Ε’ τάξη – Από τη Συμβασιλεύουσα στη Βασιλεύουσα

Εκπαιδευτικοί: Ζιώγα Χρυσούλα, Κυριατζάκου Κωνσταντία, Νεοφώτιστος Βασίλειος, Τσιαδήμος Νικόλαος, Λυκουροπούλου Δέσποινα

 

Σκοπός του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η βαθύτερη και ουσιαστικότερη γνωριμία των μαθητών με τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, μέσα από την παράλληλη ιστορική πορεία της με την Κωνσταντινούπολη.

Στόχοι του Προγράμματος

Γνωστικοί στόχοι

Οι μαθητές μας να είναι ικανοί:

•             Να γνωρίσουν την ιστορία της  Θεσσαλονίκης στη εποχή του Βυζαντίου,  και τα μνημεία που χτίστηκαν, αυτήν την εποχή,  στην πόλη,

•             Να γνωρίσουν στοιχεία από τη ζωή των Βυζαντινών στο σχολείο, στο σπίτι, στην εργασία, στις γιορτές και άλλες εκδηλώσεις τους και να τα συσχετίσουν με τη σημερινή αλλά και παλαιότερες εποχές, ώστε να αντιληφθούν τη συνέχεια της ζωής του λαού μας από παλιά ως σήμερα,

•             Να γνωρίσουν τα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία της βυζαντινής εικονογραφίας,

•             Να συνειδητοποιήσουν το γεωπολιτικό ρόλο των δύο πόλεων και τη σχέση τους με τη Ρώμη,

•             Να μελετήσουν την επίδραση του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των δύο πόλεων,

•             Να εξοικειωθούν με την τεχνοτροπία της βυζαντινής ζωγραφικής,

•             Να αναγνωρίσουν το Βυζαντινό πολιτισμό ως συνέχεια του αρχαίου ελληνικού και να  εκτιμήσουν την προσφορά του στη διάσωσή του όπως και ότι ο σημερινός μας πολιτισμός έχει τις ρίζες του και στους δυο προηγούμενους.

 

Ψυχοκοινωνικοί στόχοι

•             Να βιώσουν όλα τα παραπάνω με την επίσκεψη στους αντίστοιχους τόπους (μνημεία, μουσεία).

•             Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια και το περιεχόμενο του βυζαντινού πολιτισμού,

•             Να αντιληφθούν την αξία και τη σημασία του βυζαντινού πολιτισμού ως τμήματος της πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομιάς του ελληνισμού αλλά και άλλων λαών στα Βαλκάνια, την ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή,

•             Να αξιολογήσουν τα επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού και να κατανοήσουν τη συμβολή του στην πορεία και διαμόρφωση του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού,

•             Να αναπτύξουν τις έννοιες και τις δεξιότητες που επιτρέπουν στους μαθητές  να προσλαμβάνουν και να χρησιμοποιούν την καλλιτεχνική διαδικασία,

•             Να εξοικειωθούν με τη ζωντανή παρουσία του βυζαντινού κόσμου καθώς και με τα αισθητικά στοιχεία της εικονογραφίας του,

•             Να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε ό,τι αφορά τις ιστορικές τους ρίζες, τα μνημεία του ελληνορθόδοξου πολιτισμού που μας παραδόθηκαν ως κληρονομιά, τις συνήθειες εκείνες στην καθημερινή μας ζωή που θυμίζουν κάτι από τα παλιά με σκοπό τη διαμόρφωση ιστορικής, πολιτιστικής και αισθητικής συνείδησης,

•             Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και γενικότερα του περιβάλλοντος,

•             Η δημιουργική αναζήτηση, σκέψη και έκφραση μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στην κατανόηση σύγχρονων πολιτιστικών φαινομένων,

•             Να προκαλέσει μια ελεύθερη, δημιουργική, βιωματική, συμμετοχική και πειραματική προσέγγιση και εξερεύνηση των διαφόρων εκφάνσεων του βυζαντινού κόσμου από τους μαθητές,

•             Να ευαισθητοποιηθούν και ενεργοποιηθούν σε σχέση με την εξελικτική φύση του πολιτισμού και τη δύναμη της αλλαγής που εμπεριέχει,

