Εκμάθηση ξένης γλώσσας και επιστημονικός γραμματισμός σε τρισδιάστατο περιβάλλον

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Εκμάθηση ξένης γλώσσας και επιστημονικός γραμματισμός σε τρισδιάστατο περιβάλλον
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Έρευνα Πεδίου
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, )
Στην παρούσα έρευνα πεδίου γίνεται χρήση της πλατφόρμας OpenSimulator, ενός ανοιχτού κώδικα πρόγραμμα εικονικής πραγματικότητας πολλαπλών χρηστών για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές της Ε τάξης του σχολείου. Η πρωτοτυπία του προγράμματος έγκειται στην  επιλογή του περιβάλλοντος (ένα δημοτικό σχολείο όπου η εικονική πραγματικότητα πολλαπλών χρηστών δεν έχει εφαρμοστεί ξανά παρά μόνο σε πιλοτικό στάδιο πέρσι) και στο ότι η διδασκαλία με χρήση εικονικής πραγματικότητας πραγματοποιούνταν πάντα στη μητρική γλώσσα των μαθητών.  Στη παρούσα μελέτη η διδασκαλία με χρήση της εικονικής πραγματικότητας θα γίνει στην Αγγλική  γλώσσα που αποτελεί τη δεύτερη (ή και τρίτη σε μερικές περιπτώσεις μαθητών) γλώσσα. Αυτό θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε την επίδραση του ιδίου εικονικού κόσμου στο επιστημονικό εγγραματισμό των παιδιών αλλά και τις δεξιότητες στην ξένη γλώσσα επιτρέποντάς μας έτσι να διερευνήσουμε και την χρήση και ωφέλεια των κόσμων εικονικής πραγματικότητας σε θεματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Στην πορεία του προγράμματος, και σε συνδυασμό της συνεργασίας μας με το κολέγιο της Γαλλίας θα (Collège le Pont de Moine, Nantes – France), μέσω της εκπαιδευτικού  Julie Zakrawacz, προγραμματίζεται και η ταυτόχρονη χρήση των Γαλλικών από παιδιά που έχουν εκτεθεί σε αυτή τη γλώσσα στο σχολείο μας και σε συνεργασία πάντα με την εκπαιδευτικό Γαλλικών του σχολείου μας.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΖΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΤΑΞΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΝΑΒΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
10 παιδιά (5 αγόρια και 5 κορίτσια) Ε-ΣΤ τάξεων (Η τελική επιλογή θα γίνει με γνώμονα και της ύπαρξης παιδων που παρακολουθούν Γαλλικά στο σχολείο μας αλλά και της παραμέτρου της μη συμμετοχής τους σε πολλούς ομίλους.
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
– Συνεργασία με το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.
– Συνεργασία με ιδιωτικό Κολλέγιο Γαλλίας.
Στόχοι
Η έρευνά μας αποσκοπεί στη διερεύνηση της συμβολής του εικονικού κόσμου στην παροχή ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που είναι ενδιαφέρον και κατανοητός στους μαθητές της Ε τάξης και που θα προάγει: α) τον επιστημονικό τους εγγραματισμό, β) τις δεξιότητες Αγγλικής γλώσσας, και γ) τις δεξιότητες κοινωνικής διάδρασης. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται χρήση εικονικού κόσμου σε ελληνικό δημοτικό σχολείο.
Διαδικασία
ΥΛΙΚΑ
Ο εικονικός κόσμος, που βασίζεται στην πλατφόρμα OpenSimulator, δημιουργηθηκε από τους Αρβανίτη και Παναγιωτίδη (2010) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι ένα περιβάλλον ανοιχτού κώδικα και πολλαπλών χρηστών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημουργηθούν και να προσομοιώσουν εικόνες χώρου, περιβάλλοντα και κόσμους. Παρόμοια με το διακομιστή διαδικτύου που τροφοδοτεί το παγκόσμιο διαδίκτυο, το OpenSim είναι ένα νέο είδος της τρισδιάστατου διακομιστή διαδικτύου που συνδυάζει τον πλούτο του επίπεδου διαδίκτυου με την προηγμένη τεχνολογία προσομοίωσης για να δημιουργήσετε μια ομαλή ψηφιακή έκδοση του πραγματικού κόσμου – όπου μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει ένα κόσμο με οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, να διδάξει μια τάξη σε ένα περιβάλλον που σχεδιάζουμε εμείς, ή ακόμη και πετάξουν οι χρήστες στην εργασία, αντί απλά να πάνε εκεί. Οι χρήστες μπορούν να συναντηθούν με μακρινό συναδέλφους και τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο μέσω ψηφιακών avatars, συνεργαζόμενοι σε ένα έργο σαν να ήταν στην ίδια θέση, ή να αναπτύξουν ένα πλάνο του έργου μαζί σε πραγματικό χρόνο.
