Σχολική και Κοινωνική Ζωή

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τάξη: Στ2

Εκπαιδευτικοί: Κνάβας Οδυσσέας (ΠΕ70), Τσίντζας Δημήτριος (ΠΕ70), Βαϊτση Γεωργία (ΠΕ06)

ΘΕΜΑ: « Σχολική και Κοινωνική Ζωή»

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, αξιολόγηση)

Εισαγωγή του επιστημονικού πεδίου Σχολική και Κοινωνική Ζωή με βάση τα Νέα Πιλοτικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών.

 

Γενικός στόχος : Απόκτηση δεξιοτήτων και  λειτουργικών  μοντέλων συμπεριφοράς αναγκαίων στην καθημερινότητα των παιδιών στην ομάδα αλλά και ενός πλήρους φάσματος ικανοτήτων για τη ζωή.

 

Ειδικότεροι στόχοι: Διαμορφώνονται από το υπάρχον Νέο Πιλοτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για δημοτικό σχολείο.

 

Μεθοδολογία:

╬ Συνδιδασκαλία του εκπαιδευτικού του τμήματος με τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Τσίντζα και εφαρμογές (συνεργατικά με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 70) από την εκπαιδευτικό Μουσικής Αγωγής, Βαϊτση Γωγώ .

╬  Εποπτεία από τον Σχολικό Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Κόπτση.

╬ Εφαρμογές μίας διδακτικής ώρας κάθε δύο εβδομάδες.

╬ Δημιουργία υπάρχοντος αλλά και πρωτότυπου υλικού με έμφαση σε βιωματική εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών σε ζητήματα της καθημερινής σχολικής και κοινωνικής τους ζωής.

Αξιολόγηση: Ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, κείμενα. Αλλαγή στη συμπεριφορά, στις στάσεις και τις αξίες. Διαμόρφωση κλίματος αποδοχής της ατομικής διαφορετικότητας, αύξηση της αυτοεκτίμησης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΛΙΚΟ

1. Πατέρας

https://s3.amazonaws.com/embed.animoto.com/play.html?w=swf/production/vp1&e=1400835787&f=60Fe07kXWuRW1GA7VpewwQ&d=0&m=b&r=360p&volume=100&start_res=360p&i=m&asset_domain=s3-p.animoto.com&animoto_domain=animoto.com&options=

Εικόνες από τη ζωή ενός Πατέρα

                                                                 Φύλλο εργασίας

                                                                                                  Κείμενα παιδιών

[slideshare id=35640539&w=574&h=613&style=border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;&sc=no]

2. Εθισμός στο Διαδίκτυο (μέθοδος VaKE)

Με αφορμή την παρακάτω ιστορία

[slideshare id=29893863&w=597&h=486&style=border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;&sc=no]

3. Μαθαίνω να λέω ΟΧΙ

[slideshare id=35640680&w=574&h=613&style=border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;&sc=no]

4. Προστασία από τον ΚΙΝΔΥΝΟ

[slideshare id=35036832&w=589&h=495&sc=no]
[slideshare id=35061215&w=597&h=486&style=border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;&sc=no]

5. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ και ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (με την συνεργασία της κ. Βαΐτση)

Δραστηριότητα 1η: Παρουσίαση του συμμαθητή μας (χωρίζονται σε δυάδες, παίρνουν μια σύντομη συνέντευξη σχετικά με τις μουσικές προτιμήσεις, γνώσεις, εμπειρίες κλπ)

Δραστηριότητα 2η: Ερωτηματολόγιο (συμπληρώνουν το αντίστοιχο του τετραδίου εργασιών και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, σύγκριση με την παραπάνω δραστηριότητα)

Δραστηριότητα 3η: Καπέλο κανόνων της τάξης της μουσικής

Δραστηριότητα 4η: Βάλε το δικό σου τίτλο (συμπληρώνουν φύλλο εργασίας, μπαίνοντας στη θέση του συνθέτη και περιγράφοντας τα συναισθήματα που τους προκαλεί η μουσική που ακούν, τα αποτελέσματα διαβάζονται στην τάξη)

Δραστηριότητα 5η: Καρτέλες συναισθημάτων

Δραστηριότητα 6η: Αν ήμουν…τι θα ήμουν (συμπληρώνουν φύλλο εργασίας)

Δραστηριότητα 7η: Ζούμε μαζί – διαφορετικότητα (τα παιδιά με ξενική καταγωγή επιλέγουν και παρουσιάζουν μουσική της πατρίδας τους)

Δραστηριότητα 8η: Αυτοπαρουσίαση

Παράλληλα, κατά την διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τραγούδια που προάγουν την αγάπη, τη φιλία, την αποδοχή της διαφορετικότητας κλπ, τα οποία και μαθαίνουν να τραγουδούν:

  1. Blowing in the wind, Bob Dylan
  2. With a little help from my friends, The Beatles
  3. Εγώ κι εσύ μαζί, Ιωαννίδης & Πανούσης
  4. Χέρια σαν κι αυτά, Locomondo

 

6. ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΡΑΜΜΑ

[slideshare id=35641281&w=574&h=613&style=border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;&sc=no]

7. Αν ήμουν…

[slideshare id=35640881&w=574&h=613&style=border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;&sc=no]