Ενεργός Πολίτης στη γειτονιά μου για μια βιώσιμη πόλη – Ε’ τάξη

Εκπαιδευτικός: Δέσποινα Λυκουροπούλου

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

A.   ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ

Περιβάλλον γειτονιάς (φυσικό-ανθρωπογενές)

Βιώσιμη γειτονιά.

Δράσεις για μια βιώσιμη γειτονιά

 

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; Τα παιδιά…

να ασκηθούν στην παρατήρηση

να συνεργάζονται

να σχεδιάζουν

να κρίνουν

να αποφασίζουν παρεμβάσεις και να τις υλοποιούν

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Εντοπισμός του χώρου

Παρατήρηση

Σύγκριση

Χαρτογράφηση

Παρέμβαση

Συνεργασία με Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού, Γραφείο Π.Ε.

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σύνδεση με πεδία μαθημάτων που περιλαμβάνουν ενότητες για το περιβάλλον.

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος

( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1ος ΜΗΝΑΣ          Εξερεύνηση της γειτονιάς

2ος ΜΗΝΑΣ          Χάρτης της γειτονιάς

3ος ΜΗΝΑΣ          Θετικά και αρνητικά σημεία της γειτονιάς.

4ος ΜΗΝΑΣ          Συνεργασίες για παρεμβάσεις στο χώρο

5ος ΜΗΝΑΣ          Παρεμβάσεις στο χώρο

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων: 3