Μασουλώ, μασουλώ… είναι όμως το σωστό; – Α’ τάξη

Χατζή Παρασκευή, Μαριόλα Μαρία, Εμμανουηλίδου Κυριακή, Ταξίδης Χρήστος, Χατζή Μαρία, Προύτσου Αρετή, Βαΐτση Γεωργία, Ζαπουνίδης  Θωμάς, Σωφρονιάδου  Ελένη, Κασιακόγια Βασιλική

Προβλεπόμενη  έναρξη και  λήξη του Προγράμματος

Από τον  Ιανουάριο έως 10 Ιουνίου

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων:      3


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Υποθέματα

           1.  Προέλευση της τροφής.

           2.  Κατηγορίες τροφών.

           3.  Διατροφική αξία.

           4. Μεσογειακή δίαιτα.

           5.  Διατροφή και άσκηση

           6. Παχυσαρκία.

           7. Πρόσληψη και κατανάλωση θερμίδων

           8. Άτυποι κανόνες συμπεριφοράς κατά τα γεύματα

 Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές/τριες θα έχουν…

  • υιοθετήσει συμπεριφορές υγιεινής διατροφής
  • συνειδητοποιήσει τη σημασία της υγιεινής διατροφής στην ποιότητα της ζωής
  • αποκτήσει γνώσεις για τις τροφές και τις επιπτώσεις των διατροφικών συνηθειών στην υγεία
  • καλλιεργήσει την κριτική τους σκέψη και τροποποιήσει τις λανθασμένες στάσεις και συμπεριφορές
  • αναπτύξει και εμπλουτίσει το λεξιλόγιό τους στα Αγγλικά μελετήσει τις διατροφικές συνήθειες άλλων χωρών

 Μεθοδολογία υλοποίησης Προγράμματος – Δραστηριότητες 

Θα γίνει βιωματική προσέγγιση του θέματος με ομαδοσυνεργατικές και ατομικές δράσεις και μαθητοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας καθώς και με εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Tο θέμα θα προσεγγιστεί   διαθεματικά   με τα γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας, των μαθηματικών, εικαστικών, μουσικής, φυσικής αγωγής …

Ενδεικτικά αναφέρονται δραστηριότητες όπως “δοκιμάζω γεύσεις”, ζωγραφίζω, ομαδοποιώ/ταξινομώ, παίζω, διαβάζω ιστορίες και παραμύθια, κατασκευάζω, τραγουδώ κλπ


Προβλεπόμενη συνεργασία με άλλους φορείς ή πρόσωπα

Με τη Δ/νση Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης – Πιθανές ομιλίες ειδικών και επισκέψεις σε καταστήματα, φυτείες, εργοστάσια

Διαδικασία εκτίμησης του Προγράμματος   βάσει των  στόχων  που τέθηκαν

Η επίτευξη των στόχων τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και μετά το τέλος της υλοποίησής  του θα αξιολογηθεί με τη χρήση  προφορικών ερωτήσεων, παρατήρησης συμπεριφορών, γραπτών ερωτηματολογίων γνώσεων και στάσεων, έργων καλλιτεχνικής ερμηνείας και αυτοαναφορών.