Πληροφορική στην Εκπαίδευση II

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Πληροφορική στην Εκπαίδευση II
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Ενδοσχολική Επιμόρφωση
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Το πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης «Πληροφορική στην Εκπαίδευση ΙΙ» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων που υπηρετούν στη σχολική μονάδα. Η επιμόρφωση πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, σε κύκλους-εβδομάδες επιμόρφωσης με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Open e-class, η οποία υποστηρίζεται από το ακαδημαϊκό δίκτυο GUnet.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΒΑΪΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ, ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΓΚΙΛΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΖΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΑΪΚΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑ ΒΑΣΩ, ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΔΟΥ ΒΑΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΠΗ, ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΧΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΤΑ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΟΥΚΛΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΟΡΙΝΑ, ΡΩΣΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΦΗ, ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΧΑΤΖΗ ΜΑΙΡΗ, ΜΑΡΙΟΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΡΟΥΤΣΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΚΥΡΙΑΤΖΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΖΙΩΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
30
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
Γνωστικοί.
Οι επιμορφούμενοι επιδιώκεται να:
– γνωρίσουν λογισμικά διαφόρων κατηγοριών που μπορούν να αξιοποιήσουν στη διδακτική πράξη
– γνωρίσουν άλλες μορφές μάθησης και αλληλεπίδρασης
– να γνωρίσουν web 2.0 εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε σχέδια εργασίας τους

Δεξιότητες-γραμματισμοί
Οι επιμορφούμενοι επιδιώκεται να:
– εξασκηθούν στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων
– εργάζονται σε εικονικά περιβάλλοντα
– συμμετέχουν σε πλατφόρμα μάθησης
– διαχειρίζονται και να οργανώνουν το χρόνο τους
– συμμετέχουν ενεργά σε ένα σχέδιο εργασίας
– εμπλακούν με βιωματικό τρόπο σε μαθησιακές/διδακτικές πρακτικές

Στάσεις-συμπεριφορές
Οι επιμορφούμενοι επιδιώκεται να:
– αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στην τεχνολογία
– ενσωματώνουν τεχνολογικά εργαλεία στη διδακτική τους πρακτική
– επιμορφωθούν στις προτεινόμενες θεματικές όντας στον προσωπικό τους χώρο
– αντιληφθούν ότι η μάθηση μπορεί να πάρει διαφορετική μορφή/διάσταση

Διαδικασία
Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ενδοεπιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες κατακτώντας τους στόχους που θέτονται κάθε φορά. Έπειτα από τη διερεύνηση των αναγκών ενδοεπιμόρφωσης, θα προκύψουν οι επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές στις οποίες θέλουν να επιμορφωθούν οι ενδιαφέρομενοι.
Αποτελέσματα
Η αξιολόγηση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών  θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές φάσεις. Αρχικά θα δοθεί ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο προκειμένου να διαπιστωθούν οι προσδοκίες και οι ανάγκες τους από το εν λόγω πρόγραμμα (διαμόρφωση επιμορφωτικών αναγκών). Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα κληθούν να συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες εργασίες, οι οποίες θα αποτελέσουν ένα άλλο μέσο αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Τέλος, θα διανεμηθεί ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο προκειμένου να αξιολογήσουν τη δράση και να έχουν τη δυνατότητα να αναστοχαστούν κριτικά ως προς τη γενικότερη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Παραδοτέα
Δράσεις που θα προκύψουν από την επιμόρφωση – εργασίες εκπαιδευομένων