Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Ψηφιακές Αφηγήσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ

Τάξη: Στ2

Εκπαιδευτικοί: Κνάβας Οδυσσέας, ΠΕ70

ΘΕΜΑ: «Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Ψηφιακές Αφηγήσεις»

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, αξιολόγηση)

 

Την τελευταία δεκαετία η έρευνα στη διδακτική των φυσικών επιστημών ασχολείται συστηματικά με τη μετάβαση από την παραδοσιακή διδασκαλία περιεχομένου σε μια διδασκαλία που καλλιεργεί τον γραμματισμό στις φυσικές επιστήμες μέσα από τη γνωριμία των εκπαιδευτικών και των μαθητών και μαθητριών τους με την φύση των φυσικών επιστημών. Στην τρέχουσα έρευνα, για δεύτερη συνεχόμενη σχολική χρονιά, σε συνεργασία με τον τομέα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ και συγκεκριμένα με την επίκουρη καθηγήτρια κα Φανή Σέρογλου, φιλοδοξούμε, με τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων (ψηφιακά βιβλία, πολυμεσικές αφίσες, μαθητικές ταινίες, κόμικς, animation κλπ), να δομήσουμε ένα πολυδύναμο περιβάλλον που  μετατρέπει τη σχολική τάξη σε ένα χώρο δημιουργικότητας, συζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών όπου μαθητές και μαθήτριες εστιάζονται στις στάσεις και αξίες που οι φυσικές επιστήμες αντανακλούν και με δική τους πρωτοβουλία ανατρέχουν στην ιστορία των φυσικών επιστημών αναδεικνύοντας τη συνθετική φύση και την εξέλιξη των φυσικών επιστημών στο χρόνο.

Η αξιολόγηση της έρευνας βασίζεται στο θεωρητικό μοντέλο Γνώση – G.N.O.S.I.S. για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Ταυτόχρονα φοιτητές και φοιτήτριες της Παιδαγωγικής Σχολής προσκαλούνται να παρακολουθήσουν τις εφαρμογές.