•             Να έρθουν σε επαφή με στάσεις ζωής, αξίες και πολιτιστικά αγαθά αλλοτινών πολιτισμών αναδεικνύοντας τη σχετικότητα και συνέχεια του πολιτιστικού γίγνεσθαι,

•             Να συσχετίσουν την εκπαίδευση με τη σημερινή εποχή,

•             Να μπορούν να οργανώνουν και να σχεδιάζουν δραστηριότητες μέσα σ’ ένα σχέδιο εργασίας,

•             Να χρησιμοποιούν πηγές και να αξιοποιούν πληροφορίες,

•             Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη,

•             Να αποδέχονται το ρόλο τους μέσα στην ομάδα και να εφαρμόζουν τους κανόνες της,

•             Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά,

•             Να διαμορφώνουν άποψη και να την υποστηρίζουν επιχειρηματολογώντας σωστά.

 

 

 Ανάλυση περιεχομένου – Στάδια υλοποίησης (Συνοπτική περιγραφή)

 

 Το σχέδιο εργασίας στην παρούσα πρόταση προορίζεται για την Ε’ Δημοτικού. Ενδεικτικά προτείνονται οι παρακάτω διαθεματικές ενότητες:

 

             Όψεις της καθημερινής ζωής στο Βυζάντιο

             Τα επαγγέλματα των βυζαντινών

             Η αγροτική ζωή στο βυζαντινό κόσμο

             Πολίτικη κουζίνα: Οι διατροφικές συνήθειες των βυζαντινών

             Ενδυματολογικά στοιχεία στη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου

             Μουσική και μουσικά όργανα στο Βυζάντιο

             Η παιδεία στο Βυζάντιο

             Ο κόσμος του βιβλίου στο Βυζάντιο: βυζαντινά εικονογραφημένα χειρόγραφα

             Οι θετικές επιστήμες στο Βυζάντιο

             Γεωγραφικοί χάρτες και εξερευνητικά ταξίδια κατά την περίοδο του Βυζαντίου

             Το φυσικό περιβάλλον στη βυζαντινή τέχνη

             Τα βυζαντινά λιμάνια και το μεσαιωνικό εμπόριο

             Βυζαντινά νομίσματα

             Κωνσταντινούπολη: Η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας

             Ο ναός της Αγίας  Σοφίας

             Θεσσαλονίκη, η συμβασιλεύουσα

             Το δίκαιο και οι θεσμοί στη βυζαντινή κοινωνία

             Η πολιτική ιδεολογία του Βυζαντίου

             Η στρατιωτική τέχνη των βυζαντινών

             Τα βυζαντινά κάστρα

             Ο βυζαντινός στόλος

             Το υγρόν πυρ

             Η κοινωνική διαστρωμάτωση του βυζαντινού κόσμου

             Το θέατρο στο Βυζάντιο

             Η λειτουργία του Ιπποδρόμου και τα αθλητικά θεάματα στους βυζαντινούς

             Πληθυσμιακά στοιχεία των πόλεων και της υπαίθρου στο Βυζάντιο

             Η θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία

             Λαογραφικά στοιχεία, έθιμα, παραδόσεις και θρύλοι στο Βυζάντιο

             Ανατολική και δυτική ζωγραφική : συγκριτική μελέτη και αντιπαραβολή

             Σχολές και τεχνοτροπίες της βυζαντινής εικονογραφίας

             Μαρτυρίες για τη βυζαντινή ιστορία μέσα από τις εικονογραφικές παραστάσεις

             Η θεολογία της εικόνας

             Η εικονομαχική έριδα: εικονοκλάστες και υπερασπιστές των εικόνων στο Βυζάντιο

 

 

Χωρισμός του θέματος σε υποθέματα – Δραστηριότητες

 

Οι μαθητές μέσα από καταιγισμό ιδεών, εκφράζουν αυθόρμητα ιδέες σχετικά με το θέμα, οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα αποκαλύπτοντας τις πολλαπλές πτυχές του θέματος. Στη συνέχεια με συζήτηση πλατιά και βαθιά οι μαθητές με τη βοήθεια του δασκάλου  χωρίζουν τα υποθέματα και χωρίζονται σε ομάδες εργασίας.

