Δημιουργία ιστολογίου για τους μαθητές της Ε2΄τάξης

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Δημιουργία ιστολογίου για τους μαθητές της Ε2΄τάξης
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Άλλες δράσεις
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Η χρήση ιστολογίων στην εκπαίδευση παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να μετατρέψουν το διαδίκτυο σε χώρο γνώσης, καλλιεργώντας παράλληλα δεξιότητες αλφαβητισμού και χρήσης Νέων Τεχνολογιών.
Τα ιστολόγια είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος δουλειάς, που ενθαρρύνει τα παιδιά να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον στη δουλειά του σχολείου και ένας αποτελεσματικός τρόπος ώστε να παρακινηθούν τα παιδιά να επικοινωνούν / αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Επιπρόσθετα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την μελέτη στο σπίτι, ως σύνδεσμοι με άλλες χρήσιμες ιστοσελίδες και πηγές αρχείων ήχου ή ταινιών.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
Ε2΄
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
Το συγκεκριμένο ιστολόγιο έχει ως στόχο να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο έκφρασης, δημιουργίας, προβληματισμού και να χρησιμοποιηθεί σαν:
Ø χώρος προβολής και ανάδειξης των εργασιών των μαθητών
Ø πηγή επιπρόσθετου υποστηρικτικού διδακτικού υλικού σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα
Ø μέσο συνεχούς επικοινωνίας με τους μαθητές και τους γονείς τους
Ø πεδίο ασφαλούς και καθοδηγούμενης πλοήγησης των μαθητών στο διαδίκτυο
Ø γέφυρα ανάμεσα στο σχολείο και την τοπική κοινωνία
Ø εργαλείο επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών με άλλα σχολεία, συναδέλφους και γονείς.
Διαδικασία
Το ιστολόγιο θα δημιουργηθεί δωρεάν στο blogspot, υπηρεσία φιλοξενίας του blogger.com., και τη διαχείρισή του, για λόγους ασφαλείας, θα την έχει η εκπαιδευτικός της τάξης.
Οι μαθητές θα συγκεντρώνουν υλικό από τις εργασίες τους, η εκπαιδευτικός της τάξης θα το ψηφιοποιεί και θα το αναρτά στο διαδίκτυο. Παράλληλα θα γίνονται και αναρτήσεις άλλου υποστηρικτικού διδακτικού υλικού, πολλές φορές σχεδιασμένο από την ίδια την εκπαιδευτικό με σκοπό την παροχή επιπλέον βοήθειας προς τους μαθητές.
Επιπλέον τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία, μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες ή διαδικτυακές πλατφόρμες (π.χ. online ηλεκτρονικό λεξικό, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κ.ά), να παίζουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο.
Επιπλέον το συγκεκριμένο ιστολόγιο φιλοδοξεί να λειτουργήσει σαν χώρος συνάντησης των μαθητών, και μετά το πέρας των μαθημάτων, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών/εργαλείων online επικοινωνίας και συνεργασίας.
Αποτελέσματα
Παραδοτέα