Οι χρήστες συνδέονται με το εικονικό περιβάλλον με έναν πελάτη λογισμικού μέσω του διαδικτύου για να εισάγουν τον εικονικό χώρο και να αλληλεπιδρούν με το τρισδιάστατο περιβάλλον 3D με ένα πληκτρολόγιο και το ποντίκι ή άλλες συσκευές εισόδου.
Ο χρήστης αντιπροσωπεύεται από ένα ψηφιακό avatar που μπορεί να περπατήσει, να τρέξει ή να πετάξει μέσα από το περιβάλλον και να αλληλεπιδράσει με τα αντικείμενα εκεί όπως το κάνουμε στον φυσικό κόσμο.
Το OpenSim περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη μονάδα φυσικής και άλλες φόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που επιτρέπουν τις προσομοιώσεις και το περιβάλλον που δημιουργήθηκαν  να είναι τόσο ρεαλιστικά ίδια με τη ζωή, ή τόσο αφηρημένα όσο τα θέλουμε κάθε φορά. Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούνται και διαμορφώνονται   χρησιμοποιώντας είτε τα εργαλεία που είναι ενσωματωμένη στο λογισμικό πελάτη, ή με τη χρήση εμπορικών πρότυπων μοντελοποίησης και προγράμματα σχεδιασμού γραφικών όπως Adobe Photoshop, Illustrator, Maya, κλπ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ
Αυτά είναι :
– Θα βελτιώσει σημαντικά η αυθεντική χρήση της Αγγλικής  για την αλληλεπίδραση , τη διαπραγμάτευση του νοήματος και την επίλυση προβλημάτων τη γενικό επίπεδο των μαθητών στην ξένη γλώσσα:
– η έκθεση των μαθητών στο εικονικό περιβάλλον θα έχει οποιαδήποτε σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της επιστημονικής παιδείας τους;
– Τι είδους στρατηγικές επικοινωνίας χρησιμοποιούν όταν αλληλεπιδρούν – τόσο προφορικά όσο και εγγράφως – οι μαθητές μέσα στο εικονικό περιβάλλον ;

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Πριν από την έρευνα, και για περίπου ένα μήνα,  θα πραγματοποιηθεί κατάρτιση των νέων εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (μετά και την πιλοτική φάση τους από πέρσι) και των νέων εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχετικά με την χρήση του εικονικού κόσμου. Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα , μια ομάδα καθηγητών θα συνεργαστούν , ώστε να οικοδομηθούν διδακτικά σενάρια, με τα οποία οι μαθητές θα κληθούν να εργαστούν. Τα σενάρια θα πρέπει να σχεδιαστούν στην αγγλική γλώσσα και να κατασκευαστούν με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του μοντέλου the ‘Guidelines for Nature Of Science Introduction in Scientific literacy’ (G.N.O.S.I.S.) (Seroglou and Aduriz-Bravo, 2007). Το μοντέλο θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε τα σενάρια σε σχέση με τη γνωστικές , συναισθηματικές και μεταγνωστικές διαστάσεις του . Κατά την ίδια περίοδο , οι μαθητές θα εκπαιδευτούν στη χρήση των avatars και του χώρου / αντικειμένων και των διαθέσιμων πόρων. Οι μαθητές θα συναντούνται στο εικονικό περιβάλλον για δύο ώρες την εβδομάδα για χρονικό διάστημα επτά μηνών προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εργασίες με βάση τα σενάρια που έχουν σχεδιαστεί. Τα μαθήματα στην τάξη θα πραγματοποιούνται πάντοτε στα αγγλικά. Από το Δεκέμβριο περίπου θα ενταχθεί και ένα ιδιωτικό σχολείο της Γαλλίας (Collège le Pont de Moine, Nantes – France), μέσω της εκπαιδευτικού του Julie Zakrawacz η οποία μαζί με τους μαθητές της θα συνυπάρχει στον εικονικό κόσμο μας. Δεδομένου της συνεργαζόμενης χώρας (Γαλλία) μελετάται και η δυνατότητα χρήσης της Γαλλικής γλώσσας από μέρος των μαθητών που έχουν εκτεθεί σε αυτήν και σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Γαλλικής του σχολείου.

