Στο σχολείο μου δημιουργώ, συμμετέχω & συνυπάρχω αρμονικά

Τάξη: Β2΄

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Βασιλειάδου Αναστασία (ΠΕ 70)

 

Στο σχολείο μου δημιουργώ, συμμετέχω & συνυπάρχω αρμονικά

 

Εκπαιδευτικοί από τέσσερα σχολεία της χώρας συνεργάζονται με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοπροστασίας των παιδιών ενάντια στη σχολική βία και τον εκφοβισμό και δημιουργούν μια «δεξαμενή» δραστηριοτήτων κατάλληλων για όλες τις ηλικίες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Σύντομη περιγραφή:

Κατά τη διάρκεια του έργου οι συνεργάτες θα επεξεργαστούν θεματικές με διάφορες μορφές σχολικής βίας και σχολικού εκφοβισμού (λεκτική βία, αποκλεισμός, εκβιασμός, σωματική βία, σεβασμός στα προσωπικά αντικείμενα) διαλέγοντας τις δραστηριότητες που επιθυμούν από την κοινή «δεξαμενή» και θα δημιουργήσουν ψηφιακά αντικείμενα με παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων ή τις προτάσεις τους. Μετά την επεξεργασία κάθε θεματικής θα δημιουργηθούν από τους μαθητές – συνεργάτες και θα αναρτηθούν στο TwinSpace συλλογικές αφίσες με τα μηνύματά τους.

Κάθε μήνα θα είναι υπεύθυνο για την διαμόρφωση και παρουσίαση της κοινής αφίσας διαφορετικό σχολείο-συνεργάτης. Στο τέλος θα γίνει μια αξιολόγηση του έργου από τους εμπλεκόμενους μαθητές, με χρήση ψηφιακών εργαλείων.

 

Στόχοι του προγράμματος:

  • Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο σχολικός εκφοβισμός και η σχολική βία έχει διάφορες μορφές.
  • Να ξεχωρίζουν οι μαθητές τις διάφορες μορφές σχολικού εκφοβισμού και σχολικής βίας.
  • Να προτείνουν τους δικούς τρόπους αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού.
  • Μέσα από τις κοινές δράσεις, να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση και δεξιότητες συνεργασίας.
  • Μέσα από τις κοινές δράσεις να ενθαρρυνθεί η αποδοχή της διαφορετικότητας.
  • Να καλλιεργηθεί η δημιουργική σκέψη των εμπλεκόμενων μαθητών-μαθητριών.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Η καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας, αυτεπάρκειας και θετικής αυτοεικόνας των μαθητών μέσα από την εκπαίδευση των μαθητών σε δεξιότητες απαραίτητες για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής.
  • Η ομαλή ένταξη στη σχολική πραγματικότητα και η καλλιέργεια της ενεργής συμμετοχής στη συνδιαμόρφωση της σχολικής πραγματικότητας.
  • Η αλλαγή των στάσεων των μαθητών απέναντι στο διαφορετικό.
  • Η υιοθέτηση συμπεριφορών αυτοπροστασίας των μαθητών από συμπεριφορές βλαβερές για τη σωματική και ψυχική τους υγεία, αλλά και αντίθετες προς τη βία και το σχολικό εκφοβισμό