Ε’ τάξη – Πράσινες ανησυχίες

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΚΑΙΚΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΑΘΗΤΕΣ / -ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τάξεις: Ε      Τμήματα: 3        Αριθμός μαθητών:  58

1.            ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πράσινες ανησυχίες

2.            ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

–              Να αποκτήσουν οι μαθητές μια θετικότερη στάση ζωής απέναντι στο περιβάλλον.

–              Η ανάγκη του ανθρώπινου είδους να ζει κοντά στη φύση.

–              Η αναγκαιότητα γνωριμίας των οικοσυστημάτων και των λειτουργιών τους ως βήμα σεβασμού τους και η συνειδητοποίηση της αλυσιδωτής αλληλεπίδρασης των παραγόντων τους και της συνύπαρξης του ανθρώπου μέσα σε αυτούς.

–              Να καταλάβουν πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός

–              Χρήση της Αγγλικής γλώσσας για επικοινωνία με παιδιά σε άλλες χώρες για περιβαλλοντικά θέματα

3.            ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ

–              Παράγοντες οικοσυστημάτων

–              Αιτίες μόλυνσης των οικοσυστημάτων

–              Ευαισθητοποίηση και δράση για ένα καλύτερο περιβάλλον

–              Βιωματική μάθηση

–              Διασύνδεση Γεωγραφίας , Αγγλικής γλώσσας και Εικαστικών στο σχολικό πρόγραμμα

–              Χρήση ΤΠΕ

–              E-twinning

4.            ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Δεκέμβριος- Ιανουάριος

Κατανόηση και ευαισθητοποίηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στο άμεσο περιβάλλον τους μέσω βιωματικής μάθησης

«Πόσο πράσινο είναι το σχολείο/σπίτι/γειτονιά σου;»

Φεβρουάριος

Γνωριμία με τη διαδικασία ανακύκλωσης και δημιουργία χαρτοπολτό. Συλλογή πλαστικών μπουκαλιών και καπακιών και τα έσοδα από αυτά θα δοθούν σε φιλανθρωπικές διοργανώσεις.

Μάρτιος

Επίσκεψη σε μια οργάνωση η οποία ασχολείται με την προστασία των ζώων

Απρίλιος

Δημιουργία κατασκευών από ανακυκλώσιμο υλικό

Μάϊος

Επίσκεψη στο ΚΠΕ ΠΟΡΟΪΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ  στο πρόγραμμα Λίμνη Κερκίνη, σε αναζήτηση της αειφορίας» (διήμερο)

Ιούνιος

Συμπεράσματα προγράμματος και παρουσίαση τους.

            5.  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΠΡΟΣΩΠΑ

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

1. Υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπ/σης Π.Ε Δυτ. Θεσ/νίκης.       Στήριξη του σχεδιασμού εκπόνησης του προγράμματος.

2. ΚΠΕ ΠΟΡPΟΪΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ     Λίμνη Κερκίνη, σε αναζήτηση της αειφορίας» (διήμερο)

6.            ΣΤΟΧΟΙ  ΚΑΙ  ΣΚΟΠΟΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

      Γνωστικοί

–              Να γνωρίσουν τα οικοσυστήματα με τις διαφορές τους στον τύπο και τη βιοποικιλότητα.

–              Να αντιληφθούν την προσφορά τους τόσο στον άνθρωπο όσο και στο περιβάλλον.

–              Να γνωρίσουν τους κινδύνους που τα απειλούν.

–              Να αποκτήσουν δεξιότητες χειρισμού οργάνων-εργαλείων (φωτ. μηχανή, Η/Υ, λεξικό, βιβλίο).

        Συναισθηματικοί

–              Η απόκτηση ικανότητας για συνεργασία και διάλογο (εργασία σε ομάδες και εκτίμηση της εργασίας των άλλων) ,  ικανότητας ρύθμισης των διαπροσωπικών σχέσεων καθώς επίσης και ικανότητα ανάπτυξης της κριτικής σκέψης.

–              Η καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

–              Η ανάπτυξη φιλικής στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον.

       Ψυχοκινητικοί

–              Να ενεργοποιηθεί η δημιουργική φαντασία των παιδιών και να εκφραστούν ελεύθερα και αυθόρμητα με δραστηριότητες έξω από τον χώρο του σχολείου, στον «πραγματικό» χώρο μελέτης.

