Αειφορική Τεχνολογία – Ε’ και ΣΤ’ τάξεις

Εκπαιδευτικοί:  Νεοφώτιστος Βασίλειος, Κυριατζάκου Κωνσταντία, Ζιώγα Χρυσούλα, Λυκουροπούλου Δέσποινα, Δρούγκας Αργύρης, Κνάβας Οδυσσέας

Τάξεις: Ε, ΣΤ

Αριθμός μαθητών/μαθητριών   30

Α΄. Προγραμματισμός της θεματικής ενότητας από τον Εκπαιδευτικό

 «Οπτική ψηφιακή παιδεία: ένας παράγοντας μείωσης κατανάλωσης χαρτιού»

Θέμα μελέτης-έρευνας :

Στόχος της ενότητας είναι η διερεύνηση από τους μαθητές του ποσοστού που η τεχνολογία μέσω της οπτικής παιδεία βοηθά στη μείωση κατασπατάλησης των φυσικών πόρων μέσα στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί πολύ συχνά για να παρουσιάσουν το μάθημα τους χρησιμοποιούν πλήθος φωτοαντιγράφων. Αυτό έχει ως συνέπεια μεγάλο οικονομικό κόστος για το σχολείο και φυσικά ασυλλόγιστη χρήση χαρτιού. Πλέον γίνεται αντιληπτή η συμβολή της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ενώ στον αντίποδα η προτεινόμενη, ως τρόπος ζωής, λογική της μη χρήσης των ανέσεων που προσφέρει ο τεχνολογικός μας πολιτισμός φαίνεται αδιέξοδη και μη εφαρμόσιμη.

Χρονική διάρκεια προγράμματος: Οκτώβριος-Μάιος

Γνωστικοί Στόχοι:

 • Η αποδαιμονοποίηση της τεχνολογίας ως υπεύθυνης για την κλιματική αλλαγή και η ανάδειξή της ως απαραίτητου εργαλείου για την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.
 • Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την προσωπική ζωή, ως μέσου για την ελαχιστοποίηση της σπατάλης φυσικών πόρων (ελαχιστοποίηση προσωπικού οικολογικού αποτυπώματος).
 • Η καλλιέργεια και κριτική προσέγγιση εμπειριών, ιδεών, εννοιών, γνώσεων για τη χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία.
 • Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία.
 • Να καλλιεργήσουν ικανότητα λήψης αποφάσεων.
 • Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας.
 • Να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση, κριτική δημιουργική σκέψη για την προσέγγιση, κατανόηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Εκπαιδευτικά μέσα και διδακτικά υλικά:

Ηλεκτρονικός υπολογιστής για την υλοποίηση των εργασιών.

Εκπαιδευτικό υλικό από το ΚΠΕ Κέρκυρας (μέσω της συμμετοχής στο Δίκτυο Αειφορική Τεχνολογία).

Β΄. Προσανατολισμός των μαθητών/μαθητριών στη θεματική ενότητα.

Θεματικές ενότητες: Χρήση ΤΠΕ στο Δημοτικό

 • Σχολείο χωρίς χαρτί: Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, Χρήση υπηρεσιών και συνεργατικών εργαλείων web2, διαδραστικές και on line εφαρμογές μάθησης – αξιολόγησης, e-books, κλπ.
 • Κοινωνική επαφή, συναλλαγές χωρίς μετακίνηση: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Οπτικοακουστική επικοινωνία (skype), τηλεδιασκέψεις.
 • Διαδικτυακή παρουσία – Ηλεκτρονική πληροφόρηση: διαδικτυακοί τόποι, Ηλεκτρονικά έντυπα προβολής,
 • Σύγχρονες τεχνολογίες ήχου και εικόνας για μετάδοση πληροφορίας (Ντοκιμαντέρ, Διαφημιστικά σποτ κλπ).

Οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις που προτείνουμε προς την κατεύθυνση αυτή διακρίνονται σε τέσσερες φάσεις

1η φάση:    Περιγραφή. Παρουσίαση της πραγματικότητας σε ένα σχολικό περιβάλλον. Βιώματα και παρατήρηση στο πεδίο. Εισαγωγή στην παραγωγή και στη διαχείριση χαρτιού.

2η φάση:    Κατανόηση και Ερμηνεία. Καταγραφή του προβλήματος. Έρευνα βάσει βιβλιογραφικών αναφορών για το τι συμβαίνει με το κόστος της παραγωγής χαρτιού παγκοσμίως τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά. Παρατήρηση και έρευνα για το τι συμβαίνει στο οικείο σχολικό περιβάλλον. Ανίχνευση και διερεύνηση απόψεων, ιδεών και προθέσεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο σχολείο μας.

3η φάση:    Κριτική στάση. Γιατί ακολουθείται αυτή η διαδικασία παροχής γνωστικών πληροφοριών; Η κριτική της θα οδηγήσει στη αναζήτηση των αιτιών που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Στη φάση αυτή προσανατολιζόμαστε στην άρθρωση ενός κριτικά ερμηνευτικού λόγου των παιδιών για τη ζώσα πραγματικότητα με την διατύπωση κριτικών ερωτημάτων του τύπου “γιατί ακολουθείται αυτή η διαδικασία και όχι κάποια άλλη” και των απαντήσεών τους.

4η φάση:    Δράση. Οργανώνονται συνομιλίες για το μετασχηματισμού της πραγματικότητας με σχεδιασμό, απόφαση και ανάληψη δράσεων με βάση τις  αρχές και αξίες της αειφορίας. Παρουσιάζονται εκπαιδευτικά λογισμικά καθώς και δυνατότητες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με σκοπό τη μείωση της χρήσης του χαρτιού. Συζητούμε, αποφασίζουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε με τη συνεργασία φορέων και εκπαιδευτικών μια δράση που θα αλλάζει σε κάτι την πραγματικότητα ή θα δημιουργεί προϋποθέσεις αλλαγής της.

 Τρόπος εργασίας : Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες των δύο ή τεσσάρων ατόμων, ανάλογα τις δραστηριότητες.

Γ΄. Συλλογή και Επεξεργασία Πληροφοριών

Διερεύνηση και εμπλουτισμός του θέματος με πολλούς τρόπους:

Το θέμα θα διερευνηθεί διαθεματικά με διάχυση σε επιμέρους μαθήματα, όπως τεχνολογία – πληροφορική, μελέτη περιβάλλοντος.

Δ΄. Παρουσίαση και Αξιολόγηση της Εργασίας

Θα αξιολογηθεί ο βαθμός  επίτευξης στόχων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η διαμόρφωση κώδικα αξιών, στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών απέναντι στον εαυτό τους, την ομάδα, το περιβάλλον.

Επίσης θα αξιολογηθεί η σύνθεση της εργασίας. Η εξαγωγή-τεκμηρίωση συμπερασμάτων που προέκυψαν από τα στοιχεία, τις μετρήσεις, τα διαγράμματα. Ο βαθμός αξιοποίησης της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Παρουσίαση του Σχεδίου Εργασίας στην ευρύτερη κοινότητα, αξιολόγηση, φύλλα αξιολόγησης .

Παρουσίαση της εργασίας σε εκδήλωση σε συνεργασία με το ΚΠΕ Κέρκυρας.

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Επίσκεψη σε χώρο επεξεργασίας χαρτιού.