Εικαστικά: εργαλεία web2.0 και ψηφιακά παιχνίδια

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τάξη: Στ2

Εκπαιδευτικοί: Κνάβας Οδυσσέας (ΠΕ70)

ΘΕΜΑ: «Εικαστικά : εργαλεία web2.0 και ψηφιακά παιχνίδια »

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, αξιολόγηση)

Γενικός στόχος:

Δημιουργία εικαστικού υλικού μέσα από εφαρμογές web2.0 αλλά και δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών. Τα παιδιά σταδιακά ανακαλύπτουν τις ποικίλες δυνατότητες του διαδικτύου αλλά και τις δικές τους, καθώς καλλιεργούν σύνθετες δεξιότητες παραγωγής εκπαιδευτικών παιχνιδιών και ψηφιακών έργων τέχνης.

Ειδικότεροι στόχοι και αξιολόγηση:

–          Συνεργατική μάθηση.

–          Ψυχαγωγία.

–          Καλλιτεχνική έκφραση και δεξιότητες που ορίζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

–          Υπολογιστική σκέψη για τη δημιουργία παιχνιδιών.

Μεθοδολογία:

–          Λογισμικό Revelation Natural Art (λογισμικό ζωγραφικής).

–          Animation – ish (Λογισμικό δημιουργίας animation με ζωγραφική)

–          Συνεργατικό διαδικτυακό λογισμικό ζωγραφικής http://flockdraw.com

–          Δημιουργία video games με τα διαδικτυακά λογισμικά Adventure Time Game Creator, http://gamefroot.com/ και http://www.sploder.com/.

–          Δημιουργία video games και εκπαιδευτικών παιχνιδιών με τα λογισμικά RPG Maker και Adventure Maker.