Δημιουργία ιστοσελίδας της Δ2 τάξης

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Δημιουργία ιστοσελίδας της Δ2 τάξης
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Άλλες δράσεις
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Οι μαθητές, σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό της τάξης, θα προσπαθήσουν να μάθουν να διαχειρίζονται την ιστοσελίδα της τάξης τους, τον ηλεκτρονικό χώρο έκφρασης των απόψεών τους και προβολής της δουλειάς τους. Σε αυτό θα βοηθήσει σε πρώτη φάση η υπεύθυνη εκπαιδευτικός, η οποία θα τους βοηθήσει να κατακτήσουν όλους τους στόχους που παραθέτονται παρακάτω.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΚΟΥΚΛΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
Αγόρια: 11 Κορίτσια: 13
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
Οι μαθητές επιδιώκεται να
Στόχοι:
Γνωστικοί
– έχουν ευκαιρία για επιπλέον εξάσκηση σε γνωστικά αντικείμενα που διδάχθηκαν στο σχολείο
-εξοικειωθούν και να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου και μιας ιστοσελίδας
– γνωρίσουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά μιας ιστοσελίδας και να την συγκρίνουν με ένα blog

Γραμματισμοί
– κάνουν ορθή χρήση του διαδικτύου
– συνεργάζονται μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν
– χρησιμοποιούν βασικά τεχνολογικά εργαλεία

Στάσεις-κοινωνικοί
– έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες
– αξιοποιούν εποικοδομητικά τον ελεύθερο χρόνο τους
– έχουν έναν δικό τους ηλεκτρονικό χώρο, όπου θα κοινοποιούν τις εργασίες τους και τις φωτογραφίες από τις δράσεις τους
– αποκτήσουν ένα βήμα έκφρασης, δημιουργίας και επικοινωνίας

Διαδικασία
Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός της Δ’ τάξης έχει την ευθύνη διαχείρισης και εμπλουτισμού της ιστοσελίδας με εκπαιδευτικό υλικό και με υλικό που θα παράγουν οι ίδιοι οι μαθητές. Πέραν των ενοτήτων που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στην τάξη, υπάρχουν ενότητες σχετικές με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών, με το παρατηρητήριο της σχολικής βίας, με την έρευνα πεδίου που θα πραγματοποιηθεί και άλλες ενότητες που θα εμπλουτιστούν σταδιακά.
Αποτελέσματα
Διαγνωστική αξιολόγηση
Μέσα από συζητήσεις με τους μαθητές και τη διερεύνηση των μαθησιακών τους αναγκών προέκυψε η θέληση για δημιουργία ενός μαθητικού ιστότοπου, όπου θα μπορούν να συναντιούνται εκπαιδευτικοί και μαθητές, αλλά και να αναρτώνται ασκήσεις, εκπαιδευτικό πληροφοριακό υλικό και φωτογραφίες από τις δράσεις και τα δημιουργήματά τους.

Διαμορφωτική αξιολόγηση
Ήδη από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του site, οι απόψεις των παιδιών είναι θετικές, ενώ βασικό εργαλείο αξιολόγησης θα αποτελέσει  η δυνατότητα ελέγχου επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας. Θα παρατηρηθεί η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σε συνδυασμό με τη διάθεσή τους να συζητούν στην τάξη τα όσα είδαν ή έγραψαν στο site αποτέλεσαν βασικά στοιχεία ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού εγχειρήματος.
Τελική αξιολόγηση
Το τελικό προϊόν της δράσης θα αξιολογηθεί με βάση τη συνολική επισκεψιμότητα του site, το υλικό που «ανέβηκε» και την αλληλεπίδραση των μαθητών μέσω της ιστοσελίδας.

Παραδοτέα
Το τελικό site που θα προκύψει στο τέλος της σχολικής χρονιάς.