Ο Μίλτος και η Νεφέλη στο Βυζάντιο

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ/ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τάξη: Ε’2-Ε’3

Εκπαιδευτικοί:Κυριατζάκου Κωνσταντία,Ζιώγα Χρυσούλα

Θέμα:»Ο Μίλτος και η Νεφέλη στο Βυζάντιο»

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, αξιολόγηση)

Θέμα μελέτης-έρευνας (επισήμανση βασικών πτυχών)

Αφορμή υπήρξε το μάθημα της Ιστορίας «Στα Βυζαντινά χρόνια» καθώς και κάποιες ενότητες του μαθήματος  των Θρησκευτικών. Αποτελεί θέμα που έχει άμεση σχέση με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών και προτάθηκε από τους ίδιους τους μαθητές. Διαθέτει κοινωνικό, ιστορικό, πολιτισμικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Καλλιεργεί την κριτική σκέψη των μαθητών, πνεύμα άμιλλας και συνεργασίας. Προσφέρει δυνατότητα ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινότητα λόγω του τοπικού του χαρακτήρα. Φέρνει το μαθητή σ’ επαφή με το βυζαντινό πολιτισμό μέσω της αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής,  μουσικής,  καθημερινές συνήθειες, ήθη και έθιμα  κ. ά. Η παραπάνω πρόταση που στοχεύει στην ανίχνευση των ποικίλων όψεων του βυζαντινού βίου και πολιτισμού μέσα από τη μελέτη και διερεύνηση της εικονογραφίας είναι από τη φύση της διαθεματική κατεξοχήν. Σκοπεύοντας στην ολιστική και όχι στην αποσπασματική θεώρηση του βυζαντινού πολιτισμού, οι μαθητές ενθαρρύνονται να αυτενεργήσουν δημιουργικά και κριτικά σε ένα ταξίδι γνώσεων, χρωμάτων και σχεδίων, παρατηρώντας λεπτομέρειες, συγκρίνοντας στοιχεία, ερμηνεύοντας εικαστικά θέματα, ανοίγοντας διαύλους με την παράδοση και την ιστορία. Η γνωσιακή αυτή πορεία γίνεται συνεργατικά και συλλογικά, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας τα προσωπικά ενδιαφέροντα, το μεράκι, τη φαντασία αλλά και τις ιδιαίτερες δεξιότητες κάθε μαθητή.

 

Στόχος του προγράμματος είναι η βαθύτερη και ουσιαστικότερη γνωριμία των μαθητών με τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, μέσα από την παράλληλη ιστορική πορεία της με την Κωνσταντινούπολη.

Μεθοδολογία Τρόπος εργασίας (περιγραφή μεθόδου εργασίας):

Η μελέτη της ιστορίας των δύο πόλεων θα επιτευχθεί μέσα από τη συγκέντρωση και επεξεργασία σχετικών πληροφοριών που θα αντλήσουν οι μαθητές από πηγές, αλλά και από το διαδίκτυο.  Θα ακολουθηθεί η  συγκρότηση ομάδων ομαδοσυνεργατική διδασκαλία-δραστηριότητες ενώ θα εφαρμοστεί για τις περισσότερες θεματικές ενότητες η μέθοδος project,ιδεοθύελλα, επαφή με νέες τεχνολογίες, θεωρητική και πρακτική εφαρμογή γνώσεων, Επισκέψεις της ομάδας σε σχετικούς χώρους.

Εκπαιδευτικά μέσα και διδακτικά υλικά:

 Η/Υ, διαδίκτυο, εικόνες, φωτογραφίες, λογοτεχνικά βιβλία, φύλλα εργασίας, ιστορικοί χάρτες, λογισμικά (Google Earth, κ.ά.), ταινίες, ψηφιακή αφήγηση με τη χρήση λογισμικού, δημιουργία κόμικς με χρήση λογισμικού. Σύνδεση του προγράμματος με τη Φιλαναγνωσία, επαφή με λογοτεχνικά βιβλία ιστορικού περιεχομένου.

Δημιουργία ιστοεξερεύνησης ιστολογίου: http://3psevosmou-etaksi.weebly.com/

Παρουσίαση του Σχεδίου Εργασίας στην ευρύτερη κοινότητα, αξιολόγηση, φύλλα αξιολόγησης (εκτίμηση-αξιολόγηση συμμετοχής μαθητών, υιοθέτηση στάσεων στη διάρκεια δραστηριοτήτων, απόδοση στο γνωστικό περιεχόμενο των δράσεων, δυσκολίες στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος: τρόποι αντιμετώπισης, αναμορφώσεις σε επιμέρους δραστηριότητες).