Αποτελέσματα
Ερευνητικές μέθοδοι και μέσα συλλογής δεδομένων
Τα αποτελέσματα θα μετρηθούν τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά . Τα ποιοτικά στοιχεία θα περιλαμβάνονται εκθέσεις παρατήρησης που θα σχεδιαστούν έτσι ώστε να παρατηρηθούν και να καταγραφούν τα πρότυπα αλληλεπίδρασης και οι επιλογές των μαθητών κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τους συνομηλίκους τους . Αυτό θα μας επιτρέψει να μελετήσουμε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης των εκπαιδευομένων και των στρατηγικών επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος . Επιπλέον , θα υπάρξει καταγραφή της συνομιλίας , όταν οι σπουδαστές επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο , για τη διερεύνηση της χρήσης των στρατηγικών επικοινωνίας. Όσον αφορά τα ποσοτικά δεδομένα, ένα τεστ αγγλική γλώσσα θα πρέπει να λαμβάνονται από τις δύο ομάδες πριν από τη μελέτη και μετά την ολοκλήρωσή της (προτεστ και μετατεστ), προκειμένου ( α ) να συγκρίνει την ανάπτυξη του επιπέδου επάρκειας L2 τους , και ( β) να εξετάζει τον αντίκτυπο του έργου στην L2 ανάπτυξη ικανότητας των μαθητών. Τέλος, μια δοκιμή θα σχεδιαστεί, με βάση τα σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να μετρηθεί η επίδραση του εικονικού κόσμου σχετικά με την ανάπτυξη της επιστημονικής παιδείας των εκπαιδευομένων. Η αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρίνα Ματθαιουδάκη , ο κύριος ερευνητής , θα ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των ερευνητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου που συμμετέχουν στο έργο . Θα παρακολουθεί την έρευνα και θα επιβλέπει το σχεδιασμό, την πιλοτική εφαρμογή και τη διανομή των δοκιμών , τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας . Οι αναπληρωτές  Καθηγητές Παναγιώτης Αρβανίτης και ο Παναγιώτης Παναγιωτίδης θα είναι οι συνάδελφοι ερευνητές του έργου . Έχουν αναπτύξει έναν εικονικό κόσμο που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα OpenSim και θα είναι υπεύθυνοι για την επέκταση , τη διαχείριση και τη συνεχή συντήρηση του κόσμου και το σχεδιασμό ειδικών δραστηριοτήτων με τη χρήση των δυνατοτήτων του .
Αξιολόγηση
Το αποτέλεσμα του έργου θα πρέπει να αξιολογηθεί από εξωτερικό αξιολογητή. Προτείνουμε αυτό να πραγματοποιηθεί από έναν Αμερικανό εκπαιδευτικό, με εμπειρία στον σχετικό τομέα, και ειδικότερα, όσον αφορά τη χρήση των κόσμων εικονικής πραγματικότητας στη διδασκαλία της Επιστήμης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν θα πραγματοποιηθεί θα ζητηθεί η αξιολόγησή του απο καθηγητές του τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας που έχουν εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο έχοντας πραγματοποιήσει και μαθήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με αυτό το εργαλείο. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα περιλαμβάνουν: (α) την πρόοδο των μαθητών στην κατανόηση και τη χρήση της αγγλικής γλώσσας, (β) την ανάπτυξη της επιστημονικής παιδείας τους, και (γ) την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας τους
Παραδοτέα
– Εικονικός κόσμος στο διαδίκτυο προσαρμοσμένος στις ανάγκες των σεναρίων που εκπόνησαν οι εκπαιδευτικοί και με avatars όλων των εμπλεκόμενων μαθητών (Ελλήνων και Γάλλων) με την κατάλληλη προστασία κωδικών.