Εφαρμογή Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στο μάθημα των Θρησκευτικών

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Εφαρμογή Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στο μάθημα των Θρησκευτικών
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Πειραματική Εφαρμογή Νέων Π.Σ.
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, )
Στην παρούσα έρευνα πεδίου γίνεται χρήση της πλατφόρμας OpenSimulator, ενός ανοιχτού κώδικα πρόγραμμα εικονικής πραγματικότητας πολλαπλών χρηστών για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές της Ε τάξης του σχολείου. Η πρωτοτυπία του προγράμματος έγκειται στην  επιλογή του περιβάλλοντος (ένα δημοτικό σχολείο όπου η εικονική πραγματικότητα πολλαπλών χρηστών δεν έχει εφαρμοστεί ξανά παρά μόνο σε πιλοτικό στάδιο πέρσι) και στο ότι η διδασκαλία με χρήση εικονικής πραγματικότητας πραγματοποιούνταν πάντα στη μητρική γλώσσα των μαθητών.  Στη παρούσα μελέτη η διδασκαλία με χρήση της εικονικής πραγματικότητας θα γίνει στην Αγγλική  γλώσσα που αποτελεί τη δεύτερη (ή και τρίτη σε μερικές περιπτώσεις μαθητών) γλώσσα. Αυτό θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε την επίδραση του ιδίου εικονικού κόσμου στο επιστημονικό εγγραματισμό των παιδιών αλλά και τις δεξιότητες στην ξένη γλώσσα επιτρέποντάς μας έτσι να διερευνήσουμε και την χρήση και ωφέλεια των κόσμων εικονικής πραγματικότητας σε θεματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Στην πορεία του προγράμματος, και σε συνδυασμό της συνεργασίας μας με το κολέγιο της Γαλλίας θα (Collège le Pont de Moine, Nantes – France), μέσω της εκπαιδευτικού  Julie Zakrawacz, προγραμματίζεται και η ταυτόχρονη χρήση των Γαλλικών από παιδιά που έχουν εκτεθεί σε αυτή τη γλώσσα στο σχολείο μας και σε συνεργασία πάντα με την εκπαιδευτικό Γαλλικών του σχολείου μας.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΦΗ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
48
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
1. να γνωρίσουν βιβλικές αφηγήσεις και θρησκευτικές ιστορίες και να τις
αναπλαισιώσουν συνδέοντάς τες με τις εμπειρίες τους
2. να εξοικειωθούν με σύμβολα, εικόνες, γιορτές, τελετουργίες, και έθιμα της Ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης
3. να γνωρίσουν σύμβολα, εικόνες, γιορτές, τελετουργίες και έθιμα άλλων θρησκειών, καθώς και τη σημασία τους στη ζωή των ανθρώπων
4. να αντιληφθούν την ύπαρξη διαφορετικών μορφών θρησκευτικής
έκφρασης (στην τάξη, στο σχολείο, στη γειτονιά, στην πόλη, στη χώρα,
στον κόσμο) και να μάθουν να επικοινωνούν με το διαφορετικό
5. να αναπτύξουν ικανότητες εύρεσης και παρουσίασης πληροφοριών,
διαλόγου, συνεργασίας και δημιουργικής έκφρασης
Διαδικασία
Στην Γ΄ τάξη το μάθημα των Θρησκευτικών είναι ανάγκη να αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα, τις προσλαμβάνουσες έννοιες, παραστάσεις και εικόνες των παιδιών, να έχει παιγνιώδη και συμμετοχικό χαρακτήρα και να αφουγκράζεται τα ερωτήματα αυτής της κρίσιμης ηλικίας στην πρώτη και καθοριστική επαφή της με τη σχολική θρησκευτική αγωγή.
Η θρησκευτική γνώση προσεγγίζεται εμπειρικά, ερμηνευτικά, κριτικά, αυτοστοχαστικά.
Οι μαθητές/τριες:
Ερευνούν, μελετούν και στοιχειωδώς κρίνουν και αξιολογούν κείμενα, δεδομένα, πληροφορίες και γεγονότα.Ζωντανεύουν πρόσωπα και αφηγήσεις παίζοντας ρόλους. Ζωγραφίζουν, κατασκευάζουν, τραγουδούν, χορεύουν εμπνευσμένοι από τα θέματα του μαθήματος. Εκφράζουν προσωπικές ιδέες και σκέψεις πάνω στα υπό επεξεργασία ζητήματα. Βρίσκουν πληροφορίες με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών τις οποίες χρησιμοποιούν στην εργασία τους. Επεξεργάζονται διάφορες εκφράσεις καλλιτεχνικής δημιουργίας (εικαστικές τέχνες, λογοτεχνία, μουσική) που συνδέονται με τα θρησκευτικά θέματα. Εργάζονται με στόχους, σεβόμενοι τα όρια του χρόνου και τους κανόνες της τάξης. Αξιολογούν την εργασία της τάξης και την προσωπική τους πρόοδο και συμμετοχή (μεταγνώση).
Αποτελέσματα
Αφηγούνται βιβλικές ιστορίες και ανακαλύπτουν το νόημά τους
• Χρησιμοποιούν θρησκευτικές λέξεις και φράσεις σχετικά με χαρακτηριστικά και σημασίες της θρησκείας στη ζωή των ανθρώπων
• Αναγνωρίζουν σύμβολα και ιερές πράξεις του Χριστιανισμού και άλλων
θρησκειών και ανακαλύπτουν το νόημά τους
• Περιγράφουν ομοιότητες που υπάρχουν στις θρησκείες
• Αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους εκφράζονται οι θρησκείες
• Διατυπώνουν απορίες και ερωτήματα
• Αναγνωρίζουν τη θέση και τον ρόλο της θρησκείας στη ζωή των ανθρώπων
• Αναγνωρίζουν θρησκευτικά μνημεία και σύμβολα στη γειτονιά, το χωριό, την πόλη τους, την Ελλάδα και σε άλλες χώρες
• Αντιλαμβάνονται το θρησκευτικό υπόβαθρο λαϊκών παραδόσεων και εθίμων
• Κατανοούν την επιρροή της Βίβλου στη ζωή και στον πολιτισμό της Ελλάδας και της Ευρώπης
• Ανιχνεύουν την επιρροή ιερών κειμένων άλλων θρησκειών στη ζωή και στον πολιτισμό άλλων χωρών
• Συζητούν, συνεργάζονται και επικοινωνούν με όλους τους συμμαθητές τους ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ή πολιτιστική προέλευσή τους (κοινωνικές δεξιότητες)
• Ανακαλύπτουν στην Αγία Γραφή απαντήσεις γύρω από θεμελιώδη ζητήματα κοινωνικής οργάνωσης και συμπεριφοράς
• Εντοπίζουν τις επιπτώσεις των θρησκευτικών πιστεύω στη ζωή της
κοινότητας –της δικής τους και των άλλων
Παραδοτέα
Τα πρότζεκτ των ενοτήτων.