ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Β ΤΑΞΗΣ

Τίτλος δράσης/προγράμματος
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Β ΤΑΞΗΣ
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Άλλες δράσεις
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Λαμβάνοντας υπόψη την μικρή ηλικία των μαθητών, και μετά από συζήτηση με τους διδάσκοντες αλλά και μετά από επιθυμία των γονιών των παιιδων για τη διαρκή ενημέρωση τους όσων αφορά τα δρώμενα στην τάξη, στην δημιουργία υλικού κτλ των παιδιών τους αποφασίστηκε η δημιουργία μια κοινής κοινής ιστοσελίδας για τις  B1 και B2 τάξεις.
Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και ενημερώνεται καθημερινά από τους εκπαιδευτικούς Ζαπουνίδη Θωμά(ΠΕ06) και Χατζή Βούλα(ΠΕ70), και θεωρείται από τις πιο ασφαλείς του σχολείου καθώς σε συγκεκριμένες υποσέλιδες που έχει βίντεο απαιτείται κωδικός που έχει αποδοθεί μεμονωμένα σε κάθε γονέα. Στόχοι της ιστοσελίδας είναι:
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΧΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
49 (25 Κορίτσια/24 αγόρια) / Β τάξεων
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
-Συνεργασία με γονείς
Στόχοι
α) Η άμεση ενημέρωση με μορφές ανακοινώσεων από τους εκπαιδευτικούς(κάτι που συμβάλει και στην μείωση κόστους καθώς δεν απαιτούνται διαρκώς χαρτάκια ενημέρωσης)
β) Η ενημέρωση γονέων για τα ημερήσια καθήκοντα για τα παιδιά που λείπουν από το σχολείο λόγω ασθένειας.
γ) Η ανάδειξη των έργων των παιδιών και ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της ανάρτησης των εργασιών τους για να τα βλέπουν και να τα καμαρώνουν μαζί με την οικογένειά τους
δ) Η απομακρυσμένη πρόσβαση γονέων (χωρίς την είσοδο τους στο σχολείο) μεσώ σχολίων που μπορούν να παραθέσουν μέσω τις ιστοσελίδας
ε) Η δυνατότητα να δουν οι εργαζόμενοι γονείς, που δεν μπορούν να παρευρεθούν στο σχολείο, τα παιδιά τους σε διάφορες εκδηλώσεις
ζ) Η ασφαλής προβολή πλούσιου υλικού από τα εκπαιδευτικά προγράμματα
η) Η ασφαλής προβολή πλούσιου υλικού από τις εκδρομές και η ανάδειξη του παιδαγωγικού τους ρόλου (ωστε να αμβλυνθεί η εντύπωση πως οι εκδρομές έχουν μόνο ψυχαγωγικό χαρακτήρα)
θ) Η ανάδειξη του συνόλου του ωρολογίου προγράμματος (με την προβολή υλικού όχι μόνο από το μάθημα των Ελληνικών αλλά και από τα Αγγλικά, Σκάκι, Φ.Α., Τεχνικά, Πληροφορική, Μουσική κτλ) αναδεικνύοντας την δια τμηματική συνεργασία προς το κοινό όφελος των παιδιών
ι) ένα διαρκές  αποθετήριο εμπειριών των δράσεων των τάξεων.
κ) μια ζωντανή διαφήμιση
Διαδικασία
Η δημιουργία της ιστοσελίδας έγινε σε συνεργασία με τους γονείς κατόπιν συνάντησης μαζί τους. Συγκεντρωθηκαν όλες οι απαραίτητες συναινέσεις γονέων για την ανάρτηση βίντεο και άλλου φωτογραφικού υλικού και ιστοσελίδα θα ενημερώνεται διαρκώς από τους 2 εκπαιδευτικούς(Χατζή Βούλα & Ζαπουνίδη Θωμά) με υλικό που αφορά το σύνολο των δράσεων των Β1 και Β2 τάξεων και όλους τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς (Πληροφορικής, Μουσικής, Γυμναστικής, Καλλιτεχνικών, κτλ).
Αποτελέσματα
Η επιτυχία επίτευξης των στόχων αντανακλάται α) στην ικανοποίηση των γονέων για την άμεση πληροφόρηση που λαμβάνουν (και χωρίς να παρεμβαίνουν με την είσοδο τους στο σχολικό χώρο), β) στην επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και ειδικότερα του αριθμού της θέασης των βίντεο (τα οποία οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν για να λαμβάνουν καθημερινή ανατροφοδότηση), γ) στις επικοινωνίες μέσω του site (που πολλές φορές έχουν συγκινητικό χαρακτήρα), δ) την ενημέρωση-διαφήμιση άλλων ανθρώπων που τυχαία συνάντησαν την ιστοσελίδα και βλέποντας το υλικό ρωτούσαν για το πως θα εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο, ε) την απρόσκοπτη λειτουργία  της μαθησιακής διαδικασίας καθώς κανένα παιδιά δεν έρχεται αδιάβαστο λόγω ελλιπούς ενημέρωσης (όταν ασθενεί την προηγούμενη ημέρα) χάρη στην online ενημέρωση για τη καλυπτόμενη ύλη και τα ημερήσια καθήκοντα, ε) την ανάδειξη και προβολή του υψηλού επιπέδου μαθησιακής διαδικασίας που συντελείται από τους εκπαιδευτικούς και που συνυπογράφεται και από τους γονείς.
Παραδοτέα
– Ιστοσελίδα
– Υλικό για το σχολείο και ημερίδες
– Διαρκή νημέρωση γονέων