες ηχογραφημένων εκπομπών

–          Δράσεις σχολικής κοινότητας : ανακύκλωση, εθελοντισμός, σχολικές γιορτές, εκπαιδευτικά προγράμματα τμημάτων.

–          Πολιτιστικά δρώμενα της τοπικής κοινωνίας αλλά και του νομού.

–          Σχολική και κοινωνική ζωή : ενδοσχολική βία, ασφάλεια διαδικτύου, διατροφή, διαχείριση ελεύθερου χρόνου, αγωγή υγείας, παιδί και αθλητισμός.

Το μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο λειτουργεί πιλοτικά στην ιστοσελίδα:

http://3ppsdimevosmou.wix.com/radio—experimental

 –          Στην παρούσα φάση η πρόσβαση στις σελίδες των εκπομπών είναι υπό την προστασία κωδικού :  3rdexperimental.

–          Η πρόσβαση στις μουσικές διαδρομές της Σχολικής Χορωδίας είναι ελεύθερη.

–          Με τη έγκριση του προγράμματος το domain της ιστοσελίδας θα απαλλαχθεί από την αναφορά του server (wix).