«Οι φίλοι μας τα ζώα»

Τίτλος δράσης/προγράμματος
«Οι φίλοι μας τα ζώα»
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Διαθεματικές Διδασκαλίες
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες γνώσεις για τα ζώα και τη σημασία της ύπαρξή τους τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τη διατήρηση της ίδιας της ζωής στη Γη. Οι γνώσεις αυτές θα τους/τις επιτρέψουν α) να διαμορφώσουν θετικές στάσεις και συνήθειες απέναντι στα ζώα και β) να ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση ώστε να δραστηριοποιηθούν στην προστασία των ζώων.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΒΑΪΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ, ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΧΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
Τάξη Β΄2
Αριθμος  αγοριών:12
Αριθμός κοριτσιών:12
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Ζωολογικό κήπο θεσσαλονίκης
Κ.Π.Ε Κορδελιού
Στόχοι
Αναλυτικά οι στόχοι του προγράμματος είναι:
Οι μαθητές/τριες να…
• γνωρίσουν τα ζώα του οικείου τους περιβάλλοντος
• κατανοήσουν τους βασικούς παράγοντες επιβίωσης των ζώων (τροφή, νερό, αέρας) και τα στάδια ανάπτυξής τους.
• μάθουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις συνήθειες των ζώων καθώς και τη σχέση αυτών με την ανάγκη επιβίωσής τους
• κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο των γονέων στηνανάπτυξη των μικρών
• ταξινομήσουν τους ζωικούς οργανισμούς με κριτήριο τα εξωτερικά
χαρακτηριστικά τους: είδος άκρων (πόδια, πτερύγια, φτερά), κάλυψη σώματος
• ταξινομήσουν τους ζωικούς οργανισμούς με κριτήριο τις διατροφικές τους συνήθειες (φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παμφάγα)
• γνωρίσουν αφενός τα όργανα λήψης τροφής των διάφορων ζώων και αφετέρου να συσχετίσουν και να αιτιολογήσουν την κατασκευή των οργάνων αυτών με το είδος της τροφής
• μάθουν τρόπους προσαρμογής των ζώων στο φυσικό περιβάλλον, συσχετίζοντας τα χαρακτηριστικά τους (εξωτερικά και βιολογικά) με τις συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτό (φυσική διαμόρφωση, θερμοκρασία, εχθροί)
• συσχετίσουν τις συμπεριφορές των ζώων με τις αλλαγές που υφίσταται το φυσικό περιβάλλον από την ανθρώπινη παρέμβαση
• μάθουν τι είναι τα αδέσποτα ζώα και ποιοι είναι υπεύθυνοι γι αυτό το φαινόμενο
• αποκτήσουν γνώσεις για τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και να διαμοφώσουν θετικές στάσεις σε κάθε προσπάθεια για την προστασία τους
• υιοθετήσουν συμπεριφορές φιλικές προς τα ζώα
• παίξουν παραδοσιακά και παιδαγωγικά παιχνίδια που φέρουν την ονομασία και μιμούνται συνήθειες και κινήσεις ζώων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη στοιχείων φυσικής κατάστασης για υγεία, συνεργασίας και ενθάρρυνσης
• αναπτύξουν και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους στα Αγγλικά μαθαίνοντας τα ζώα
• μάθουν τραγούδια για τα ζώα
Διαδικασία
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Θα εφαρμοστεί μαθητοκεντρική διδασκαλία με βιωματική προσέγγιση του θέματος και δράσεις τόσο oμαδοσυνεργατικές όσο και ατομικές. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις καθώς και συνεργασίες με κρατικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα (πχ. γονείς, κτηνοτρόφους,Κ.Π.Ε. Κορδελιού κλπ). Το θέμα θα προσεγγισθεί διαθεματικά/διεπιστημονικά με διάφορα γνωστικά αντικείμενα όπως γλώσσα, μαθηματικά, εικαστικά, μουσική, αγγλικά και φυσική αγωγή.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των μαθητών και θέλοντας η ενασχόλησή τους με το σχέδιο εργασίας να έχει ευχάριστη και παιγνιώδη μορφή ώστε να επιτευχθούν στο  μέγιστο βαθμό  οι στόχοι που  τέθηκαν παραπάνω, θα πραγματοποιηθούν οι εξής δραστηριότητες: ανάγνωση βιβλίων, προβολή ντοκιμαντέρ, μελέτη πληροφοριακού υλικού διαφόρων μορφών, φύλλα εργασίας, επιτραπέζια παιχνίδια, τραγούδια, μουσικοκινητικά παιχνίδια, θεατρικό κ.α.

Αποτελέσματα
Η επίτευξη των στόχων τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και μετά  την ολοκλήρωσή του θα αξιολογηθεί με τη χρήση προφορικών ερωτήσεων, παρατήρησης συμπεριφορών, γραπτών ερωτηματολογίων γνώσεων και στάσεων, έργων καλλιτεχνικής ερμηνείας και αυτοαναφορών.
Παραδοτέα