Πριν τον κάδο, το ξαναχρησιμοποιώ και δημιουργώ – Γ’ Τάξη

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 untitled

 Εκπαιδευτικοί: ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ,  ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες να:

 • κατανοήσουν τα προβλήματα διαχείρισης απορριμμάτων
 • διακρίνουν εννοιολογικά τους όρους ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
 • καλλιεργήσουν μια νέα οικολογική και κοινωνική συνείδηση
 • διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά την τοπική πραγματικότητα
 • αξιοποιούν τα υλικά προς όφελος του συγκείμενου στο όποιο οι ίδιοι ανήκουν

 

ΣΤΟΧΟΙ:

Οι μαθητές/-τριες επιδιώκεται:

Γνωστικοί:

 • να αποκτήσουν γνώσεις ως προς την διαχείριση απορριμμάτων (συλλογή, μεταφορά, τελική διάθεση)
 • να γνωρίσουν την τοπική πραγματικότητα τους και να καταγράψουν προβλήματα ή καλές πρακτικές ως προς τη φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων
 • να αναγνωρίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά
 • να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών

Συναισθηματικοί:

 • να προβληματιστούν με την τρέχουσα κατάσταση που ισχύει στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων
 • να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα του περιορισμού του όγκου των σκουπιδιών, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών
 • να εκτιμήσουν την αξία των υλικών (πως από κάτι άσχημο και άχρηστο μπορεί να προκύψει κάτι όμορφο και χρήσιμο)
 • να βιώσουν ποικίλα συναισθήματα, θετικά και αρνητικά, και να μπορέσουν να τα διοχετεύουν/εκφράζουν δημιουργικά

Ψυχοκινητικοί:

 • να γίνουν ικανοί να συνεργάζονται σε ομάδες
 • να αποκτήσουν ατομική/συλλογική ευθύνη και να αναλάβουν ατομική/συλλογική δράση
 • να εκφραστούν εικαστικά δημιουργώντας κατασκευές από άχρηστα υλικά, μέσω διαφόρων εικαστικών τεχνικών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 • Καταιγισμός ιδεών. Οι μαθητές αποτυπώνουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους όσον αφορά στις έννοιες «σκουπίδια», «ανακύκλωση», επαναχρησιμοποίηση» στον ασπροπίνακα. Ακολουθεί κατηγοριοποίηση ενοτήτων και χωρισμός ομάδων.
 • Ομαδοσυνεργατική. Οι μαθητές χωρισμένοι σε μικρές ομάδες αναλαμβάνουν να εντοπίσουν πληροφορίες για συγκεκριμένες θεματικές που προκύπτουν. Προτείνουν και υλοποιούν δραστηριότητες.
 • Έρευνα πεδίου. Οι μαθητές καταγράφουν στοιχεία του περιβάλλοντός τους παρατηρώντας τι ισχύει όσον αφορά στη διαχείριση σκουπιδιών στο σπίτι, το σχολείο, την γειτονιά τους.
 • Περιβαλλοντική φιλοσοφία «Landart»: Υποστήριξη της ψυχικής έκφρασης μέσω της δημιουργικής δραστηριότητας που βασίζεται σε αξιοποίηση πρώτων υλών, φυσικών ή μη,  προερχόμενων από το οικείο περιβάλλον.

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

 

1ος μήνας

 • Καταιγισμός ιδεών, δημιουργία εννοιολογικού χάρτη σχετικά με την διαχείριση απορριμμάτων, την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση
 • Αναζήτηση σχετικών πληροφοριών από μηχανές αναζήτησης
 • Έρευνα και καταγραφή στον προαύλιο χώρο του σχολείου, στη γειτονιά, στο σπίτι σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων (παθογένειες, καλές πρακτικές)
 • Ανάγνωση παραμυθιών σχετικής θεματολογίας, όπως «Η Θυμωμένη μπετονιέρα» του Δημήτρη Μπασλάμ και «Το δέντρο που έδινε» του Σελ Σιλβερστάιν.
 • Επίσκεψη του Δημήτρη Μπασλάμ στην τάξη και σχετική συζήτηση

 

2ος μήνας

 • Προβολή ντοκιμαντέρ «Midway», που απεικονίζει τις επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης του πλαστικού στη ζωή των άγριων πουλιών στα νησιά του Ειρηνικού.
 • Προβολή ενημερωτικών διαφημίσεων για την ανακύκλωση, από τη Green Dot Cyprus
 • Δημιουργία καλλιτεχνικών και χρηστικών κατασκευών από άχρηστα υλικά
 • Δημιουργία εικονογραφημένης ιστορίας ή κόμικς (flip-book) μέσω διαδικτύου, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Δημιουργία ψηφιακού περιβαλλοντικού λεξικού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Δημιουργία ψηφιακού άλμπουμ με τις κατασκευές των μαθητών

 

3ος μήνας

 • Εμπλοκή στη δημιουργία τρισδιάστατων κατασκευών με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, οι οποίες θα αποτελέσουν σκηνικά για δημιουργικά παιχνίδια εξωτερικού χώρου
 • Ενδοομαδική και διομαδική παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας
 • Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης
 • Αναστοχασμός σχετικά με τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν και διερεύνηση μελλοντικών δραστηριοτήτων
 • Παρουσίαση των σταδίων υλοποίησης του σχεδίου εργασίας, μέσα από την ιστοσελίδα της τάξης στο διαδίκτυο
 • Έκθεση των κατασκευών και των καλλιτεχνημάτων