 

Α. Γλώσσα, γραφή, παιδεία

 

•             Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού «Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή» (Δραματοποίηση -Παιχνίδι-Θέατρο)

 

•             Παιχνίδι γνώσεων

 

•             Συλλογή υλικού

 

•             Ζωγραφική/ γραφή σε κανσόν με διάφορα υλικά

 

Β. Έθιμα, παραδόσεις, διατροφή

 

•             Συλλογή υλικού

 

•             Παιχνίδι γνώσεων με τη βοήθεια ατομικού χάρτη πάνω στη μακέτα.

 

•             Επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων

 

•             Συλλογή πληροφοριών και σύνθεση κειμένου

 

•             Δημιουργία φωτογραφικής συλλογής

 

•             Βυζαντινό τραπέζι – Διατροφή

 

 

Μεθοδολογία

 

Τρόπος εργασίας (περιγραφή μεθόδου εργασίας):

 

Η μελέτη της ιστορίας των δύο πόλεων θα επιτευχθεί μέσα από τη συγκέντρωση και επεξεργασία σχετικών πληροφοριών που θα αντλήσουν οι μαθητές από πηγές, αλλά και από το διαδίκτυο.  Θα ακολουθηθεί η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ενώ θα εφαρμοστεί για τις περισσότερες θεματικές ενότητες η μέθοδος project.

 

 

Προβλεπόμενες συνεργασίες με φορείς και άτομα

 

 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

 

Βυζαντινές εκκλησίες Θεσσαλονίκης

 

Περίπατος και έρευνα στα βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης

 

Επίσκεψη σε συγκεκριμένους χώρους των δύο πόλεων, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών εκδρομών.

 

Επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη.

 

 

 

Πιθανά πεδία σύνδεσης με το Αναλυτικό Πρόγραμμα

 

 Διαθεματική προσέγγιση

 

Σύνδεση του μαθήματος με τα μαθήματα:

 

Θρησκευτικά: ποιος είναι ο ρόλος της θρησκείας, ειδικότερα του Χριστιανισμού στην ιστορική πορεία των δύο πόλεων; πληροφορίες για διαφορετικότητα θρησκειών, κατασκευή και αρχιτεκτονική μνημείων

 

Γεωγραφία: ένταξη πληροφοριών σε χωροχρονικό πλαίσιο, συνειδητοποίηση της παράλληλης ανάπτυξης των δύο πόλεων στη διάρκεια των Ρωμαϊκών (Βυζαντινών) χρόνων, τι ρόλο διαδραμάτισε η γεωγραφική τους θέση;

 

Εικαστικά: αγιογραφία, ψηφιδωτά, ζωγραφική στις δύο πόλεις. Μια πρώτη προσέγγιση μέσα από τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά των ναών. Ελεύθερο σχέδιο, ζωγραφική αγγείων, κατασκευή μακέτας κ. ά.

 

Μουσική: μέσα από τη σχέση κοσμικής μουσικής και εκκλησιαστικής, λόγιας και λαϊκής ανιχνεύονται οι σχέσεις των δύο πόλεων.

 

Γλώσσα: (παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, εμπλουτισμός λεξιλογίου και καταγραφή στοιχείων) μελέτη του δημοτικού τραγουδιού με ευθείες αναφορές στην Πόλη, την άλωσή της από τους Οθωμανούς, αλλά και τους ακρίτες.

 

Πληροφορική: το σύγχρονο εργαλείο για έρευνα, ενημέρωση, αλλά και παρουσίαση της δουλειάς μας.

 

Μαθηματικά: μαθηματικές έννοιες, μέτρηση μήκους και επιφάνειας,  υπολογισμός κόστους κ. ά.

