ΣΚΑΚΙ μέσω CLIL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ/ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τάξη: Α2

Εκπαιδευτικοί: ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΠΕ 06) / ΧΑΤΖΗ ΒΟΥΛΑ (ΠΕ70)

ΘΕΜΑ: «ΣΚΑΚΙ μέσω CLIL»

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, αξιολόγηση)

Ο κύριος στόχος του παραπάνω καινοτόμου προγράμματος είναι η διδασκαλία του Σκακιού με τη μέθοδο CLIL. Πρόκειται για διδασκαλία διπλής εστίασης κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκπαιδευτικός θέτει δυο ομάδες στόχων; τους στόχους που αφορούν στο συγκεκριμένο μάθημα και τους στόχους που αφορούν στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

 

Α.1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α1.1 Γενικοί στόχοι

–       Γνωριμία με το σκάκι και την ιστορία του

–       Εκμάθηση των βασικών κινήσεων

–       Κατανόηση βασικών στρατηγικών

–       Γνωριμία με το αγωνιστικό σκάκι

 

Α.1.2 Οι επιμέρους στόχοι αποσκοπούν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια:

–          Της υπομονής και της πειθαρχίας

–          Κοινωνικοποίησης από μικρή ηλικία

–          κριτικής σκέψη (ο σκακιστής ασκείται στην παρατήρηση, κάνει συγκρίσεις, κατηγοριοποιήσεις, ιεραρχήσεις, υποθέσεις-προβλέψεις, αναλύσεις και επαληθεύσεις)

–          Τη μνήμης

–          Της λογικομαθηματικής σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

–          Της δημιουργικής φαντασίας

–          Του ήθους

–          Της αυτοτέλειας του σκακιστή

–          Της διάρκειας πνευματικής συγκέντρωσης-αυτοσυγκέντρωσης- και απόδοσης έργου

 

Α.2. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

–          Εκμάθηση της ορολογίας των κομματιών, σκακιέρας, βασικών όρων (Check mate, stalemate etc)

–          Βιωματική εκμάθηση και χρήση βασικών λεκτικών όρων σχετικά με τις κινήσεις των κομματιών μέσω μεγάλης επιδαπεδιας σκακιέρας και με ζωντανά κομμάτια τα ίδια τα παιδιά

 

  Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Δεδομένου και του νεαρού της ηλικίας των παιδιών θα επιχειρηθεί αρχικά η εισαγωγή του σκάκι μέσω παραμυθιών (Η Δραπέτες της σκακιερας του Τριβιζά και το Μια φορά και εναν καιρό ήταν το σκάκι των Μουσιαδου & Γιουβαντσουδη)  και ιστοριών (Ο Μικρός Νικόλας και το σκάκι)  που θα εξάπτουν τη φαντασία των παιδιών διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον τους και συνάμα θα εισαγάγουν τη σημασία και την ονομασία των κομματιών της σκακιέρας (στα ελληνικά και στα Αγγλικά). Στη συνέχεια μέσω λογισμικών υπολογιστή τα παιδιά θα αρχίσουν να παίζουν σκάκι και να κατονομάζουν τα κομμάτια και τις μορφές κινήσεων στα αγγλικά (αρχικά ακλουθώντας τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και σταδιακά αυτενεργώντας)

 

Γ.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των στόχων θα είναι διαρκής και τελική και θα περιλαμβάνει και αυτοαξιολόγηση  (καταγραφή παρτίδας σε παρτιδοφυλλο και ανάλυση της από το ίδιο το παιδί) και ετεροαξιολόγηση (Αξιολόγηση παιχνιδιού και θέσεων άλλων παικτών)