ΣΤ’ τάξη – Συνάντηση με το Διαφορετικό

Εκπαιδευτικοί: Tσιαδήμος Νικόλαος, Δρούγκας Αργύρης, Κνάβας  Οδυσσέας

Τίτλος Προγράμματος

ΕίμαστεδιαφορετικοίΜπορούμενασυναντηθούμε/We are different-We can find a meeting point

Υποθέματα

1. Η  Πολύ-πολιτισμικότητα ως ευκαιρία

2. Θρησκευτικές διαφορές: ένας ακόμη τρόπος να επικοινωνούμε

3. Θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα σήμερα

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Προγράμματος: Σχεδόν δύο μήνες

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων: Επιθυμητή είναι μια επίσκεψη της τάξης στην Εβραϊκή (Συναγωγή-Μουσείο), μια στην  καθολική( Φράγκων& Λαζαριστών) και Αρμένικη κοινότητα ( Αρμενική Εκκλησία και κέντρο), και την ευαγγελική Εκκλησία. Μονοήμερη επίσκεψη σε τζαμί στην Ξάνθη.

Σκοπός του Προγράμματος

Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος επιδιώκεται οι μαθητές:

–              Να αντιληφθούν την πολυ-πολιτισμικότητα ως ευκαιρία να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας και να αναπτύξουμε την προσωπικότητα μας μέσα από την δίχως προκαταλήψεις επαφή μας με άλλους πολιτισμούς και θρησκείες.

–              Να μάθουν σχετικά με την ειρηνική συνύπαρξη  των πολιτισμών στον τόπο μας για πολλά χρόνια στο παρελθόν.

–              Να  γνωρίσουν, ιδιαιτέρως τους Θρησκευτικούς πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στην Μεσόγειο και την Ευρώπη γενικότερα.

–              Να έρθουν σε επαφή με διαφορετικούς τρόπους λατρείας του θείου.

–              Να συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές που συντελούνται με την πάροδο του χρόνου , ιδιαίτερα μέσα από  την επαφή τους με κάποιες από τις Θρησκευτικές-εθνικές ομάδες που ζουν και δρουν στη Θεσσαλονίκη και Θράκη σήμερα.

–              Να συγκρίνουν συνήθειες και καταστάσεις του χθες με του σήμερα

–              Να νιώσουν την ιστορική συνέχεια

–              Να μάθουν να συλλέγουν υλικό, να επεξεργάζονται πληροφορίες και να εξάγουν συμπεράσματα και να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες.

–              Να εργαστούν συλλογικά, σε ομάδες και ατομικά.

–              Να εκφραστούν δημιουργικά τόσο στην  αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα.

Στόχοι του Προγράμματος

 Να γνωρίσουν διαφορετικές εθνικό-θρησκευτικές παραδόσεις . Να αναπτύξουν ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό μέσα από την κατανόηση και την αποδοχή.

Ανάλυση περιεχομένου – Στάδια υλοποίησης

Στο μάθημα των Θρησκευτικών, που γίνεται στην αγγλική γλώσσα στο Στ1 και την ελληνική στο Στ2, καθώς επίσης και στο μάθημα της Ιστορίας και της Γλώσσας, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας θα παρακολουθήσουν στο διαδίκτυο ποικίλο  υλικό σχετικό με τις διάφορες εθνικό-θρησκευτικές ομάδες που  ζουν και αναπτύσσονται  στην ευρύτερη  περιοχή μας. Οι μαθητές θα κάνουν σχετικές

Έρευνες στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στην Εβραϊκή , καθολική και Αρμενική, Ευαγγελική κοινότητα  καθώς και στη μουσουλμανική κοινότητα Ξάνθης, και γνωριμία με τη σύγχρονη πραγματικότητα αυτών των κοινοτήτων αλλά και θέματα που αφορούν στον τρόπο λατρείας .

Τέλος τα παιδιά με τη βοήθεια των συνεργαζόμενων  εκπαιδευτικών θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα σύντομο ντοκιμαντέρ- οδοιπορικό στη έρευνά τους.

Μεθοδολογία

Μέθοδος Project

Συνεργασίες με φορείς και άτομα (προβλεπόμενες)

Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων

Ενορία Αγίου Αθανασίου Ευόσμου

Εβραϊκή Κοινότητα

Τοπική Καθολική Εκκλησία

Αρμενική Κοινότητα

Ευαγγελική Κοινότητα

Μουσουλμανική  Κοινότητα Ξάνθης

Πεδία σύνδεσης με το Αναλυτικό Πρόγραμμα

Γλώσσα: ανάπτυξη προφορικού λόγου, ειδικού λεξιλογίου,  επεξεργασία και παραγωγή κειμένων

Ιστορία  Ευρωπαϊκή Ιστορία των θρησκειών

Νέες Τεχνολογίες: για τη συλλογή πληροφοριών και εικόνων, καταγραφή των δεδομένων, δημιουργία βίντεο

Αισθητική Αγωγή: τέχνη , αρχιτεκτονική, φωτογραφίες,

Αγγλική Γλώσσα: ανάπτυξη προφορικού λόγου, ειδικού λεξιλογίου, επεξεργασία και παραγωγή Κειμένων