 

 

Εκπαιδευτικά μέσα και διδακτικά υλικά:

 

 Η/Υ, διαδίκτυο, εικόνες, φωτογραφίες, λογοτεχνικά βιβλία, φύλλα εργασίας, ιστορικοί χάρτες, λογισμικά (Google Earth, κ.ά.), ταινίες

 

Δημιουργία ιστοεξερεύνησης ιστολογίου: http://3psevosmou-etaksi.weebly.com/

 

Χρήση λογισμικού comics trip

Σκοπός του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η βαθύτερη και ουσιαστικότερη γνωριμία των μαθητών με τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, μέσα από την παράλληλη ιστορική πορεία της με την Κωνσταντινούπολη.

 

Στόχοι του Προγράμματος

 

 

Γνωστικοί στόχοι

Οι μαθητές μας να είναι ικανοί:

·         Να γνωρίσουν την ιστορία της  Θεσσαλονίκης στη εποχή του Βυζαντίου,  και τα μνημεία που χτίστηκαν, αυτήν την εποχή,  στην πόλη,

·         Να γνωρίσουν στοιχεία από τη ζωή των Βυζαντινών στο σχολείο, στο σπίτι, στην εργασία, στις γιορτές και άλλες εκδηλώσεις τους και να τα συσχετίσουν με τη σημερινή αλλά και παλαιότερες εποχές, ώστε να αντιληφθούν τη συνέχεια της ζωής του λαού μας από παλιά ως σήμερα,

·         Να γνωρίσουν τα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία της βυζαντινής εικονογραφίας,

·         Να συνειδητοποιήσουν το γεωπολιτικό ρόλο των δύο πόλεων και τη σχέση τους με τη Ρώμη,

·         Να μελετήσουν την επίδραση του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των δύο πόλεων,

·         Να εξοικειωθούν με την τεχνοτροπία της βυζαντινής ζωγραφικής,

·         Να αναγνωρίσουν το Βυζαντινό πολιτισμό ως συνέχεια του αρχαίου ελληνικού και να  εκτιμήσουν την προσφορά του στη διάσωσή του όπως και ότι ο σημερινός μας πολιτισμός έχει τις ρίζες του και στους δυο προηγούμενους.

Ψυχοκοινωνικοί στόχοι

·         Να βιώσουν όλα τα παραπάνω με την επίσκεψη στους αντίστοιχους τόπους (μνημεία, μουσεία).

·         Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια και το περιεχόμενο του βυζαντινού πολιτισμού,

·         Να αντιληφθούν την αξία και τη σημασία του βυζαντινού πολιτισμού ως τμήματος της πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομιάς του ελληνισμού αλλά και άλλων λαών στα Βαλκάνια, την ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή,

·         Να αξιολογήσουν τα επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού και να κατανοήσουν τη συμβολή του στην πορεία και διαμόρφωση του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού,

·         Να αναπτύξουν τις έννοιες και τις δεξιότητες που επιτρέπουν στους μαθητές  να προσλαμβάνουν και να χρησιμοποιούν την καλλιτεχνική διαδικασία,

·         Να εξοικειωθούν με τη ζωντανή παρουσία του βυζαντινού κόσμου καθώς και με τα αισθητικά στοιχεία της εικονογραφίας του,

·         Να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε ό,τι αφορά τις ιστορικές τους ρίζες, τα μνημεία του ελληνορθόδοξου πολιτισμού που μας παραδόθηκαν ως κληρονομιά, τις συνήθειες εκείνες στην καθημερινή μας ζωή που θυμίζουν κάτι από τα παλιά με σκοπό τη διαμόρφωση ιστορικής, πολιτιστικής και αισθητικής συνείδησης,

·         Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και γενικότερα του περιβάλλοντος,

·         Η δημιουργική αναζήτηση, σκέψη και έκφραση μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στην κατανόηση σύγχρονων πολιτιστικών φαινομένων,

·         Να προκαλέσει μια ελεύθερη, δημιουργική, βιωματική, συμμετοχική και πειραματική προσέγγιση και εξερεύνηση των διαφόρων εκφάνσεων του βυζαντινού κόσμου από τους μαθητές,

·         Να ευαισθητοποιηθούν και ενεργοποιηθούν σε σχέση με την εξελικτική φύση του πολιτισμού και τη δύναμη της αλλαγής που εμπεριέχει,

