Πρόγραμμα Εκτεταμένης Ανάγνωσης στα Αγγλικά στην Γ Δημοτικού

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Πρόγραμμα Εκτεταμένης Ανάγνωσης στα Αγγλικά στην Γ Δημοτικού
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Έρευνα Πεδίου
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Το Σχολείο μας υλοποιεί εδώ και χρόνια το πρόγραμμα phonics που βοηθά τους μαθητές στην ομαλότερη και αποτελεσματικότερη εισαγωγή τους στεγγραμματισμο( αάγνωση και γραφή) στη δευτερη γλωσσα( Αγγλική). Έρευνες έχουν δείξει οτι η διδασκαλία των phonics μπορεί να δώσει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα αν συνδυαστεί με έκθεση των μικρών μαθητών σε προγράμματα εκτεταμένης ανάγνωσης λογοτεχνικών κειμένων . Στο πλαίσιο αυτό υλοποοιείται το πείραμα αυτο με τους μαθητές της Γ τάξης του Σχολείου μας. Συγκεκριμένα οι μαθητές των τμημάτων Γ3 κα Γ4  αγγλικής γλώσσας, που αποτελούν το Γ2 στα Ελληνικά μαθήματα, θα εκτεθούν απο τις αρχές Νοεμβρίου σε ένα τέτοιο πρόγραμμα για δύο απο τις 8 ώρες του αγγλικού τους προγράμματος , και θα αποτελέσουν την ομάδα έρευνας.Την ομάδα ελέγχου θα αποτελέσουν τα αλλα δύο τμήματα ( Γ1 και Γ2 αγγλικών- Γ1 ελληνικών)  που για το ίδιο διαστημα και για τον ίδιο αριθμό θα ασχολούνται με projects σχετικά με την εποχιακή θεματολογία( Halloween, Thanksgiving, Autumn, winter sports etc). Οι μαθητές αυτοί στο τέλος κάθε τριμήνου θα ελέγχονται για τις επιδόσεις τους στην μεγαλοφωνη αναγνωση, και την κατανόηση κειμένου, ενω στο τέλος της χρονιάς και για τις ικανοτητές τους στην κατανόηση προφορικού κειμένου( listening).τα βιβλία που θα χρησιμοποιηθούν θα είνα διαβαθμισμένης δυσκολίας , βιβλια που απευθύνονται, όμως σε φυσικούς ομιλητές τησ Αγγλικής.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
49 (21 αγόρια-28 κορίτσια) Γ τάξης
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
Να  βελτιωθεί η αναγνωστική ικανότητητα καθώς και η ικανότητα γραφής στην Αγγλικων ως πρόσθετηγλώσσα για τους νεαρούς μαθητές.
Να βελτιωθεί η ικανότητα τους για κατανόηση κειμένου στην Αγγλλική.
Να βελτιωθεί η εν γένει επίδοση τους στην Αγγλική.
Να πιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκτεταμένης ανάγνωσης και για τους  μαθητές στην πρόσθετη γλώσσα.
Διαδικασία
Οι μαθητές της ομάδας έρευνας για ένα δυωρο κάθε εβδομάδα, απο τις αρχές Νοεμβρίου εως το τέλο ς Μαίου θαεκτιθενται σε πρόγραμμα εκτεταμένης ανάγνωσης αγγλικών λογοτεχνικών κειμένων. Τα κείμενα θα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας κείμενα που απευθύνονται σε φυσικούς ομιλητές τησ γλώσσας.
Οι μαθητές μέσα στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα θα χωρίζονται σε ομάδες . Εκεί αρχικά θα διαβάζουν κάποια κείμενα σιωπηλά. Στη συνέχεια θα απασχολούνται με δραστηριότητες σχετικές με τα κείμενα που θα έχουν διαβάσει( εικαστικές, γλωσσολογικές, δραματοποίησης κ.α) που θα έχει ετοιμάσει ο υπευθυνος εκπ/κός. Στη συνέχεια θα γίνεται μεγαλόφωνη ανάγνωση των κειμένων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο , και  σχετική συζήτηση  Στο χώρο θα υπαρχουν δύο εκπαιδευτικοί που θα κινούνται επικουρικά κοντα στις ομάδες κατα τη διάρκεια της ομαδικήεργασίας. Οι εκπαιδευτικοί τέλος θα συντονίζουν τη μεγαλόφωνη ανάγνωση και συζήτηση. Στους μαθητές θα δίνονται και βιβλία για ανάγνωση στο σπίτι.
Η ομάδα ελέγχου για το ίδιο διάτστημα θα ασχολείται με projects που θα αντλούν τη θεματολογία τους απο εποχιακά θέματα( Halloween, Thanksgiving, Christmas , Spring etc)
Αποτελέσματα
Κυρίως γλωσσικά, ανάπτυξης της Αγγλικής ως πρόσθετης γλωσσας.
Ευελπιστούμε και στην ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες μαθητές.
Παραδοτέα
Βίντεο που θα καταγράψει κάποιες τέτοιες συνεδρίες.
Τα αποτελέσματα των γλωσσικών τεστ των μαθητών και σχετική ανακοίνωση.