Α’ τάξη – Μια φορά κι έναν καιρό ήταν το σκάκι

Εκπαιδευτικοί: Χατζή Παρασκευή, Ζαπουνίδης Θωμάς

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Προγράμματος (2-6 μήνες):  6  μήνες

Από 2 Δεκεμβρίου έως 2 Ιουνίου

Αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων της ομάδας:

Αριθμός επισκέψεων ειδικών στο σχολείο: 2

Σκοπός του Προγράμματος

Βασικοί σκοποί του προγράμματος είναι η εκμάθηση του σκάκι σε παιδιά μικρής ηλικίας (Α’τάξη) και η ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και πνευματικής ανάπτυξης των παιδιών αυτών.

Στόχοι του Προγράμματος

  εκμάθηση του σκάκι

 ανάπτυξη υπομονής και πειθαρχίας

 κοινωνικοποίηση

 Ανάπτυξη κριτικής σκέψη από κατηγοριοποιήσεις, υποθέσεις, προβλέψεις, αναλύσεις και επαληθεύσεις

 εξάσκηση μνήμης και λογικομαθηματικής σκέψης

 καλλιέργεια ικανότητας επίλυσης προβλημάτων

 ανάπτυξη δημιουργικής φαντασίας

 ανάπτυξη ήθους και σεβασμού του αντιπάλου

 αύξηση της διάρκειας πνευματικής συγκέντρωσης

 Ανάλυση περιεχομένου – Στάδια υλοποίησης (Συνοπτική περιγραφή)

 ΜΗΝΑΣ   1ος

– Εισαγωγή στο σκάκι μέσω παραμυθιού

– Η ιστορία του σκακιού

ΜΗΝΑΣ 2ος

– Η σκακιέρα

-Τα κομμάτια και οι κινήσεις τους

ΜΗΝΑΣ 3ος

– Κανόνες σκακιού

– Βασική ορολογία (σαχ, ματ, πατ)

ΜΗΝΑΣ 4ος

– Το σκακιστικό χρονόμετρο

– Βασικές στρατηγικές στην αρχή, μέση και τέλος των παρτίδων

ΜΗΝΑΣ 5ος

 – Εκμάθηση καταγραφής παρτίδων (Παρτιδοφυλλο)

– Αγωνιστικό σκάκι- πρωτάθλημα στο σχολείο

ΜΗΝΑΣ 6ος

– Αγωνιστικό σκάκι – Ανοιχτό πρωτάθλημα του Δήμου

– Απονομές επάθλων

-Ζωντανή παρτίδα επίδειξης σε τεραστία σκακιέρα με τα παιδιά ως πιόνια

Μεθοδολογία

 Βασικό μέλημα είναι το κέντρισμα της περιέργειας των παιδιών και η εισαγωγή τους στο μαγικό κόσμο των τετραγώνων του σκάκι. Για το σκοπό αυτό η εισαγωγή γίνεται μέσω παραμυθιών και οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος αναμένεται να επιτευχθούν με την συντήρηση της παιγνιώδους και αποκαλυπτικής φύση των παιδιών μέσα από διάφορα παιχνίδια στη σκακιέρα και μέσω ενός αστείου και συνάμα εκπαιδευτικού λογισμικού στον υπολογιστή.

 

Προβλεπόμενες συνεργασίες με φορείς και άτομα

   Συνεργασία με Σκακιστικό Όμιλο που αγωνίζεται στο Πρωτάθλημα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας

 Συνεργασία με τοπικά σχολεία για τη συνδιοργάνωση σκακιστικών τουρνουά

  Πρόσκληση παικτών σκάκι που αγωνίζονται στο εθνικό πρωτάθλημα σκάκι για παρτίδες επίδειξης (σιμουλτανε)

Πιθανά πεδία σύνδεσης με το Αναλυτικό Πρόγραμμα

  Μαθηματικά (νοεροί υπολογισμοί, αξία κομματιών, αρίθμηση)

  Γλώσσα (Σκακιστική γραφή)

  Φυσική Αγωγή (Ευ αγωνίζεσθε)

 Εικαστικά (Ζωγραφιές και κατασκευές με θέμα το σκάκι)