·         Να έρθουν σε επαφή με στάσεις ζωής, αξίες και πολιτιστικά αγαθά αλλοτινών πολιτισμών αναδεικνύοντας τη σχετικότητα και συνέχεια του πολιτιστικού γίγνεσθαι,

·         Να συσχετίσουν την εκπαίδευση με τη σημερινή εποχή,

·         Να μπορούν να οργανώνουν και να σχεδιάζουν δραστηριότητες μέσα σ’ ένα σχέδιο εργασίας,

·         Να χρησιμοποιούν πηγές και να αξιοποιούν πληροφορίες,

·         Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη,

·         Να αποδέχονται το ρόλο τους μέσα στην ομάδα και να εφαρμόζουν τους κανόνες της,

·         Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά,

·         Να διαμορφώνουν άποψη και να την υποστηρίζουν επιχειρηματολογώντας σωστά.

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση περιεχομένου – Στάδια υλοποίησης (Συνοπτική περιγραφή)

 

 

 

 

Το σχέδιο εργασίας στην παρούσα πρόταση προορίζεται για την Ε’ Δημοτικού. Ενδεικτικά προτείνονται οι παρακάτω διαθεματικές ενότητες:

§  Όψεις της καθημερινής ζωής στο Βυζάντιο

§  Τα επαγγέλματα των βυζαντινών

§  Η αγροτική ζωή στο βυζαντινό κόσμο

§  Πολίτικη κουζίνα: Οι διατροφικές συνήθειες των βυζαντινών

§  Ενδυματολογικά στοιχεία στη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου

§  Μουσική και μουσικά όργανα στο Βυζάντιο

§  Η παιδεία στο Βυζάντιο

§  Ο κόσμος του βιβλίου στο Βυζάντιο: βυζαντινά εικονογραφημένα χειρόγραφα

§  Οι θετικές επιστήμες στο Βυζάντιο

§  Γεωγραφικοί χάρτες και εξερευνητικά ταξίδια κατά την περίοδο του Βυζαντίου

§  Το φυσικό περιβάλλον στη βυζαντινή τέχνη

§  Τα βυζαντινά λιμάνια και το μεσαιωνικό εμπόριο

§  Βυζαντινά νομίσματα

§  Κωνσταντινούπολη: Η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας

§  Ο ναός της Αγίας  Σοφίας

§  Θεσσαλονίκη, η συμβασιλεύουσα

§  Το δίκαιο και οι θεσμοί στη βυζαντινή κοινωνία

§  Η πολιτική ιδεολογία του Βυζαντίου

§  Η στρατιωτική τέχνη των βυζαντινών

§  Τα βυζαντινά κάστρα

§  Ο βυζαντινός στόλος

§  Το υγρόν πυρ

§  Η κοινωνική διαστρωμάτωση του βυζαντινού κόσμου

§  Το θέατρο στο Βυζάντιο

§  Η λειτουργία του Ιπποδρόμου και τα αθλητικά θεάματα στους βυζαντινούς

§  Πληθυσμιακά στοιχεία των πόλεων και της υπαίθρου στο Βυζάντιο

§  Η θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία

§  Λαογραφικά στοιχεία, έθιμα, παραδόσεις και θρύλοι στο Βυζάντιο

§  Ανατολική και δυτική ζωγραφική : συγκριτική μελέτη και αντιπαραβολή

§  Σχολές και τεχνοτροπίες της βυζαντινής εικονογραφίας

§  Μαρτυρίες για τη βυζαντινή ιστορία μέσα από τις εικονογραφικές παραστάσεις  

§  Η θεολογία της εικόνας

§  Η εικονομαχική έριδα: εικονοκλάστες και υπερασπιστές των εικόνων στο Βυζάντιο

 

Χωρισμός του θέματος σε υποθέματα – Δραστηριότητες

Οι μαθητές μέσα από καταιγισμό ιδεών, εκφράζουν αυθόρμητα ιδέες σχετικά με το θέμα, οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα αποκαλύπτοντας τις πολλαπλές πτυχές του θέματος. Στη συνέχεια με συζήτηση πλατιά και βαθιά οι μαθητές με τη βοήθεια του δασκάλου  χωρίζουν τα υποθέματα και χωρίζονται σε ομάδες εργασίας.

