Ομάδα Ρομποτικής

Ομάδα Ρομποτικής

Προπονητές:       Νεοφώτιστος Βασίλειος ΠΕ20, Τσίντζας Δημήτρης ΠΕ70, Κουταλακίδου Βάνα ΠΕ06, Βογιατζή Κυριακή ΠΕ70, Λασκαρίδου Χρύσα ΠΕ06

Συμμετέχοντες: Αρετή Προύτσου ΠΕ70, Μαίρη Χατζή ΠΕ70, Κωνσταντίνου Πόπη ΠΕ11, Αναστασία Βασιλειάδου ΠΕ70, Έφη Ευαγγέλου ΠΕ70, Παρασκευή Χατζή, Αργύρης Δρούγκας, Οδυσσέας Κνάβας, Χρυσούλα Ζιώγα, Αγγελική Ρώσσου, Γεωργία-Μαρία Βαΐτση, Λυκουροπούλου Δέσποινα ΠΕ70.

Χρονική Διάρκεια:      5 μήνες

Το σχολείο μας στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του για εφαρμογή καινοτόμων δράσεων, δημιούργησε ομάδα ρομποτικής η οποία αποτελούμενη από δέκα μαθητές της Ε’ και Στ’ Τάξης,  θα λάβει μέρος στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής υπό την αιγίδα της Lego και της First. Οι συμμετέχοντες μαθητές έχουν την ευκαιρία να συναρμολογήσουν εξ ολοκλήρου μία πόλη στην οποία θα  κληθούν να χρησιμοποιήσουν προγραμματιστικά το robot τους για την αντιμετώπιση καταστάσεων φυσικών καταστροφών. Η χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης είναι 5 μήνες με δίωρη εβδομαδιαία ενασχόληση εκτός σχολικού ωραρίου. Στη συγκεκριμένη δράση συμμετέχουν δεκαεπτά εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, οι οποίοι θα προετοιμάσουν την ομάδα σε σχέση με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού (παρουσίαση project, δραματοποίηση, προγραμματισμό και εκτέλεση αποστολών από τα robots). Στην προετοιμασία της ομάδας συμμετέχουν ενεργά και οι γονείς των παιδιών χτίζοντας θετικούς επικοινωνιακούς δεσμούς συνεργασίας με το σχολείο.

 

Η ρομποτική είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να εμπλακεί με τη δράση, κυρίως στο τομέα των  Φυσικών Επιστήμων. Φυσικά ενδείκνυται και για άλλα γνωστικά αντικείμενα. Κυρίως συνιστάται για:

 • Φυσική (μελέτη της κίνησης, μελέτη της επίδρασης της τριβής, μελέτη της σχέσης των δυνάμεων, μεταφορά ενέργειας).
 • Μαθηματικά και Γεωμετρία (αναλογίες, μέτρηση αποστάσεων, κατανόηση βασικών γεωμετρικών ιδιοτήτων όπως η περίμετρος).
 • Μηχανική (κατασκευή, έλεγχος και αξιολόγηση μηχανικών λύσεων).
 • Τεχνολογία (τεχνολογικός αλφαβητισμός).
 • Ιστορία (πχ. με την κατασκευή ενός ρομπότ καταπέλτη – του Αρχιμήδη – τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας εκείνης της εποχής καθώς και το έργο και την προσωπικότητα του Αρχιμήδη).
 • συνδυασμός εννοιών από διαφορετικές, γνωστικές περιοχές (τεχνολογία, τέχνη, περιβάλλον, κοινωνία, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες) με διαθεματικά project.

Η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις, εκτός από τον γνωστικό τομέα, και στον συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και κοινωνικό (κοινωνι­κοποίηση, απομυθοποίηση). Επίσης:

 • Ευνοεί την ανάπτυξη ερευνητικού ενδιαφέροντος. Η εκπαιδευτική ρομποτική δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δράσουν ως επιστήμονες – εφευρέτες και να ανακαλύψουν δικές τους καινοτόμες ιδέες και λύσεις.
 • Εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στη μάθησή τους, με την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων.
 • Υποστηρίζει τη διερευνητική μάθηση και ενισχύει τη διερευνητική στάση των μαθητών.
 • Δίνει κίνητρα στους μαθητές να μελετήσουν την επιστήμη και την τεχνολογία.
 • Εμπλέκει τους μαθητές σε καταστάσεις που απαιτούν από αυτούς να εφαρμόσουν τα μαθηματικά και την επιστήμη και όχι απλά να τα μελετήσουν.
 • Παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες επίλυσης προβλημάτων με προσωπικό νόημα για τους ίδιους μέσω χειρισμού και κατασκευής πραγματικών ή ιδεατών αντικειμένων. Η γνώση που προκύπτει από προβληματικές καταστάσεις δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν μία ισχυρή εννοιολογική βάση για την ανακατασκευή των γνώσεών τους σε μεταγενέστερο χρόνο.
 • Επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και φαντασίας.
 • Μέσα από την κατασκευή θέτει πραγματικά προβλήματα και παρέχει άμεση ανατροφοδότηση.
 • Επιτρέπει την πρόσκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με πολλά γνωστικά αντικείμενα (και συνεπώς την προώθηση της  διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης).
 • Δίνει τη δυνατότητα για πιθανή διαισθητική συνειδητοποίηση σύνθετων φαινομένων, όπως η σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα, το χρόνο και τη μετακίνηση.
 • Στα πλαίσια διαθεματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μέσω αυτής, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν κίνητρα για μάθηση και σε άλλα μαθήματα (Μαθηματικά, Φυσική κ.λπ).
 • Στηρίζεται στη συνεργασία και στην αλληλεπίδραση ατόμων κι ομάδων και στην προώθηση της σκέψης μέσω γνωστικών και κοινωνικογνωστικών συγκρούσεων.
 • Καλλιεργείται η επικοινωνία και η λεκτική έκφραση ιδεών μέσα από τη λειτουργία της ομάδας όταν οι μαθητές αναγκάζονται να εξηγήσουν ιδέες και σκέψεις τους.
 • Υποστηρίζει τη βιωματική μάθηση.
 • Η  μάθηση διαδικασιών ανάλυσης, σχεδιασμού δράσεων και στη συνέχεια η υλοποίησή τους (μέσω μιας μηχανής) συνιστά μια νοητική δεξιότητα υψηλού επιπέδου.
 • Διευκολύνει την εκμάθηση του προγραμματισμού

Ο προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών δημιουργεί ένα εντελώς νέο περιβάλλον εργασίας για τους μαθητές με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Είναι έντονα παρακινητικό, και συνεπώς παράγοντας υψίστης σημασίας για τη διδακτική
 • Ο προγραμματισμός της συμπεριφοράς των ρομπότ προκύπτει από μεταφορά υπαρχόντων και ήδη γνωστών συμπεριφορών από τους ζώντες οργανισμούς
 • Ευνοεί τη στρατηγική δοκιμής – πλάνης, που είναι στρατηγική οικεία στους μαθητές του δημοτικού
 • Αναδεικνύει παραδεκτές προσεγγίσεις και λύσεις και όχι μία και μοναδική σωστή λύση αφού μία συμπεριφορά μπορεί να αποδοθεί με πολλούς τρόπους
 • Υποστηρίζει μεταγνωστικές διεργασίες μάθησης, δεδομένου ότι η προγραμματιστική δραστηριότητα οδηγεί στη συγκρότηση, την ανάλυση και την εξωτερίκευση νοητικών διεργασιών. Αυτή η προσπάθεια έχει μεταγνωστικό χαρακτήρα αφού μας αναγκάζει να σκεφτόμαστε πάνω στον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε.