Η Διδασκαλία του μαθήματος των Τεχνικών στην Β τάξη με τη μέθοδο CLIL

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Η Διδασκαλία του μαθήματος των Τεχνικών στην Β τάξη με τη μέθοδο CLIL
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Άλλες δράσεις
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Η διδασκαλία του μαθήματος των Τεχνικών στην  Β τάξη με τη μέθοδο του CLIL έχει απώτερο στόχο την αύξηση έκθεσης των μαθητών στην Αγγλική Γλώσσα. Τα Τεχνικά διδάσκονται σε συνδιδασκαλία με την εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας και τη δασκάλα της τάξης στην Αγγλική Γλώσσα.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΜΑΡΙΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
25 μαθητές (Β τάξη τμήμα 1)
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
· Προσέγγιση του μαθήματος μέσα από θεματικές ενότητες (διατροφή, εποχές, σχήματα, μέρη του σώματος κτλ.)
• Διαθεματική διασύνδεση των τεχνικών με άλλα γνωστικά αντικείμενα (μαθηματικά και αγγλικά, πρόγραμμα αγωγής υγείας και αγγλικά)
• Αύξηση του χρόνου επαφής των παιδιών με το καινούργιο λεξιλόγιο με απώτερο στόχο την καλύτερη εμπέδωση του
• Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών καθώς καλούνται να συνεργαστούν σε ομάδες για να φτάσουν σε κοινό αποτέλεσμα αλλά και της εμπιστοσύνης τους στον εαυτό τους.
• Χρησιμοποίηση  της γλώσσας σαν ένα μέσο επικοινωνίας  έτσι ώστε ή γλώσσα να είναι ενεργή και ζωντανή στην τάξη.
• Ενσωμάτωση της γλώσσας στη διαδικασία παραγωγής ενός καλλιτεχνικού αντικειμένου (π.χ. το επιτραπέζιο παιχνίδι) ώστε στο τέλος της διδακτικής ενότητας τα παιδιά να μπορούν να παίζουν το παιχνίδι χρησιμοποιώντας το νέο λεξιλόγιο αλλά και τη γλώσσα των κανόνων του παιχνιδιού.
• Να διεγείρουμε τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών μέσα σε ένα περιβάλλον αποδοχής και χαράς.
• Αύξηση της αισθητικής τους αντίληψης, των κινητικών και γνωστικών τους δεξιοτήτων.
Διαδικασία
Ο εκπαιδευτικοί επιλέγουν τις θεματικές πάνω στις οποίες θα δουλέψουν με βάση τη διδακτέα ύλη που ο δάσκαλος της τάξης αλλά και ο εκπαιδευτικός της Αγγλικής Γλώσσας έχει σχεδιάσει στην αρχή του σχολικούέτους. Στόχος δεν είναι η έκθεση των μαθητών σε νέες θεματικές (γεγονός που θα σήμαινε την εισαγωγή  καινούργιου λεξιλογίου) αλλά η εμπέδωση του λεξιλογίου που έχει ήδη διδαχθεί μέσα από ποικίλες εικαστικές δραστηριότητες κατάλληλες με την ηλικία αλλά και τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών αυτής της ηλικίας. Επιδιώκεται άμεση σύνδεση του μαθήματος των Τεχνικών με τα άλλα μαθήματα των τάξεων (έμφασηστη διαθεματικότητα).
Γίνεται συνεχής επανάληψη και χρήση συγκεκριμένων αντικειμένων και γλώσσας στις οδηγίες (ψαλίδι, κόλλα, κόψε, κόλλησε, δίπλωσε, κλπ) και αποφυγή αφηρημένων όρων καθώς και οπτικοποίηση εννοιών-λεξιλογίου με ζωγραφική στον πίνακα ή χρήση της γλώσσας του σώματος ή παντομίμα. Οι μαθητές εργάζονται ατομικά ή σε ομάδες ανάλογα με τους στόχους της κάθε δραστηριότητας. Κάθε καλλιτεχνική προσπάθεια επιβραβεύεται από τους εκπαιδευτικούς καθώς αυτή αποτελεί μέσο έκφρασης της ατομικότητας των μαθητών.
Ο δάσκαλος ενθαρρύνει, επιβραβεύει αλλά δεν επιβάλλει τη χρήση της Αγγλικής Γλώσσας από τους μαθητές. Η αποκλειστική χρήση της Αγγλικής Γλώσσας από τους μαθητές στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης του θεωρείται μη-ρεαλιστικός στόχος.
Αυτό που προσδοκάται είναι η κατανόηση και θετική ανταπόκριση τους στα γλωσσικά ερεθίσματα που ο δάσκαλος δίνει στην τάξη.
Αποτελέσματα
Παραδοτέα