Α. Γλώσσα, γραφή, παιδεία

  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού «Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή» (Δραματοποίηση -Παιχνίδι-Θέατρο)
  • Παιχνίδι γνώσεων
  • Συλλογή υλικού
  • Ζωγραφική/ γραφή σε κανσόν με διάφορα υλικά

Β. Έθιμα, παραδόσεις, διατροφή

  • Συλλογή υλικού
  • Παιχνίδι γνώσεων με τη βοήθεια ατομικού χάρτη πάνω στη μακέτα.
  • Επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων
  • Συλλογή πληροφοριών και σύνθεση κειμένου
  • Δημιουργία φωτογραφικής συλλογής
  • Βυζαντινό τραπέζι – Διατροφή

 

Μεθοδολογία


Τρόπος εργασίας (περιγραφή μεθόδου εργασίας):

Η μελέτη της ιστορίας των δύο πόλεων θα επιτευχθεί μέσα από τη συγκέντρωση και επεξεργασία σχετικών πληροφοριών που θα αντλήσουν οι μαθητές από πηγές, αλλά και από το διαδίκτυο.  Θα ακολουθηθεί η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ενώ θα εφαρμοστεί για τις περισσότερες θεματικές ενότητες η μέθοδος project.

 

Προβλεπόμενες συνεργασίες με φορείς και άτομα

 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Βυζαντινές εκκλησίες Θεσσαλονίκης

Περίπατος και έρευνα στα βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης

Επίσκεψη σε συγκεκριμένους χώρους των δύο πόλεων, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών εκδρομών.

Επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη.

 

Πιθανά πεδία σύνδεσης με το Αναλυτικό Πρόγραμμα


Διαθεματική προσέγγιση

Σύνδεση του μαθήματος με τα μαθήματα:

Θρησκευτικά: ποιος είναι ο ρόλος της θρησκείας, ειδικότερα του Χριστιανισμού στην ιστορική πορεία των δύο πόλεων; πληροφορίες για διαφορετικότητα θρησκειών, κατασκευή και αρχιτεκτονική μνημείων

Γεωγραφία: ένταξη πληροφοριών σε χωροχρονικό πλαίσιο, συνειδητοποίηση της παράλληλης ανάπτυξης των δύο πόλεων στη διάρκεια των Ρωμαϊκών (Βυζαντινών) χρόνων, τι ρόλο διαδραμάτισε η γεωγραφική τους θέση;

Εικαστικά: αγιογραφία, ψηφιδωτά, ζωγραφική στις δύο πόλεις. Μια πρώτη προσέγγιση μέσα από τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά των ναών. Ελεύθερο σχέδιο, ζωγραφική αγγείων, κατασκευή μακέτας κ. ά.

Μουσική: μέσα από τη σχέση κοσμικής μουσικής και εκκλησιαστικής, λόγιας και λαϊκής ανιχνεύονται οι σχέσεις των δύο πόλεων.

Γλώσσα: (παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, εμπλουτισμός λεξιλογίου και καταγραφή στοιχείων) μελέτη του δημοτικού τραγουδιού με ευθείες αναφορές στην Πόλη, την άλωσή της από τους Οθωμανούς, αλλά και τους ακρίτες.

Πληροφορική: το σύγχρονο εργαλείο για έρευνα, ενημέρωση, αλλά και παρουσίαση της δουλειάς μας.

Μαθηματικά: μαθηματικές έννοιες, μέτρηση μήκους και επιφάνειας,  υπολογισμός κόστους κ. ά.

Εκπαιδευτικά μέσα και διδακτικά υλικά:

 

Η/Υ, διαδίκτυο, εικόνες, φωτογραφίες, λογοτεχνικά βιβλία, φύλλα εργασίας, ιστορικοί χάρτες, λογισμικά (GoogleEarth, κ.ά.), ταινίες

Δημιουργία ιστοεξερεύνησης ιστολογίου: http://3psevosmou-etaksi.weebly.com/

Χρήση λογισμικού comics trip