–              Να γνωρίσουν μέσα από κατασκευές και φιλμ τη χλωρίδα και την πανίδα

7.            ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ)

– Project. Μετά την επιλογή του θέματος με την καθοδήγηση των δασκάλων και τον χωρισμό των μαθητών σε ομάδες ανάλογα με τις επιθυμίες και τις δεξιότητες τους θα γίνει καταμερισμός και χρονοδιάγραμμα εργασίας.

-Θα γίνει επεξεργασία του θέματος με συγκέντρωση πληροφοριών και υλικού. Επισκέψεις στο πεδίο μελέτης, ερωτηματολόγια, καταγραφή περιβαλλοντικών προβλημάτων του σχολείου και της γειτονιάς καταγραφή χλωρίδας και πανίδας , φωτογράφηση , παρατήρηση (χρήση μεγεθυντικών φακών , κιάλια κ.α) , καλλιέργεια αισθήσεων .

– Ενημερώσεις από τους ειδικούς συνεργάτες. Δραστηριότητες, όπως εικαστικές κατασκευές.

-Παρουσίαση ευρημάτων και εμπειριών από τους μαθητές στη σχολική κοινότητα με ζωγραφική, κατασκευές , γραπτό λόγο, πολυμέσα εργαλεία (Η/Υ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ‘Η ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(ΕΔΩ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΕ Κ.Π.Ε.)

      Σχολικός  χώρος

    – Συζήτηση , βιβλιογραφική έρευνα (Δεκέμβριος)

–    Καταγραφή οικολογικών προβλημάτων  του άμεσου περιβάλλοντος (Ιανουάριος)

    – Ανακύκλωση (Φεβρουάριος)

     -Προστασία των ζώων και οι κίνδυνοι που διατρέχουν (Μάρτιος)

    – Δημιουργία κατασκευών από ανακυκλώσιμο υλικό (Απρίλιος)

     – Δράση καταγραφής οικολογικών προβλημάτων/καταστροφών και επίσκεψη στο ΚΠΕ

      Βερτίσκου και επεξεργασία φυλλαδίων με παρατηρήσεις και διαπιστώσεις (κατά τη

       διάρκεια επίσκεψης στο ΚΠΕ).(Μάιος)

     -Εκδήλωση παρουσίασης προγράμματος  (Ιούνιος)

       Επισκέψεις στις περιοχές μελέτης

     – Επίσκεψη στη λίμνη της Κερκίνης  (Μάιος)

        Περιήγηση , ενημέρωση από συνεργάτες ,παρατήρηση , καταγραφή χλωρίδας και

        πανίδας

         E-twinning

        Webquest

8.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

α. Τι θα αξιολογηθεί;

Οι αποκτηθέντες γνώσεις και στάσεις σχετικά με το περιβάλλον, τα οικοσυστήματα και τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

β. Πώς;

Αρχική Αξιολόγηση (Διερεύνηση)

Συζήτηση

Παρατήρηση

Μέσα από συζήτηση διερευνούμε τις γνώσεις, εμπειρίες και στάσεις των παιδιών καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας και ομαδικής εργασίας.

Διαμορφωτική Αξιολόγηση

Συζήτηση

Ερωτηματολόγιο

Παρατήρηση

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα διερευνηθεί το γνωστικό επίπεδο και η διαφοροποίηση των στάσεων των παιδιών και γίνουν τυχόν παρεμβάσεις και επαναπροσδιορισμός στόχων και μεθόδων.

Τελική αξιολόγηση

Συζήτηση

Ερωτηματολόγιο

Παρατήρηση

Τελική αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και στάσεων και παρουσίαση αυτών στη μαθητική κοινότητα και στους γονείς.

Από ποιον;

Από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, και τους εμπλεκόμενους με το πρόγραμμα μαθητές

9.            ΠΙΘΑΝΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

–              Αγγλική Γλώσσα: Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα,

–              Τεχνικά: Μέσα από τις κατασκευές

–              Γεωγραφία: Χάρτες, χλωρίδα, πανίδα

 10.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΚΠΕ ΠΟΡPΟΪΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ

•             Επίσκεψη οργάνωση για την προστασία των ζώων

•             Eπίσκεψη στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Ευόσμου όπου οι μαθητές θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή με χώρο όπου συντελείται η ανακύκλωση και η πολτοποίηση ανακυκλώσιμων πρώτων υλών.