ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΝΕΑΡΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΗ ΡΗΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τίτλος δράσης/προγράμματος
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΝΕΑΡΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΗ ΡΗΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Έρευνα Πεδίου
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΣΩ ΜΗ ΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
50 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
64 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
Η έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τον βαθμό εξέλιξης των νεαρών μαθητών αναφορικά με τη χρήση της αγγλικής γλώσσας την οποία μαθαίνουν μέσω μη ρητής διδασκαλίας.
Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθούν
-τα εξελικτικά στάδια του ρηματικού συστήματος και των άρθρων
-ο αριθμός νοηματικών προτάσεων και η συνοχή σε κάθε διήγηση
-το εύρος λεξιλογίου και μορφοσυντακτικών δομών
Διαδικασία
Η διεξαγωγή της έρευνας από την εκπαιδευτικό πραγματοποιείται μέσω συνεντεύξεων με τον κάθε μαθητή/την κάθε μαθήτρια ξεχωριστά τον Μάϊο/Ιούνιο (οπότε και ολοκληρώνεται το διδακτικό έτος). Όλες οι συνεντεύξεις ηχογραφούνται και στη συνέχεια γίνεται απομαγνητοφώνηση κι επιμέρους ανάλυση και καταγραφή του γλωσσικού εξαγόμενου και στη συνέχεια επιμέρους ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων.

ΕΡΕΥΝΑ: Ζητείται από τους μαθητές

1. να ακούσουν 1 ιστορία στα Αγγλικά, βλέποντάς την ταυτοχρόνως εικονογραφημένη, και έπειτα να επαναλάβουν την ιστορία αυτή στην ξένη γλώσσα (Αγγλική).

2. να διηγηθούν τρεις εικονογραφημένες ιστορίες διαβαθμισμένης δυσκολίας (Α1, Α2, Α3) στην εκπαιδευτικό (που δεν βλέπει την ιστορία) με σκοπό να την πληροφορήσουν σχετικά με το τι γίνεται στην κάθε μία ιστορία. Και οι τρεις διηγήσεις ζητείται να γίνουν στην Αγγλική γλώσσα.

Στη συνέχεια, οι διηγήσεις των μαθητών θα αναλυθούν ως προς τους παράγοντες που προσδιορίζουν το βαθμό άνεσης στην παραγωγή προφορικού λόγου.

Αποτελέσματα
Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα αξιολογηθούν με επιστημονικά εργαλεία ποιοτικής ανάλυσης.
Παραδοτέα