Δημιουργία ιστοσελίδας της τάξης

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Δημιουργία ιστοσελίδας της τάξης
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Άλλες δράσεις
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Για την πιο ολοκληρωμένη ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών των μαθητών-τριών και της επικοινωνίας μεταξύ τους προέκυψε η θέληση για δημιουργία ενός μαθητικού ιστότοπου της τμήματος, όπου θα μπορούν να συναντιούνται εκπαιδευτικοί και μαθητές-τριες, αλλά και να αναρτώνται ασκήσεις, εκπαιδευτικό πληροφοριακό υλικό και φωτογραφίες από τις δράσεις και τις δημιουργίες τους. Η ιστοσελίδα έχει την ηλεκτρονική διεύθυνση tetartiparty@weebly.com και τον τίτλο «Η Τετάρτη κάνει πάρτυ».
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
12 ΑΓΟΡΙΑ
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
Επιδιώκεται οι μαθητές-τριες να:
– εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και με τη δημιουργική τους αξιοποίηση
– αποκτήσουν έναν διαδιακτυακό τόπο επανάληψης, ανατροφοδότησης και παρουσίασης των όσων αποκομίζουν από την εκπαιδευτική διαδικασία
– επικοινωνούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανάρτησης σχολίων και υλικού
– αποκτήσουν διαδραστική επαφή με τη γνώση
– ασκηθούν στην ορθή χρήση του διαδικτύου
Διαδικασία
Ο εκπαιδευτικός αναρτά στην ιστοσελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα διδακτικό υλικό, που είτε δημιουργεί ο ίδιος, είτε παράγεται μέσα στην τάξη, είτε το εντοπίζει στο διαδίκτυο. Οι μαθητές-τριες επισκέπτονται το site, εξασκούν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσα από την εφαρμογή «padlet».
Αποτελέσματα
Παραδοτέα
http://tetartiparty.weebly.com/