Normal
0

false
false
false

EL
X-NONE
X-NONE

Τίτλος Προγράμματος

 

ΕίμαστεδιαφορετικοίΜπορούμενασυναντηθούμε/We are different-We can find a meeting point

Υποθέματα

 

1. Η  Πολύ-πολιτισμικότητα ως ευκαιρία

2. Θρησκευτικές διαφορές: ένας ακόμη τρόπος να επικοινωνούμε

3. Θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα σήμερα

 

 

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Προγράμματος: Σχεδόν δύο μήνες

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων : Επιθυμητή είναι μια επίσκεψη της τάξης στην Εβραϊκή (Συναγωγή-Μουσείο), μια στην  καθολική( Φράγκων& Λαζαριστών) και Αρμένικη κοινότητα ( Αρμενική Εκκλησία και κέντρο), και την ευαγγελική Εκκλησία. Μονοήμερη επίσκεψη σε τζαμί στην Ξάνθη.

 

Σκοπός του Προγράμματος

Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος επιδιώκεται οι μαθητές:

          Να αντιληφθούν την πολυ-πολιτισμικότητα ως ευκαιρία να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας και να αναπτύξουμε την προσωπικότητα μας μέσα από την δίχως προκαταλήψεις επαφή μας με άλλους πολιτισμούς και θρησκείες.

          Να μάθουν σχετικά με την ειρηνική συνύπαρξη  των πολιτισμών στον τόπο μας για πολλά χρόνια στο παρελθόν.

          Να  γνωρίσουν, ιδιαιτέρως τους Θρησκευτικούς πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στην Μεσόγειο και την Ευρώπη γενικότερα.

          Να έρθουν σε επαφή με διαφορετικούς τρόπους λατρείας του θείου.

          Να συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές που συντελούνται με την πάροδο του χρόνου , ιδιαίτερα μέσα από  την επαφή τους με κάποιες από τις Θρησκευτικές-εθνικές ομάδες που ζουν και δρουν στη Θεσσαλονίκη και Θράκη σήμερα.

          Να συγκρίνουν συνήθειες και καταστάσεις του χθες με του σήμερα

          Να νιώσουν την ιστορική συνέχεια

          Να μάθουν να συλλέγουν υλικό, να επεξεργάζονται πληροφορίες και να εξάγουν συμπεράσματα και να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες.

          Να εργαστούν συλλογικά, σε ομάδες και ατομικά.

          Να εκφραστούν δημιουργικά τόσο στην  αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα.

Στόχοι του Προγράμματος

 

Να γνωρίσουν διαφορετικές εθνικό-θρησκευτικές παραδόσεις . Να αναπτύξουν ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό μέσα από την κατανόηση και την αποδοχή.

Ανάλυση περιεχομένου – Στάδια υλοποίησης

Στο μάθημα των Θρησκευτικών, που γίνεται στην αγγλική γλώσσα στο Στ1 και την ελληνική στο Στ2, καθώς επίσης και στο μάθημα της Ιστορίας και της Γλώσσας, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας θα παρακολουθήσουν στο διαδίκτυο ποικίλο  υλικό σχετικό με τις διάφορες εθνικό-θρησκευτικές ομάδες που  ζουν και αναπτύσσονται  στην ευρύτερη  περιοχή μας. Οι μαθητές θα κάνουν σχετικές

Έρευνες στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στην Εβραϊκή , καθολική και Αρμενική, Ευαγγελική κοινότητα  καθώς και στη μουσουλμανική κοινότητα Ξάνθης, και γνωριμία με τη σύγχρονη πραγματικότητα αυτών των κοινοτήτων αλλά και θέματα που αφορούν στον τρόπο λατρείας .

Τέλος τα παιδιά με τη βοήθεια των συνεργαζόμενων  εκπαιδευτικών θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα σύντομο ντοκιμαντέρ- οδοιπορικό στη έρευνά τους.

Μεθοδολογία

Μέθοδος Project

Συνεργασίες με φορείς και άτομα (προβλεπόμενες)

 

Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων

Ενορία Αγίου Αθανασίου Ευόσμου

Εβραϊκή Κοινότητα

Τοπική Καθολική Εκκλησία

Αρμενική Κοινότητα

Ευαγγελική Κοινότητα

Μουσουλμανική  Κοινότητα Ξάνθης

 

Πεδία σύνδεσης με το Αναλυτικό Πρόγραμμα

Γλώσσα: ανάπτυξη προφορικού λόγου, ειδικού λεξιλογίου,  επεξεργασία και παραγωγή

κειμένων

Ιστορία  Ευρωπαϊκή Ιστορία των θρησκειών

Νέες Τεχνολογίες: για τη συλλογή πληροφοριών και εικόνων, καταγραφή των δεδομένων, δημιουργία βίντεο

Αισθητική Αγωγή: τέχνη , αρχιτεκτονική, φωτογραφίες,

Αγγλική Γλώσσα: ανάπτυξη προφορικού λόγου, ειδικού λεξιλογίου, επεξεργασία και παραγωγή

Κειμένων

 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:»Κανονικός πίνακας»;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:»»;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:»Times New Roman»,»serif»;}