Η αυλή του σχολείου χθες και σήμερα ως χώρος δημιουργίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΔΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

A.            ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :

• Η χρήση της αυλής για τις εκπαιδευτικές ανάγκες παλαιότερα και σήμερα.

• Η αυλή του σχολείου, χώρος δημιουργικής έκφρασης των παιδιών.

• Η  σχολική αυλή ως συνεκτικό σημείο για τα παιδιά σε κάθε γειτονιά.

• Η σχολική αυλή ως χώρος   ξεκούρασης και συζήτησης.

• Λαχνίσματα.

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)

• Να αποκτήσουν τα παιδιά εμπειρίες μέσω της  δημιουργίας, εξερεύνησης και  ανακάλυψης.

• Να εκφραστούν μέσω της κίνησης και  των παιχνιδιών.

• Να αισθανθούν χαρά και ευεξία.

• Να αναπτύξουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις ,εφαρμόζοντας ευνοϊκό κλίμα μάθησης χωρίς ανταγωνισμό.

• Να αναπτύξουν τα παιδιά όλους τους τομείς της προσωπικότητάς τους-σωματικούς, συναισθηματικούς ,γνωστικούς.

• Να  καλλιεργηθεί η  αλληλοσυνεννόηση και ο σεβασμός  μεταξύ των μαθητών  .

• Να αποκτήσουν σύγχρονα και ασφαλή αθλητικά όργανα και παιχνίδια.

• Να γίνει η αυλή του σχολείου, ένα σύγχρονο «ζωντανό» προαύλιο, οικείο και αγαπητό, που να προσφέρει νέα ερεθίσματα στα παιδιά και δυνατότητες παιχνιδιού και διασκέδασης.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

• Συζήτηση με τους μαθητές/τριες για το θέμα.

• Διαχωρισμός της ομάδας σε υποομάδες για την καλύτερη συνεργασία τους.

• Φωτογράφηση και καταγραφή  των παιχνιδιών στο χώρο του σχολείου.

• Ενέργειες από τους/τις  μαθητές/τριες για ομαδική συνεργασία  και στήριξη ορθολογικής υλοποίησης των παιχνιδιών.

• Συλλογή πληροφοριών από έντυπα και διαδίκτυο.

• Ταξινόμηση  και αξιολόγηση του συλλεχθέντος υλικού.

• Δημιουργία εντύπου.

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΓΛΩΣΣΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ε. ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1ος ΜΗΝΑΣ          ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΛΑΧΝΙΣΜΑΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.α) -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2ος ΜΗΝΑΣ        ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

3ος ΜΗΝΑΣ        ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ POSTER – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

4ος ΜΗΝΑΣ        ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΜΑΡΤΙΟΣ)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